Nastavni plan i program

Uvjetovani redoslijed polaganja ispita

Nastavni plan i program - akademska godina 2021./22.

Smjer Poslovno upravljanje Tjedno: predavanja (P) + vježbe (V) + seminar (S) + ECTS bodova Sati
Vrsta Diplomski: 120 bod. I. II. III. IV.
Oznaka Kolegij P V S E P V S E P V S E P V S E
OB01 Mikroekonomija 2 2 6,0 60
OB02 Makroekonomija 2 2 6,0 60
OB03 Poslovna organizacija 2 2 5,0 60
OB04 Ekonomika poduzetništva 2 2 5,0 60
OB05 Financije i bankarstvo 2 2 5,0 60
OB06 Poslovne računice 2 2 5,0 60
OB07 Menadžersko računovodstvo 2 2 4,0 60
OB08 Menadžment 2 2 5,0 60
OB09 Osnove marketinga 2 2 5,0 60
OB10 Gospodarsko pravo 2 2 5,0 60
0B11 Menadžment ljudskih potencijala 2 2 5,0 60
IZ IIx Izborni kolegij 2 2 4,0 60
OB12 Strategijski menadžment 2 2 5,0 60
OB13 Strategijski marketing 2 2 5,0 60
OB14 Upravljanje kvalitetom 2 2 5,0 60
OB15 Upravljanje osiguranjem 2 2 5,0 60
OB16 Globalna ekonomija i održivi razvoj 2 2 6,0 60
IZ IIIx Izborni kolegi 2 2 4,0 60
OB17 Operacijski menadžment 2 2 5,0 60
OB18 Primijenjena logistika 2 2 5,0 60
OB19 Upravljanje projektima 2 2 5,0 60
OB20 Upravljanje inovacijama 2 2 5,0 60
OB21 Završni rad 0 8 10,0 120
Tjedno opterećenje – sati 12 12 0 30,0 12 12 0 30,0 12 12 0 30,0 8 16 0 30,0 1440
Ukupno tjedno opterećenje 24 24 24 24

Izborni kolegiji

Oznaka DRUGI SEMESTAR P V S ECTS
IZ01 Engleski poslovni jezik 2 2 4,0
IZ02 Informacijski sustavi 2 2 4,0
Javna nabava za naručitelje i ponuditelje 2 2 4,0
Oznaka TREĆI SEMESTAR P V S ECTS
IZ03 Poslovna etika 2 2 4,0
IZ05 Baze podataka u poslovnim sustavima 2 2 4,0
IZ04 Financijski menadžment 2 2 4,0
Računovodstvo održivosti 2 2 4,0

Napomena:

• od 5 do 10 prijavljenih studenata po izbornom predmetu – izvodi se konzultativna nastava,
• od 10 prijavljenih studenata po izbornom predmetu nadalje – izvodi se redovita nastava