Nastavnici

IME I PREZIME TERMIN KONZULTACIJA KONTAKT LOKACIJA
Jakšić Lidija petkom 16:15-17:15h
uz prethodnu najavu na
e-mail
lidija.brckovic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (116)
Jurac Vedran nakon nastave jurac.vedran@gmail.com Ivana Meštrovića 10
Kalem Davor prije predavanja dkalem64@gmail.com Ivana Meštrovića 10
Kirin Anamarija četvrtkom 11:00-12:00h anamarija.krin@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (110)
Kirin Snježana ponedjeljkom 11:00-12:00h
uz prethodnu najavu na
e-mail
snjezana.krin@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Kralj Damir nakon nastave
uz prethodnu najavu na
e-mail
damir.kralj@vuka.hr Ivana Meštrovića 10
Krivačić Dubravka četvrtkom 12:30-13:15h
uz prethodnu najavu na
e-mail
dubravka.krivacic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Lulić Slaven dogovor putem maila slaven.lulic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10
Matusinović Zvonimir srijedom 12:30-13:30h
uz prethodnu najavu na
e-mail
zmatusinovic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (117)
Mihalić Tihomir ponedjeljkom 15:00-16:00h
i po dogovoru na mail
tihomir.mihalic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (108)
Mijović Budimir nakon nastave
uz prethodnu najavu na
e-mail
budimir.mijovic@ttf.hr Ivana Meštrovića 10 (5)
Mustapić Nenad ponedjeljkom 13:00-14:00h nenad.mustapic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (118A)
Pešutić Andreja četvrtkom
nakon nastave
uz prethodnu najavu na
e-mail
apesutic@yahoo.com -
Peternel Igor utorkom 10:30-11:30h
uz prethodnu najavu na
e-mail
igor.peternel@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (117)
Purgar Lada nakon nastave
uz prethodnu najavu na
e-mail
lpurgar@yahoo.com Ivana Meštrovića 10
Štedul Ivan ponedjeljkom 10:00-12:00h
uz prethodnu najavu na
e-mail
ivan.stedul@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (108)
Todorovski Đorđi prije i poslije predavanja dordi.todorovski@gmail.com Ivana Meštrovića 10
Trbojević Nikola ponedjeljkom 11:00-13:00h nikola.trbojevic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (118A)
Tudić Vladimir utorkom 11:00-13:00h
uz prethodnu najavu na
e-mail
vladimir.tudic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (116)
Vučinić Jovan utorkom 09:30-10:30h
uz prethodnu najavu na
e-mail
jovan.vucinic@vuka.hr Ivana Meštrovića 10 (1)
Vučinić Zoran poslije predavanja zokiv@net.hr Ivana Meštrovića 10