Stručno vijeće

Članovi Stručnog vijeća prema Odlukama Stručnog vijeća broj: 400-2/2014 od 24.11.2014., 530-90-2/2015 od 26.10.2015., 680-105-1/2016 od 28.11.2016., 830-120-2/2018 od 29.01.2018., 850-122-2/2018 od 27.03.2018.

R.B. Ime i prezime Funkcija Elektronska pošta Broj telefona
1 Dr.sc. Nina Popović dekanica, predsjedav. nina.popovic(at)vuka.hr 047/843-515
2 Dr.sc. Branko Wasserbauer branko.wasserbauer(at)vuka.hr 047/843-543
3 Mr.sc. Marina Tevčić pročelnica odjela,član marina.tevcic(at)vuka.hr 047/843-561
4 Dr.sc. Nenad Mustapić prodekan, član nenad.mustapic(at)vuka.hr 047/843-525/118
5 Dr.sc. Marijana Blažić pročelnica odjela,član mblazic(at)vuka.hr 047/843-539
6 Mr.sc. Ivana Varičak ivana.grgat(at)vuka.hr 047/843-541
7 Dr.sc. Krunoslav Pintur krunoslav.pintur(at)vuka.hr 047/843-520
8 Mr.sc. Snježana Kirin pročelnica odjela,član snjezana.kirin(at)vuka.hr 047/843-581
9 Marijan Brozović dipl.ing. marijan.brozovic(at)vuka.hr 047/843-525/106
10 Tihana Kostadin mag.ing. predstav.nast.član tihana.kostadin(at)vuka.hr 047/843-525/114
11 Ivan Štedul prof. predstav.nast.,član ivan.stedul(at)vuka.hr 047/843-522
12 Marko Ožura dipl.ing. predstav.nast.,član marko.ozura(at)vuka.hr 047/843-521
13 Mr.sc. Vedran Vyroubal predstav.nast.,član vedran.vyroubal(at)vuka.hr 047/843-525
14 Dr.sc. Slaven Lulić predstav.nast.,član slaven.lulic(at)vuka.hr 047/843-531
15 Vedran Slijepčević dr.vet.med. predstav.nast.,član vedran.slijepcevic(at)vuka.hr 047/843-522
16 Marko Prahović prof. predstav.nast.,član marko.prahovic(at)vuka.hr 047/843-525/102
17 Sandra Zavadlav dipl.ing. predstav.nast.,član sandra.zavadlav(at)vuka.hr 047/843-539
18 Dr.sc.Ines Cindrić predstav.nast.,član ines.cindric(at)vuka.hr 047/843-531
19 Dr.sc. Igor Peternel predstav.nast.,član igor.peternel(at)vuka.hr 047/843-581
20 Dr.sc.Mateja Petračić predstav.nast.,član mateja.petracic(at)vuka.hr 047/843-541
21 Dr.sc. Nikolina Smajla pročelnik odjela,član nikolina.smajla(at)vuka.hr 047/843-541
22 Davorka Rujevčan mag.educ.philol.angl. predstav.nast.,član davorka.rujevcan(at)vuka.hr 047/843-540
23 Sonja Eterović mag.educ.philol.germ. predstav.nast.,član sonja.eterovic(at)vuka.hr 047/843-544
24 Dr.sc. Radoslav Korbar predstav.nast.,član radoslav.korbar(at)vuka.hr 047/843-525/117
25 Dr.sc. Vladimir Tudić predstav.nast.,član vladimir.tudic(at)vuka.hr 047/843-525/109
26 Dr.sc. Silvija Vitner Marković predstav.nast.,član svitner(at)vuka.hr 047/843-540
27 Tomislav Dumić mag.ing.agr. Pročelnik odjela.,član tomislav.dumic(at)vuka.hr 047/843-520
28 Dr.sc. Bojan Matijević predstav.nast.,član bojan.matijevic(at)vuka.hr 047/843-533
29 Dr.sc. Jovan Vučinić predstav.nast.,član jovan.vucinic(at)vuka.hr 047/843-570
30 Dr.sc. Jasna Halambek predstav.nast.,član jasna.halambek(at)vuka.hr 047/843-531
31 Denis Kotarski, dipl.ing. predstav.asist.,član denis.kotarski(at)vuka.hr 047/843-568
32 Lidija Brcković, mag.ing. predstav.asist.,član lidija.brckovic(at)vuka.hr 047/843-581
33 Tamara Fehervari, prof. predstav.asist.,član tamara.fehervari(at)vuka.hr 047/843-525/102
34 Filip Žugčić, mag.ing. predstav.asist.,član filip.zugcic(at)vuka.hr 047/843-525
35 Jasna Sabljarić predstav.zaposl.član jasna.sabljaric(at)vuka.hr 047/843-510
36 Ivan Iviček predstav.stud.član ivan.ivicek(at)vuka.hr
37 Dominik Matan predstav.stud.član dominik.matan(at)vuka.hr  
38 Luka Blažeković predstav.stud.član luka.blazekovic(at)vuka.hr
39 Matea Kuzel predstav.stud.član matea.kuzel(at)vuka.hr  
40 Stella Babić predstav.stud.član stella.babic(at)vuka.hr
41 Borna Sačerić predstav.stud.član borna.saceric(at)vuka.hr