Nastavnici

Konzultacije za vrijeme održavanja nastave na daljinu održavaju isključivo prije i poslije nastave te putem e-maila
NASTAVNIK KOLEGIJ VRIJEME MJESTO
dr.sc. Draženka Birkić Upravljanje kvalitetom
Tihana Cegur Radović, univ.spec.oec. Osnove marketinga, Strategijski marketing
Lahorka Halmi, dipl.oec. Menadžersko računovodstvo, Menadžment, Operacijski menadžment, Strategijski menadžment, Upravljanje projektima
dr. sc. Ksenija Klasić, prof.v.š. Upravljanje osiguranjem
dr.sc. Dubravka Krivačić, prof.v.š. Menadžersko računovodstvo
Marin Maras, prof. Poslovne računice
mr. sc. Željko Martišković Financije i bankarstvo
dr.sc. Mateja Petračić Ekonomika poduzetništva
Andreja Primužak, dipl.oec. Ekonomika poduzetništva, Poslovna etika, Menadžment ljudskih potencijala
dr. sc. Darko Rendulić Primijenjena logistika
Davorka Rujevčan, mag.educ. Engleski poslovni jezik
dr.sc. Kornelija Severović Operacijski menadžment, Strategijski menadžment
dr.sc.Nikolina Smajla, prof.v.š Upravljanje osiguranjem, Financije i bankarstvo, Financijski menadžment
dr. sc. Adam Stančić Informacijski sustavi
dr. sc. Šemso Tanković Poslovne računice
mr. sc. Ivana Varičak Makroekonomija, Mikroekonomija, Globalna ekonomija i održivi razvoj, Poslovna organizacija, Upravljanje inovacijama
dr.sc.Silvija Vitner Marković, prof.v.š. Strategijski marketing, Upravljanje inovacijama
dr. sc. Branko Wasserbauer, prof. v. š. Mikroekonomija, Makroekonomija, Globalna ekonomija i održivi razvoj