Ispitni rokovi

Vektorska analiza i numeričke metode Tevčić, Marina 08.04.2019. u 12:30 26.06.2019. u 15:30 10.07.2019. u 15:30 02.09.2019. u 15:30 16.09.2019. u 15:30
Vjerojatnost i statistika Maras, Marin 08.04.2019. u 14:00 26.06.2019. u 14:00 10.07.2019. u 14:00 02.09.2019. u 14:00 16.09.2019. u 14:00
Inženjerstvo površina Božić, Tomislav 10.04.2019. u 10:00 26.06.2019. u 16:00 10.07.2019. u 16:00 05.09.2019. u 16:00 19.09.2019. u 16:00
Ispitivanja bez razaranja Božić, Tomislav 10.04.2019. u 10:00 26.06.2019. u 16:00 10.07.2019. u 16:00 05.09.2019. u 16:00 19.09.2019. u 16:00
Nemetalni i kompozitni materijali Kostadin, Tihana 08.04.2019. u 10:00 01.07.2019. u 14:00 15.07.2019. u 14:00 26.08.2019. u 14:00 09.09.2019. u 14:00
3D konstruiranje računalom I Groš, Josip 26.06.2019. u 15:00 10.07.2019. u 15:00 03.09.2019. u 15:00 17.09.2019. u 15:00
Metoda konačnih elemenata 1 Mihalić, Tihomir 12.04.2019. u 15:00 28.06.2019. u 17:00 12.07.2019. u 17:00 30.08.2019. u 17:00 13.09.2019. u 17:00
Projektiranje energetskih postrojenja Mustapić, Nenad 09.04.2019. u 12:00 27.06.2019. u 14:00 11.07.2019. u 14:00 03.09.2019. u 14:00 17.09.2019. u 14:00
Fleksibilni obradni sustavi Brozović, Marijan 09.04.2019. u 16:00 26.06.2019. u 16:00 09.07.2019. u 16:00 27.08.2019. u 16:00 10.09.2019. u 16:00
Toplinska obrada Božić, Tomislav 10.04.2019. u 10:00 26.06.2019. u 16:00 10.07.2019. u 16:00 05.09.2019. u 16:00 19.09.2019. u 16:00
Prerada polimera Tomić, Tanja 15.04.2019. u 08:30 08.07.2019. u 16:00 22.07.2019. u 16:00 09.09.2019. u 16:00 23.09.2019. u 16:00
3D konstruiranje računalom II Groš, Josip 26.06.2019. u 16:00 10.07.2019. u 16:00 03.09.2019. u 16:00 17.09.2019. u 16:00
Metoda konačnih elemenata 2 Mihalić, Tihomir 12.04.2019. u 15:00 28.06.2019. u 17:00 12.07.2019. u 17:00 30.08.2019. u 17:00 13.09.2019. u 17:00
Projektiranje upravljanja i vođenja Tudić, Vladimir 09.04.2019. u 09:00 01.07.2019. u 16:00 15.07.2019. u 16:00 27.08.2019. u 16:00 11.09.2019. u 16:00
Kontrola kvalitete proizvoda Medić, Srđan 26.06.2019. u 15:00 10.07.2019. u 15:00 03.09.2019. u 15:00 17.09.2019. u 15:00
Održavanje strojeva i sustava Brozović, Marijan 09.04.2019. u 16:00 26.06.2019. u 16:00 09.07.2019. u 16:00 27.08.2019. u 16:00 10.9.2019. u 16:00
Zavarivanje Tomić, Tanja 10.04.2019. u 08:30 03.07.2019. u 16:00 17.07.2019. u 16:00 04.09.2019. u 16:00 18.09.2019. u 16:00
Primjenjeno konstruiranje Šimunić, Nikola 09.04.2019. u 11:00 27.06.2019. u 15:30 09.07.2019. u 15:30 03.09.2019. u 15:30 17.9.2019. u 15:30
Zavarene konstrukcije Tomić, Tanja 10.04.2019. u 08:30 03.07.2019. u 16:00 17.07.2019. u 16:00 04.09.2019. u 16:00 18.09.2019. u 16:00
Pumpe Korbar, Radoslav 09.04.2019. u 17:00 02.07.2019. u 17:00 16.07.2019. u 17:00 03.09.2019. u 17:00 17.09.2019. u 17:00
Informacijski sustavi u strojarstvu Luić, Ljerka 08.04.2019. u 17:00 01.07.2019. u 17:00 15.07.2019. u 17:00 02.09.2019. u 17:00 16.09.2019. u 17:00
Zaštita modificiranjem površine Halambek, Jasna 10.04.2019. u 13:00 27.06.2019. u 14:30 10.07.2019. u 14:30 04.09.2019. u 14:30 18.09.2019. u 14:30
Mehanički integritet strojeva Hoster, Josip 10.04.2019. u 13:00 28.06.2019. u 14:30 15.07.2019. u 14:30 29.08.2019. u 14:30 12.09.2019. u 14:30
Projektiranje sustava OIE Mihalić, Tihomir 11.04.2019. u 17:00 27.06.2019. u 17:00 11.07.2019. u 17:00 29.08.2019. u 17:00 12.09.2019. u 17:00
Ekološka zaštita Mihalić, Tihomir 11.04.2019. u 17:00 27.06.2019. u 17:00 11.07.2019. u 17:00 29.08.2019. u 17:00 12.09.2019. u 17:00
Vibracije i dinamika strojeva Hoster, Josip 10.04.2019. u 13:00 28.06.2019. u 14:30 15.07.2019. u 14:30 29.08.2019. u 14:30 12.09.2019. u 14:30
CAM i NC programiranje Brozović, Marijan 10.04.2019. u 11:00 27.06.2019. u 14:00 11.07.2019. u 14:00 29.08.2019. u 14:00 12.09.2019. u 14:00
Ekonomika obrade Medić, Srđan 00.01.1900 u 00:00 26.06.2019. u 15:00 10.07.2019. u 15:00 03.09.2019. u 15:00 17.09.2019. u 15:00