O studiju

Stručni specijalistički diplomski studij poslovnog upravljanja

MBA (Master of Business Administration) je stručni specijalistički studij poslovnog upravljanja. Nakana MBA studija je da ispravi suštinski nedostatak dosadašnjih studija njihovu jednodimenzionalnost. Naime, na tehničkim su se studijima do sada školovali inženjeri koji nisu osim svojih inženjerskih zvanja dobivali gotovo nikakva saznanja o organizaciji poslovanja, ekonomičnosti i vođenju poslova, a od njih se upravo to očekivalo na radnom mjestu. S druge strane, ekonomisti su sjajno savladavali teoriju, organizaciju, financije i slično, ali najčešće o onom što se u tvrtki proizvodi (odnosno o usluzi koja se pruža) nisu znali mnogo. Dakle, i jedni i drugi bili su hendikepirani i u suštini nesposobni da se uključe u procese vođenja poslovanja. Rezultati se vide.

MBA studij namijenjen je prvenstveno inženjerima i diplomiranim inženjerima (ali i stručnjacima drugih profila, npr. liječnicima, nastavnicima i sl.), koji pored znanja svoje struke imaju i određena praktična iskustva. Studij je namijenjen onima koji su uvidjeli da ne mogu voditi poslovanje znanjima stečenim samo kroz praksu, metodom pokušaja i učenja na vlastitim greškama, već im trebaju neka teoretska i neka sistematizirana praktična znanja. MBA studij nudi upravo takva znanja.

Studiji poslovnog upravljanja (Master of Business Administration MBA ) već su dugo elitni studiji na američkim koledžima i univerzitetima, a tijekom proteklog desetljeća proširili su se u sve razvijene zemlje, pa takvih studija danas ima u svim europskim zemljama. Zanimljivo je da su MBA studiji tipično diplomski (gotovo nikad i preddiplomski) studiji i da ih često organiziraju sveučilišta, mada se suštinski radi o stručnim, a ne znanstvenim studijima. Završeni studenti MBA studija u ogromnoj većini ne nastavljaju studij na doktorskom studiju, već odlaze u tvrtke (ili institucije) koje su ih uputile na studij i razvijaju menadžersku karijeru do najviših razina upravljanja. Kao što je to slučaj i kod našeg studija, na studij se prihvaćaju gotovo svi profili stručnjaka.

 

Usporedivost sa inozemnim visokim učilištima

Studiji poslovnog upravljanja (Master of Business Administration) već su dugo elitni studiji u USA, sada su sve raširenije u razvijenim zemljama zapada i istoka.

Zanimljivo je da je MBA tipično stručni diplomski studij iako se provode uglavnom na Sveučilištima. Kod toga diplomski studij prihvaća sve preddiplomske profile, ali obično ekonomski orijentirane. Profile gdje se sa tehničkih studija upisuje na diplomski studij imaju uglavnom Veleučilišta u Njemačkoj, na primjer:

 1) Sudwestfalen Fachhochschule, Iserlohn (http://www3.fh-swf.de)

2) Westsachsische Hochschule Zwickan (http://www.fh-zwickau.de)

3) Internacionale Fachhochschule Bad Honnef (www.th-bad-honnef.de).

 

Naziv studija

Stručni diplomski studij poslovnog upravljanja

 

Nositelj i izvođač studija

Nositelj studija je Veleučilište u Karlovcu, a izvođač studija je Poslovni odjel pri Veleučilištu Karlovcu.

 

Trajanje studija

Trajanje diplomskog studija je 2 godine (4 semestra) sa ukupno 60+60=120 ECTS bodova.

 

Na diplomski se studij mogu upisati sve osobe koje su ispunile sljedeće uvjete:

1. Osobe koje su završile preddiplomski studij sa 180 ili 240 bodova iz bilo kojeg znanstvenog područja

2. Osobe koje su diplomirale na 7. stupnju bilo kojeg znanstvenog područja prije uvođenja ECTS-bodova

3. Osobe koje su diplomirale na 6. stupnju bilo kojeg znanstvenog područja prije uvođenja ECTS-bodova, a čiji su stručni nazivi izjednačeni sa stručnim nazivom prvostupnika prema Popisu odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine (NN 45/08, 87/09, 88/11). Ukoliko na navedenom Popisu ne postoji informacija za određeni studij, kandidat je obavezan dostaviti potvrdu fakulteta o izjednačavanju stručnog naziva.

 

Osposobljavanje za kompetencije i poslove

Diplomski studij traje 2 godine gdje u 1. i 2. godini ima određeni broj izbornih predmeta tako da se studenti mogu školovati za široku paletu kompetencija u području rukovođenja od malih poduzeća, do odjela u velikim poduzećima kao i za menadžere druge linije rukovođenja u najvećim poduzećima. Isto tako mogu se steći kompetencije za rukovođenje specifičnih ustanova kao što su galerije slika, muzeji, odjeli državnih ustanova i sl. te poduzeća novih i specifičnih tehnologija zbog njihovog predznanja kao i dodatnog znanja koje će dobiti na diplomskom studiju.

 

Stručni naziv koji se stječe završetkom diplomskog studija je

 - Stručni/a specijalist/specijalistica poslovnog upravljanja: (struč.spec.oec.)

 - Engleski: Master of Applied Sciences in Bussiness Administration (MBA).