Raspored predavanja

Nastava na daljinu u periodu od 06.10.2020. do 16.10.2020. na Stručnom studiju STROJARSTVA

 

Godina studija Naziv kolegija Predavanja i/ili vježbe Odabrani alat za video konferenciju (jedan od preporučenih) Link putem kojega studenti mogu pristupiti nastavi na daljinu
1 Njemački jezik 1 predavanja i vježbe BigBlueButton https://bigbluebutton.vuka.hr/b/maj-mky-xt6
1 Osnove informatike s primjenom računala vježbe BigBlueButton https://bigbluebutton.vuka.hr/b/mar-fjt-eya
1 Organizacijska Psihologija predavanja BigBlueButton https://bigbluebutton.vuka.hr/b/ber-4yw-yfp
2 Njemački jezik 2 predavanja i vježbe BigBlueButton https://bigbluebutton.vuka.hr/b/maj-mky-xt6
3 Mjerna tehnika u strojarstvu predavanja i vježbe BigBlueButton https://bigbluebutton.vuka.hr/b/srd-vcz-xn9
3 Osiguranje kvalitete predavanja i vježbe BigBlueButton https://bigbluebutton.vuka.hr/b/srd-wc4-a9d
3 Mehaničke konstrukcije 2
(samo na datum 06.10.)
predavanja i vježbe MERLIN https://moodle.srce.hr/2020-2021/course/view.php?id=86349
3 Projektiranje tehnološkog procesa predavanja i vježbe BigBlueButton https://bigbluebutton.vuka.hr/b/jos-keg-2ph
3 Toplinski strojevi pola/pola Zoom https://zoom.us/j/3229758731