Upravno vijeće

Veleučilištem upravlja Upravno vijeće.

Djelokrug Upravnog vijeća određen je Zakonom, Uredbom o osnivanju i čl. 86. do 93. Statuta Veleučilišta.

Članovi Upravnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu, prema Odluci RH MZO, Klasa 640-01/12-03/00039, ur.br.:533-04-20-0004 od 17.04.2020. i Odluci RH MZO Klasa 640-01/12-03/00039, ur.br.:533-04-20-0005 od 11.11.2020., Odluka 220-68-01-2020 sa 68. sjednice Upravnog vijeća održane 23.12.2020.
  Ime i prezime funkcija
1. Kristina Gerber Sertić predsjednica, MZO
2. Žarko Latković vanjski član, FZOEU
3. Dr.sc. Lidija Tepeš Golubić, prof.v.š. vanjski član, TVZ
4. dr.sc. Slaven Lulić član, predstavnik Veleučilišta u Karlovcu,
5. član, predstavnik Radničkog vijeća Veleučilišta u Karlovcu