O studiju

Specijalistički diplomski stručni studij STROJARSTVA (120 ECTS bodova)

Studij strojarstva u Karlovcu započeo je sa radom 1960. godine kada je za potrebe gospodarstva grada Kalovca i šire osnovana Viša tehnička strojarska škola (VTSŠ) u Karlovcu. Tijekom vremena mijenjali su se organizacijski oblici i pravni nositelji studija i to:

 • od 1960. do 1984. godine, nositelj studija je Viša tehnička strojarska škola,

 • od 1984. do 1997. godine, nositelj je Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu kao Studij VI-stupnja u Karlovcu,

 • od 1997. godine do danas nositelj studija je Veleučilište u Karlovcu - Strojarski odjel.

Stručni studij strojarstva na Veleučilištu u okviru Strojarskog odjela ima dva usmjerenja i to: Strojarske konstrukcije i Proizvodno strojarstvo. Specijalistički diplomski stručni studij strojarstva nadogradnja je na stručni studij. Studij traje 2 (dvije) godine, odnosno 4 (četiri) semestra.

Uvjeti upisa na studij

Na specijalističke studije (120 ECTS bodova) se mogu upisati sve osobe koje su:

 • završile stručni ili preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij strojarstva ili mehatronike od najmanje 180 ECTS bodova,

 • stekle najmanje odgovarajuću višu stručnu spremu prema prethodnim propisima, koja je na temelju članka 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 107/2007. i 118/2012.) i Popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnog dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine (Narodne novine, broj 87/2009.) izjednačena s novim zvanjem koje se vrednuje najmanje 180 ECTS bodova.

Organizacija studija

Studij se sastoji od sljedećih dijelova:

 • Temeljni dio (I. semestar),

 • Specijalistički dio (II. do IV. semestar).

Na studiju se izvode obvezni i izborni kolegiji. Specijalizacija se načelno vrši izborom specijalističkog modula i izborom specijalističkih kolegija unutar modula. U svakom od 4 (četiri) usmjerenja predviđena su po četiri modula. Unutar svakog modula nalaze se nekoliko specijalističkih izbornih kolegija čiji broj se može proširiti prema potrebama industrije.

Specijalizacija se, osim načelno izborom modula, može vršiti i izborom kolegija iz različitih modula ili grupa, već prema afinitetu studenta ili zahtjevima njegovog poslodavca.

Kompetencije koje student stječe nakon završetka specijalističkog diplomskog studija:

Samostalan i timski rad, te rukovođenje u industrijskim pogonima, razvojnim i drugim ustanovama u pravilu kod poslova srednje, više i najviše složenosti u domeni komercijale, razvoja, projektiranja, konstrukcije, proizvodnje, kontrole i osiguranja kvalitete, nadzora i servisa.

Poslovi za koje je završeni student osposobljen:

 • poslovi u komercijali (složene ponude, složeni poslovi u nabavi, prodaji, servisu i nadzoru),

 • poslovi u projektiranju, konstrukciji i razvoju (složeni projekti, proračuni i konstrukcije, timski rad, samostalan razvoj prototipova),

 • poslovi u području proizvodnog strojarstva i organizacije (razvoj, projektiranje i ekonomična primjena proizvodnih sustava, optimiranje tehnoloških procesa, vođenje pogona i proizvodnih cjelina, izbor opreme, projektiranje sustava kontrole i osiguranja kvalitete, održavanje i servis).

Stručni naziv koji se stječe završetkom preddiplomskog studija je:

Stručni specijalist inženjer strojarstva.

Program studija

Smjer: Strojarske konstrukcije

Obavezni kolegiji (7,5 ECTS bodova)

 • Vektorska analiza i numeričke metode,

 • Vjerojatnost i statistika.

Temeljni kolegiji (7,5 ECTS bodova)

 • 3D konstruiranje računalom I,

 • Metoda konačnih elemenata I,

 • Projektiranje energetskih postrojenja,

 • 3D konstruiranje računalom II,

 • Metoda konačnih elemenata II,

 • Projektiranje upravljanja i vođenja.

Specijalistički izborni kolegiji (7,5 ECTS bodova)

 • Kontrola kvalitete proizvoda,

 • Informatički sustavi u strojarstvu,

 • Mehanički integritet strojeva,

 • Ekološka zaštita,

 • Projektiranje sustava OIE,

 • Primijenjeno konstruiranje,

 • Zavarene konstrukcije,

 • Zavarivanje,

 • Pumpe,

 • Izmjenjivači topline,

 • Cjevovodi,

 • Inženjerstvo površine,

 • Plinske turbine,

 • Eksploatacija i održavanje plinskih turbina,

 • Parne turbine,

 • Brodski i Diesel motori,

 • Eksploatacija i održavanje motora SUI.

Smjer: Proizvodno strojarstvo

Obavezni kolegiji (7,5 ECTS bodova)

 • Vektorska analiza i numeričke metode,

 • Vjerojatnost i statistika.

Temeljni kolegiji (7,5 ECTS bodova)

 • Inženjerstvo površine,

 • Ispitivanje bez razaranja,

 • Nemetalni i kompozitni materijali,

 • Toplinska obrada,

 • Prerada polimera,

 • Fleksibilni obradni sustavi.

Specijalistički izborni kolegiji (7,5 ECTS bodova)

 • Kontrola kvalitete proizvoda,

 • Održavanje strojeva i sustava,

 • Informatički sustavi u strojarstvu,

 • Ekonomika obrade,

 • Zavarivanje,

 • Zaštita modificiranjem površine,

 • Tribologija,

 • Projektiranje upravljanja i vođenja,

 • Mikrokontroleri,

 • Vibracije i dinamika strojeva,

 • Projektiranje sustava OIE,

 • 3D konstruiranje računalom I,

 • 3D konstruiranje računalom II.