Upravno vijeće

Veleučilištem upravlja Upravno vijeće.

Djelokrug Upravnog vijeća određen je Zakonom, Uredbom o osnivanju i čl. 86. do 93. Statuta Veleučilišta.

Članovi Upravnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu, Odluka RH MZO, Klasa 640-01/12-03/00039, ur.br.:533-04-20-0004 od 17.04.2020., Odluka 217-65-02/2020 sa 65. sjednice Upravnog vijeća održane 03.05.2016., Odluka 880-125-1/2018 sa 125. sjednice Stručnog vijeća održane 05.06.2018.
  Ime i prezime funkcija
1. prim.mr.Maja Grba Bujević, dr.med. Predsjednik, Hrvatski zavod za hitnu medicinu
2. Žarko Latković vanjski član, FZOEU
3. Ivona Filipović vanjski član, MZO
4. dr.sc. Slaven Lulić Predstavnik Veleučilišta u Karlovcu, član
5. Predstavnik Radničkog vijeća Veleučilišta u Karlovcu, član