Ispitni rokovi

PREDMET - KOLEGIJ listopad
MATEMATIKA I (M.Tevčić) 02.10. u 12:00 h
MATEMATIKA II (M.Tevčić) 02.10. u 12:00 h
NACRTNA GEOMETRIJA S TEHNIČKIM CRTANJEM (N.Šimunić)
OSNOVE INF. S PRIMJENOM RAČUNALA (V. Špišić/A.Stančić)
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (D.Vyroubal) 03.10. u 10:00 h
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (D. Vyroubal) 03.10. u 10:00 h
MEHANIKA I (N. Lorković) 02.10. u 16:00 h
MEHANIKA II (T. Mihalić) 02.10. u 09:00 h
ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA (S.Matić)
ENGLESKI JEZIK (Vesna Vyroubal) 03.10. u 17:00 h Trg J.J.Strossmayera 9
NJEMAČKI JEZIK (M.Mikulec Rogić/K.Sobo)
ISPITIVANJE MATERIJALA (T. Kostadin)
MATERIJALI I (T.Kostadin) 02.10. u 09:00 h
MATERIJALI II (T.Kostadin/T.Božić) 02.10. u 09:00 h
TEHNOLOGIJA I (S. Medić/J.Groš/M.Math) 02.10. u 11:00 h
ČVRSTOĆA I (J.Hoster)
ČVRSTOĆA II (J.Hoster)
TERMODINAMIKA I (N.Mustapić)
MEHANIKA FLUIDA I (R.Korbar) 03.09. u 09:30 h
ELEMENTI STROJEVA I (M.Brozović)
ELEMENTI STROJEVA II (M.Brozović)
TEHNOLOGIJA II (T.Tomić) 03.10. u 12:30 h
KONSTRUIRANJE RAČUNALOM I (M.Vukovojac)
ORGANIZACIJA I EKONOMIKA PODUZEĆA (D. Krivačić)
OSNOVE AUTOMATSKE REGULACIJE (D.Vyroubal) 03.10. u 10:00 h
ORGANIZACIJA PROIZVODNJE I (J.Groš) 03.10. u 12:30 h
OBRADA ODVAJANJEM ČESTICA (S.Medić) 02.10. u 11:00 h
OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM (M.Math)
OSIGURANJE KVALITETE (S.Medić) 02.10. u 13:00 h
POSLOVNO PRAVO (A.Pešutić/M.Kundić)
MJERNA TEHNIKA U STROJARSTVU (S.Medić/J.Groš) 02.10. u 9:30 h
OBRADNI STROJEVI (D.Ciglar)
ALATI I NAPRAVE (M.Brozović)
MEHANIČKE KONSTRUKCIJE I (J.Hoster)
MEHANIČKE KONSTRUKCIJE II (J.Hoster)
TEHNOLOGIČNOST KONSTRUKCIJE (N.Šimunić)
KONSTRUIRANJEM RAČUNALOM II (J.Gros) 02.10. u 10:00 h
HIDRAULIČKI STROJEVI (R.Korbar)
TOPLINSKI STROJEVI (T.Mihalić)
CAM i NC programiranje (M.Brozović/T.Udiljak)
OSNOVE UPRAVLJANJA PROCESIMA (V.Tudić)
PROJEKTIRANJE ENERGETSKIH POSTROJENJA(N.Mustapić)
NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE (M.Brozović)
PROJEKTIRANJE TEH. PROCESA (J.Groš) 02.10. u 10:30 h
STUDENTSKA PRAKSA (T. Kostadin)