Ispitni rokovi

Zajednički kolegiji STUDENI 2019. VELJAČA 2020. TRAVANJ 2020. LIPANJ 2020. SRPANJ 2020. KOLOVOZ 2020. RUJAN 2020.
Matematika I 28.11. u 16:00 4.2. i 18.2. u 16:00 23.4. u 16:00 23.6. u 16:00 7.7. u 16:00 25.8. u 16:00 8.9. u 16:00
Matematika II 28.11. u 16:00 4.2. i 18.2. u 16:00 23.4. u 16:00 23.6. u 16:00 7.7. u 16:00 25.8. u 16:00 8.9. u 16:00
Fizika 25.11. u 15:00 4.2. i 18.2. u 15:00 20.4. u 15:00 23.6. u 15:00 7.7. u 15:00 25.8. u 15:00 8.9. u 15:00
Psihosocijalne osnove rada 25.11. u 17:30 3.2. i 24.2. u 17:30 20.4. u 17:30 29.6. u 17:30 13.7. u 17:30 31.8. u 17:30 14.9. u 17:30
Osnove strojarstva (I. M. 10) 26.11. u 12:00 4.2. i 18.2. u 12:00 21.4. u 12:00 30.6. u 12:00 14.7. u 12:00 1.9. i 15.9. u 12:00
Primjena računala 25.11. u 18:00 11.2. i 25.2. u 16:00 21.4. u 17:00 23.6. u 18:00 7.7. u 18:00 1.9. i 15.9. u 18:00
Biologija 27.11. u 17:00 3.2. i 24.2. u 17:00 20.4. u 17:00 29.6. u 17:00 13.7. u 17:00 24.8. u 17:00 7.9. u 17:00
Opća i anorganska kemija (Kemijski laboratorij) 26.11. u 11:00 11.2. i 25.2. u 11:00 21.4. u 11:00 30.6. u 11:00 14.7. u 11:00 1.9. i 15.9. u 11:00
Analitička kemija (Kemijski laboratorij) 26.11. u 11:00 11.2. i 25.2. u 11:00 21.4. u 11:00 30.6. u 11:00 14.7. u 11:00 1.9. i 15.9. u 11:00
Termodinamika i termotehnika (I. M. 10) 26.11. u 12:00 4.2. i 18.2. u 12:00 21.4. u 12:00 30.6. u 12:00 14.7. u 12:00 1.9. i 15.9. u 12:00
Organska kemija (Kemijski laboratorij) 26.11. u 10:00 11.2. i 25.2. u 10:00 21.4. u 10:00 30.6. u 10:00 14.7. u 10:00 1.9. i 15.9. u 10:00
Biokemija (Kemijski laboratorij) 26.11. u 10:00 11.2. i 25.2. u 10:00 21.4. u 10:00 30.6. u 10:00 14.7. u 10:00 1.9. i 15.9. u 10:00
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji I (Kemijski laboratorij) 25.11. u 9:30 10.2. i 24.2. u 10:00 20.4. u 10:00 29.6. u 10:00 13.7. u 10:00 3.9. i 17.9. u 10:00
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji II (Kemijski laboratorij) 25.11. u 9:30 10.2. i 24.2. u 10:00 20.4. u 10:00 29.6. u 10:00 13.7. u 10:00 3.9. i 17.9. u 10:00
Vode za piće, tehnološke i otpadne vode (Kemijski laboratorij) 27.11. u 10:00 12.2. i 26.2. u 10:00 22.4. u 10:00 1.7. i 15.7. u 10:00 2.9. i 16.9. u 10:00
Fizikalna kemija (Kemijski laboratorij) 27.11. u 11:00 12.2. i 26.2. u 11:00 22.4. u 11:00 1.7. i 15.7. u 11:00 2.9. i 16.9. u 11:00
Opća mikrobiologija (Kemijski laboratorij) 25.11. u 9:00 3.2. i 17.2. u 9:00 20.4. u 9:00 29.6. u 9:00 13.7. u 9:00 24.8. u 9:00 7.9. u 9:00
Engleski jezik (D. Rujevčan) 27.11. u 17:00 5.2. i 19.2. u 17:00 22.4. u 17:00 24.6. u 17:00 8.7.u 17:00 26.8. u 17:00 8.9. u 17:00
Engleski jezik I (D. Rujevčan) 27.11. u 17:00 5.2. i 19.2. u 17:00 22.4. u 17:00 24.6. u 17:00 8.7.u 17:00 26.8. u 17:00 8.9. u 17:00
Engleski jezik II (D. Rujevčan) 27.11. u 17:00 5.2. i 19.2. u 17:00 22.4. u 17:00 24.6. u 17:00 8.7.u 17:00 26.8. u 17:00 8.9. u 17:00
Njemački jezik (S. Eterović) 26.11. u 17:00 4.2. i 18.2. u 17:00 21.4. u 17:00 30.6. u 17:00 14.7. u 17:00 1.9. i 15.9. u 17:00
Njemački jezik I (S. Eterović) 26.11. u 17:00 4.2. i 18.2. u 17:00 21.4. u 17:00 30.6. u 17:00 14.7. u 17:00 1.9. i 15.9. u 17:00
Njemački jezik II (S. Eterović) 26.11. u 17:00 4.2. i 18.2. u 17:00 21.4. u 17:00 30.6. u 17:00 14.7. u 17:00 1.9. i 15.9. u 17:00
Tehnologija bezalkoholnih pića (Kemijski laboratorij) 25.11. u 9:30 10.2. i 24.2. u 10:00 20.4. u 10:00 29.6. u 10:00 13.7. u 10:00 3.9. i 17.9. u 10:00
Tehnologija kave i kavovina (Kemijski laboratorij) 25.11. u 9:30 10.2. i 24.2. u 10:00 20.4. u 10:00 29.6. u 10:00 13.7. u 10:00 3.9. i 17.9. u 10:00
Tehnologija čišćenja i dezinfekcije 26.11. u 13:00 5.2. i 19.2. u 15:00 21.4. u 15:00 29.6. u 15:00 13.7. u 15:00 26.8. u 15:00 9.9. u 15:00
Tehnologija zaštite okoliša (Kemijski laboratorij) 25.11. u 9:30 10.2. i 24.2. u 10:00 20.4. u 10:00 29.6. u 10:00 13.7. u 10:00 3.9. i 17.9. u 10:00
Kontrola kvalitete prehrambenih proizvoda 27.11. u 13:00 10.2. i 24.2. u 15:00 23.4. u 15:00 30.6. u 15:00 14.7. u 15:00 27.8. u 15:00 10.9. u 15:00
Osnove upravljanja procesima (I. M. 10) 25.11. u 11:00 5.2. i 19.2. u 11:00 22.4. u 11:00 29.6. u 11:00 13.7. u 11:00 31.8. u 11:00 15.9. u 11:00
Pakiranje hrane 26.11. u 13:00 5.2. i 19.2. u 15:00 21.4. u 15:00 29.6. u 15:00 13.7. u 15:00 26.8. u 15:00 9.9. u 15:00
Senzorska procjena prehrambenih proizvoda (Kemijski laboratorij) 28.11. u 10:00 6.2. i 20.2. u 9:00 23.4. u 10:00 23.6. u 9:00 7.7. u 9:00 25.8. u 9:00 8.9. u 9:00
Ekonomika i marketing 27.11. u 16:00 12.2. i 26.2. u 16:00 22.4. u 16:00 1.7. i 15.7. u 16:00 2.9. i 16.9. u 16:00
Prerada mlijeka
Kemija i fizika mlijeka (Kemijski laboratorij) 25.11. u 9:00 3.2. i 17.2. u 9:00 20.4. u 9:00 29.6. u 9:00 13.7. u 9:00 24.8. u 9:00 7.9. u 9:00
Primarna proizvodnja mlijeka 26.11. u 15:00 4.2. i 25.2. u 15:00 21.4. u 15:00 23.6. u 15:00 7.7. u 15:00 1.9. i 15.9. u 15:00
Postrojenja i tehnološki procesi prerade mlijeka I (Kemijski laboratorij) 25.11. u 9:00 3.2. i 17.2. u 9:00 20.4. u 9:00 29.6. u 9:00 13.7. u 9:00 24.8. u 9:00 7.9. u 9:00
Postrojenja i tehnološki procesi prerade mlijeka II (Kemijski laboratorij) 26.11. u 9:00 4.2. i 18.2. u 9:00 21.4. u 9:00 30.6. u 9:00 14.7. u 9:00 25.8. u 9:00 8.9. u 9:00
Mikrobiologija mlijeka (Kemijski laboratorij) 26.11. u 9:00 4.2. i 18.2. u 9:00 21.4. u 9:00 30.6. u 9:00 14.7. u 9:00 25.8. u 9:00 8.9. u 9:00
Ekološka proizvodnja mlijeka 26.11. u 15:00 4.2. i 25.2. u 15:00 21.4. u 15:00 23.6. u 15:00 7.7. u 15:00 1.9. i 15.9. u 15:00
Pivarstvo
Sirovine pivarske industrije (Kemijski laboratorij) 28.11. u 10:00 13.2. i 27.2. u 9:00 23.4. u 10:00 30.6. u 9:00 14.7. u 9:00 1.9. i 15.9. u 9:00
Tehnologija proizvodnje piva I (Kemijski laboratorij) 28.11. u 10:00 6.2. i 20.2. u 9:00 23.4. u 10:00 23.6. u 9:00 7.7. u 9:00 25.8. u 9:00 8.9. u 9:00
Tehnologija proizvodnje piva II (Kemijski laboratorij) 28.11. u 10:00 6.2. i 20.2. u 9:00 23.4. u 10:00 23.6. u 9:00 7.7. u 9:00 25.8. u 9:00 8.9. u 9:00
Proizvodnja slada (Kemijski laboratorij) 28.11. u 10:00 13.2. i 27.2. u 9:00 23.4. u 10:00 30.6. u 9:00 14.7. u 9:00 1.9. i 15.9. u 9:00
Mikrobiologija piva 27.11. u 16:30 12.2. i 26.2. u 16:30 22.4. u 16:30 1.7. i 8.7. u 16:30 2.9. i 16.9. u 16:30
Nusproizvodi proizvodnje piva i slada (Kemijski laboratorij) 28.11. u 10:00 13.2. i 27.2. u 9:00 23.4. u 10:00 30.6. u 9:00 14.7. u 9:00 1.9. i 15.9. u 9:00
Studentska praksa
Usmjerenje PIVARSTVO 27.11. u 15:00 10.2. i 24.2. u 15:00 23.4. u 15:00 30.6. u 15:00 14.7. u 15:00 27.8. u 15:00 10.9. u 15:00
Usmjerenje PRERADA MLIJEKA (Kemijski laboratorij) 26.11. u 9:00 4.2. i 18.2. u 9:00 21.4. u 9:00 30.6. u 9:00 14.7. u 9:00 25.8. u 9:00 8.9. u 9:00