Stručno vijeće

Članovi Stručnog vijeća prema Odlukama Stručnog vijeća broj: 400-2/2014 donesenoj na 77. sjednici održanoj 24.11.2014., 530-90-2/2015 donesenoj na 90. sjednici održanoj 26.10.2015. i 680-105-1/2016 donesenoj na 105. sjednici održanoj 28.11.2016., 830-120-2/2018 donesenoj na 120.sjednici održanoj 29.01.2018.

Dr.sc. Branko Wasserbauer dekan, predsjedavajući branko.wasserbauer(at)vuka.hr
Mr.sc. Marina Tevčić prodekan, član marina.tevcic(at)vuka.hr
Dr.sc. Nina Popović prodekan, član nina.popovic(at)vuka.hr
Dr.sc. Nenad Mustapić prodekan, član nenad.mustapic(at)vuka.hr
Dr.sc. Jovan Vučinić pročelnik odjela,član jovan.vucinic(at)vuka.hr
Dr.sc. Marijana Blažić pročelnik odjela,član mblazic(at)vuka.hr
Mr.sc. Ivana Varičak pročelnik odjela,član ivana.grgat(at)vuka.hr
Dr.sc. Krunoslav Pintur pročelnik odjela,član krunoslav.pintur(at)vuka.hr
Mr.sc. Snježana Kirin pročelnik odjela,član snjezana.kirin(at)vuka.hr
Marijan Brozović dipl.ing. pročelnik odjela,član marijan.brozovic(at)vuka.hr
Tihana Kostadin mag.ing. predstav.nast.član tihana.kostadin(at)vuka.hr
Ivan Štedul prof. predstav.nast.,član ivan.stedul(at)vuka.hr
Marko Ožura dipl.ing. predstav.nast.,član marko.ozura(at)vuka.hr
Mr.sc. Vedran Vyroubal predstav.nast.,član vedran.vyroubal(at)vuka.hr
Dr.sc. Slaven Lulić predstav.nast.,član slaven.lulic(at)vuka.hr
Vedran Slijepčević dr.vet.med. predstav.nast.,član vedran.slijepcevic(at)vuka.hr
Marko Prahović prof. predstav.nast.,član marko.prahovic(at)vuka.hr
Sandra Zavadlav dipl.ing. predstav.nast.,član sandra.zavadlav(at)vuka.hr
Ines Cindrić dipl.ing. predstav.nast.,član ines.cindric(at)vuka.hr
Dr.sc. Igor Peternel predstav.nast.,član igor.peternel(at)vuka.hr
Mateja Petračić dipl.oec. predstav.nast.,član mateja.petracic(at)vuka.hr
Dr.sc. Nikolina Smajla predstav.nast.,član nikolina.smajla(at)vuka.hr
Davorka Rujevčan mag.educ.philol.angl. predstav.nast.,član davorka.rujevcan(at)vuka.hr
Sonja Eterović mag.educ.philol.germ. predstav.nast.,član sonja.eterovic(at)vuka.hr
Dr.sc. Radoslav Korbar predstav.nast.,član radoslav.korbar(at)vuka.hr
Dr.sc. Vladimir Tudić predstav.nast.,član vladimir.tudic(at)vuka.hr
Dr.sc. Silvija Vitner Marković predstav.nast.,član svitner(at)vuka.hr
Tomislav Dumić mag.ing.agr. predstav.nast.,član tomislav.dumic(at)vuka.hr
Dr.sc. Bojan Matijević,prof.v.š. predstav.nast.,član bojan.matijevic(at)vuka.hr
Dr.sc. Aljoša Duplić predstav.nast.,član aljosa.duplic(at)vuka.hr
Dr.sc. Jasna Halambek predstav.nast.,član jasna.halambek(at)vuka.hr
Denis Kotarski, dipl.ing. predstav.asist.,član denis.kotarski(at)vuka.hr
Lidija Brcković, mag.ing. predstav.asist.,član lidija.brckovic(at)vuka.hr
Tamara Fehervari, prof. predstav.asist.,član tamara.fehervari(at)vuka.hr
Filip Žugčić, mag.ing. predstav.asist.,član filip.zugcic(at)vuka.hr
Jasna Sabljarić predstav.zaposl.član jasna.sabljaric(at)vuka.hr
Ivan Iviček predstav.stud.član ivan.ivicek(at)vuka.hr
Dominik Matan predstav.stud.član dominik.matan(at)vuka.hr
Luka Blažeković predstav.stud.član luka.blazekovic(at)vuka.hr
Matea Kuzel predstav.stud.član matea.kuzel(at)vuka.hr
Stella Babić predstav.stud.član stella.babic(at)vuka.hr
Borna Sačerić predstav.stud.član borna.saceric(at)vuka.hr