Ispitni rokovi

Zajednički kolegiji VELJAČA 2019. TRAVANJ 2019. LIPANJ 2019. SRPANJ 2019. KOLOVOZ 2019. RUJAN 2019.
Matematika I 6.2. i 20.2. u 15:00 10.4. u 15:00 3.7. i 17.7. u 15:00 28.8. u 15:00 11.9. u 15:00
Matematika II 6.2. i 20.2. u 15:00 10.4. u 15:00 3.7. i 17.7. u 15:00 28.8. u 15:00 11.9. u 15:00
Fizika 5.2. i 19.2. u 16:00 8.4. u 16:00 27.6. u 16:00 11.7. u 16:00 28.8. u 16:00 16.9. u 16:00
Psihosocijalne osnove rada 7.2. i 21.2. u 17:00 11.4. u 17:00 27.6. u 17:00 11.7. u 17:00 29.8. u 17:00 12.9. u 17:00
Osnove strojarstva (I.Meštrovića 10) 5.2. i 19.2. u 12:00 9.4. u 12:00 27.6. u 10:00 11.7. u 10:00 3.9. i 17.9. u 10:00
Primjena računala 5.2. i 19.2. u 15:00 9.4. u 15:00 26.6. u 15:00 10.7. u 15:00 4.9. i 18.9. u 15:00
Biologija 6.2. i 20.2. u 17:00 10.4. u 17:00 26.6. u 17:00 10.7. u 17:00 28.8. u 17:00 11.9. u 17:00
Opća i anorganska kemija 5.2. i 19.2. u 10:00 9.4. u 13:00 26.6. u 10:00 9.7. u 10:00 3.9. i 17.9. u 10:00
Analitička kemija 5.2. i 19.2. u 10:00 9.4. u 13:00 26.6. u 10:00 9.7. u 10:00 3.9. i 17.9. u 10:00
Termodinamika i termotehnika (I.Meštrovića 10) 5.2. i 19.2. u 12:00 9.4. u 12:00 27.6. u 10:00 11.7. u 10:00 3.9. i 17.9. u 10:00
Organska kemija 5.2. i 19.2. u 10:00 9.4. u 13:00 26.6. u 10:00 9.7. u 10:00 3.9. i 17.9. u 10:00
Biokemija 5.2. i 19.2. u 10:00 9.4. u 13:00 26.6. u 10:00 9.7. u 10:00 3.9. i 17.9. u 10:00
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji I 4.2. i 18.2. u 15:00 8.4. u 15:00 5.7. i 19.7. u 17:30 6.9. i 20.9. u 14:00
Operacije i strojevi u prehrambenoj industriji II 4.2. i 18.2. u 15:00 8.4. u 15:00 5.7. i 19.7. u 17:30 6.9. i 20.9. u 14:00
Vode za piće, tehnološke i otpadne vode 6.2. i 20.2. u 10:00 10.4. u 13:00 27.6. u 10:00 10.7. u 10:00 4.9. i 18.9. u 10:00
Fizikalna kemija 6.2. i 20.2. u 10:00 10.4. u 13:00 27.6. u 10:00 10.7. u 10:00 4.9. i 18.9. u 10:00
Opća mikrobiologija 4.2. i 18.2. u 9:00 8.4. u 9:00 24.6. u 9:00 8.7. u 9:00 26.8. u 9:00 9.9. u 9:00
Engleski jezik (D. Rujevčan) 6.2. i 20.2. u 16:00 10.4. u 16:00 3.7. i 17.7. u 16:00 28.8. u 16:00 11.9. u 16:00
Engleski jezik I (D. Rujevčan) 6.2. i 20.2. u 16:00 10.4. u 16:00 3.7. i 17.7. u 16:00 28.8. u 16:00 11.9. u 16:00
Engleski jezik II (D. Rujevčan) 6.2. i 20.2. u 16:00 10.4. u 16:00 3.7. i 17.7. u 16:00 28.8. u 16:00 11.9. u 16:00
Njemački jezik (S. Eterović) 5.2. i 20.2. u 17:00 9.4. u 17:00 27.6. u 17:00 15.7. u 17:00 3.9. i 17.9. u 17:00
Njemački jezik I (S. Eterović) 5.2. i 20.2. u 17:00 9.4. u 17:00 27.6. u 17:00 15.7. u 17:00 3.9. i 17.9. u 17:00
Njemački jezik II (S. Eterović) 5.2. i 20.2. u 17:00 9.4. u 17:00 27.6. u 17:00 15.7. u 17:00 3.9. i 17.9. u 17:00
Tehnologija bezalkoholnih pića 4.2. i 18.2. u 15:00 8.4. u 15:00 5.7. i 19.7. u 17:30 6.9. i 20.9. u 14:00
Tehnologija kave i kavovina 4.2. i 18.2. u 15:00 8.4. u 15:00 5.7. i 19.7. u 17:30 6.9. i 20.9. u 14:00
Tehnologija čišćenja i dezinfekcije 8.2. i 22.2. u 16:00 12.4. u 14:00 5.7. i 19.7. u 14:00 6.9. i 20.9. u 14:00
Tehnologija zaštite okoliša 4.2. i 18.2. u 15:00 8.4. u 15:00 5.7. i 19.7. u 17:30 6.9. i 20.9. u 14:00
Kontrola kvalitete prehrambenih proizvoda 7.2. i 21.2. u 16:00 11.4. u 14:00 4.7. i 18.7. u 14:00 5.9. i 19.9. u 14:00
Osnove upravljanja procesima (I. M. 10, soba 16) 5.2. i 19.2. u 9:00 9.4. u 9:00 1.7. i 15.7. u 9:00 27.8. u 9:00 11.9. u 9:00
Pakiranje hrane 8.2. i 22.2. u 16:00 12.4. u 14:00 5.7. i 19.7. u 14:00 6.9. i 20.9. u 14:00
Senzorska procjena prehrambenih proizvoda 5.2. i 19.2. u 9:00 9.4. u 9:00 26.6. u 9:00 10.7. u 9:00 27.8. u 9:00 10.9. u 9:00
Ekonomika i marketing 13.2. i 27.2. u 16:00 10.4. u 16:00 26.6. u 16:00 10.7. u 16:00 4.9. i 18.9. u 16:00
Prerada mlijeka
Kemija i fizika mlijeka 5.2. i 19.2. u 9:00 9.4. u 9:00 26.6. u 9:00 10.7. u 9:00 27.8. u 9:00 10.9. u 9:00
Primarna proizvodnja mlijeka 6.2. i 20.2. u 8:00 10.4. u 8:00 26.6. u 8:00 10.7. u 8:00 28.8. u 8:00 11.9. u 8:00
Postrojenja i tehnološki procesi prerade mlijeka I 4.2. i 18.2. u 9:00 8.4. u 9:00 24.6. u 9:00 8.7. u 9:00 26.8. u 9:00 9.9. u 9:00
Postrojenja i tehnološki procesi prerade mlijeka II 5.2. i 19.2. u 9:00 9.4. u 9:00 26.6. u 9:00 10.7. u 9:00 27.8. u 9:00 10.9. u 9:00
Mikrobiologija mlijeka 4.2. i 18.2. u 9:00 8.4. u 9:00 24.6. u 9:00 8.7. u 9:00 26.8. u 9:00 9.9. u 9:00
Ekološka proizvodnja mlijeka 6.2. i 20.2. u 8:00 10.4. u 8:00 26.6. u 8:00 10.7. u 8:00 28.8. u 8:00 11.9. u 8:00
Pivarstvo
Sirovine pivarske industrije 7.2. i 21.2. u 15:00 11.4. u 15:00 27.6. u 15:00 11.7. u 15:00 29.8. u 15:00 12.9. u 15:00
Tehnologija proizvodnje piva I 14.2. i 28.2. u 15:00 11.4. u 15:00 4.7. i 18.7. u 15:00 5.9. i 19.9. u 15:00
Tehnologija proizvodnje piva II 14.2. i 28.2. u 15:00 11.4. u 15:00 4.7. i 18.7. u 15:00 5.9. i 19.9. u 15:00
Proizvodnja slada 7.2. i 21.2. u 15:00 11.4. u 15:00 27.6. u 15:00 11.7. u 15:00 29.8. u 15:00 12.9. u 15:00
Mikrobiologija piva 5.2. i 26.2. u 16:00 9.4. u 16:00 2.7. i 16.7. u 16:00 27.8. u 16:00 17.9. u 16:00
Nusproizvodi proizvodnje piva i slada 7.2. i 21.2. u 15:00 11.4. u 15:00 27.6. u 15:00 11.7. u 15:00 29.8. u 15:00 12.9. u 15:00
Studentska praksa
Usmjerenje PIVARSTVO 7.2. i 21.2. u 16:00 11.4. u 14:00 4.7. i 18.7. u 14:00 5.9. i 19.9. u 14:00
Usmjerenje PRERADA MLIJEKA 4.2. i 18.2. u 9:00 8.4. u 9:00 24.6. u 9:00 8.7. u 9:00 26.8. u 9:00 9.9. u 9:00