Ispitni rokovi

Naziv kolegija Nastavnik 1 (Nositelj) 11. mjesec 2. mjesec 4. mjesec 6. i 7. mjesec 8. i 9. mjesec
Vektorska analiza i numeričke metode Tevčić, Marina 27.11.2019. u 14:00 06.02.2020. u 14:00 20.02.2020. u 14:00 23.04.2020. u 14:00 25.06.2020. u 14:00 09.07.2020. u 14:00 03.09.2020. u 14:00 17.09.2020. u 14:00
Vjerojatnost i statistika Maras, Marin 27.11.2019. u 14:00 06.02.2020. u 15:30 20.02.2020. u 15:30 23.04.2020. u 15:30 25.06.2020. u 15:30 09.07.2020. u 15:30 03.09.2020. u 15:30 17.09.2020. u 15:30
Inženjerstvo površina Božić, Tomislav 25.11.2019. u 10.00 04.02.2020. u 10.00 18.02.2020. u 10.00 21.04.2020. u 10.00 24.06.2020. u 10.00 08.07.2020. u 10.00 02.09.2020. u 10.00 16.09.2020. u 10.00
Ispitivanja bez razaranja Božić, Tomislav 25.11.2019. u 10.00 04.02.2020. u 10.00 18.02.2020. u 10.00 21.04.2020. u 10.00 24.06.2020. u 10.00 08.07.2020. u 10.00 02.09.2020. u 10.00 16.09.2020. u 10.00
Nemetalni i kompozitni materijali Kostadin, Tihana 26.11.2019. u 09:00 04.02.2020. u 09:00 18.02.2020. u 09:00 21.04.2020. u 09:00 29.06.2020. u 09:00 13.07.2020. u 09:00 27.08.2020. u 09:00 10.09.2020. u 09:00
3D konstruiranje računalom I Groš, Josip 26.11.2019. u 12:00 04.02.20120. u 12:00 26.02.2020. u 12:00 21.04.2019. u 12:00 24.06.2020. u 12:00 08.07.2020. u 12:00 01.09.2020. u 12:00 15.09.2020. u 12:00
Metoda konačnih elemenata 1 Mihalić, Tihomir 25.11.2019. u 15:00 03.02.2019. u 10:00 28.02.2019. u 10:00 20.04.2019. u 10:00 23.06.2019 u 10:00 08.07.2019. u 10:00 04.09.2019. u 10:00 18.09.2019 u 10:00
Projektiranje energetskih postrojenja Mustapić, Nenad
Fleksibilni obradni sustavi Brozović, Marijan 29.11.2019. u 18:00 05.02.2019. u 18:00 19.02.2019. u 18:00 22.04.2019. u 18:00 01.07.2019. u 18:00 15.07.2019. u 18:00 26.08.2019. u 18:00 09.09.2019. u 18:00
Toplinska obrada Božić, Tomislav 25.11.2019. u 10.00 04.02.2020. u 10.00 18.02.2020. u 10.00 21.04.2020. u 10.00 24.06.2020. u 10.00 08.07.2020. u 10.00 02.09.2020. u 10.00 16.09.2020. u 10.00
Prerada polimera Kostadin, Tihana 26.11.2019. u 09:00 04.02.2020. u 09:00 18.02.2020. u 09:00 21.04.2020. u 09:00 29.06.2020. u 09:00 13.07.2020. u 09:00 27.08.2020. u 09:00 10.09.2020. u 09:00
3D konstruiranje računalom II Groš, Josip 26.11.2019. u 11:00 04.02.20120. u 11:00 26.02.2020. u 11:00 21.04.2019. u 11:00 24.06.2020. u 11:00 08.07.2020. u 11:00 01.09.2020. u 11:00 15.09.2020. u 11:00
Metoda konačnih elemenata 2 Mihalić, Tihomir 25.11.2019. u 15:00 03.02.2019. u 10:00 28.02.2019. u 10:00 20.04.2019. u 10:00 23.06.2019 u 10:00 08.07.2019. u 10:00 04.09.2019. u 10:00 18.09.2019 u 10:00
Projektiranje upravljanja i vođenja Tudić, Vladimir 20.11.2019. u 18:00 05.02.2020. u 18:00 19.02.2020. u 18:00 15.04.2020. u 18:00 29.06.2020. u 18:00 13.07.2020. u 18:00 31.08.2020. u 18:00 15.09.2020. u 18:00
Kontrola kvalitete proizvoda Medić, Srđan 26.11.2019. u 13:00 04.02.20120. u 13:00 18.02.2020. u 13:00 21.04.2019. u 13:00 24.06.2020. u 13:00 08.07.2020. u 13:00 01.09.2020. u 13:00 15.09.2020. u 13:00
Održavanje strojeva i sustava Božić, Tomislav 04.02.2020. u 10.00 18.02.2020. u 10.00 21.04.2020. u 10.00 24.06.2020. u 10.00 08.07.2020. u 10.00 02.09.2020. u 10.00 16.09.2020. u 10.00
Zavarivanje Brozović, Marijan 29.11.2019. u 18:00 05.02.2019. u 18:00 19.02.2019. u 18:00 22.04.2019. u 18:00 01.07.2019. u 18:00 15.07.2019. u 18:00 26.08.2019. u 18:00 09.09.2019. u 18:00
Primjenjeno konstruiranje Šimunić, Nikola 26.11.2019. u 11:00 04.02.2020. u 17:00 18.02.2020. u 17:00 21.04.2020. u 17:00 23.06.2020. u 17:00 07.07.2020. u 17:00 01.09.2020. u 17:00 15.09.2020. u 17:00
Zavarene konstrukcije Brozović, Marijan 29.11.2019. u 18:00 05.02.2019. u 18:00 19.02.2019. u 18:00 22.04.2019. u 18:00 01.07.2019. u 18:00 15.07.2019. u 18:00 26.08.2019. u 18:00 09.09.2019. u 18:00
Pumpe Korbar, Radoslav 27.11.2019 u 17:00 12.02.20 u 17:00 26.02.20 u 17:00 22.04.2020 u 17:00 29.06.2020 u 17:00 13.07.2020 u 17:00 02.09.2020 u 17:00 16.09.2020 u 17:00
Informacijski sustavi u strojarstvu Luić, Ljerka 28.11.2019. u 10:00 06.02.2020. u 10:00 20.02.2020. u 10:00 23.04.2020. u 10:00 02.07.2020. u 10:00 16.07.2020. u 10:00 03.09.2020. u 10:00 17.09.2020. u 10:00
Zaštita modificiranjem površine Halambek, Jasna 27.11.2019 u 10:00 12.02.2020. u 10:00 26.02.2020 u 10:00 22.04.2020 u 10:00 01.07.2020 u 10:00 15.07.2020 u 10:00 02.09.2020 u 10:00 16.09.2020 u 10:00
Mehanički integritet strojeva Hoster, Josip 26.11.2019. u 10:00 04.02.2020. u 10:00 18.02.2020. u 10:00 21.04.2020. u 10:00 29.06.2020. u 10:00 13.07.2020. u 10:00 26.08.2020. u 10:00 09.09.2020. u 10:00
Projektiranje sustava OIE Mihalić, Tihomir 25.11.2019. u 15:00 03.02.2019. u 10:00 28.02.2019. u 10:00 20.04.2019. u 10:00 23.06.2019 u 10:00 08.07.2019. u 10:00 04.09.2019. u 10:00 18.09.2019 u 10:00
Ekološka zaštita Cindrić, Ines 27.11.2019. u 10:00 12.02.2020. u 10:00 26.02.2020. u 10:00 22.04.2020. u 10:00 01.07.2020. u 10:00 15.07.2020. u 10:00 02.09.2020. u 10:00 16.09.2020. u 10:00
Vibracije i dinamika strojeva Hoster, Josip 26.11.2019. u 10:00 04.02.2020. u 10:00 18.02.2020. u 10:00 21.04.2020. u 10:00 29.06.2020. u 10:00 13.07.2020. u 10:00 26.08.2020. u 10:00 09.09.2020. u 10:00
CAM i NC programiranje Brozović, Marijan 29.11.2019. u 18:00 05.02.2019. u 18:00 19.02.2019. u 18:00 22.04.2019. u 18:00 01.07.2019. u 18:00 15.07.2019. u 18:00 26.08.2019. u 18:00 09.09.2019. u 18:00
3D konstruiranje računalom I Kotarski, Denis 25.11.2019. u 11:00 10.02.2020. u 11:00 24.02.2020. u 11:00 20.04.2020. u 11:00 29.06.2020. u 11:00 13.07.2020. u 11:00 31.08.2020. u 11:00 14.09.2020. u 11:00
Ekonomika obrade Medić, Srđan 26.11.2019. u 13:00 04.02.20120. u 13:00 18.02.2020. u 13:00 21.04.2019. u 13:00 24.06.2020. u 13:00 08.07.2020. u 13:00 01.09.2020. u 13:00 15.09.2020. u 13:00