Ispitni rokovi

PREDMET - KOLEGIJ
lipanj srpanj rujan
MATEMATIKA I (M.Tevčić) 18.06. u 12:30h 02.07. u 12:30h 03.09. i 17.09. u 12:30h
MATEMATIKA II (M.Tevčić) 18.06. u 14:00h 02.07. u 14:00h 03.09. i 17.09. u 14:00h
NACRTNA GEOMETRIJA S TEHNIČKIM CRTANJEM (N.Šimunić) 21.06. u 09:00h 05.07. u 09:00h 05.09. i 19.09. u 09:00h
OSNOVE INF. S PRIMJENOM RAČUNALA (V. Špišić/A.Stančić) 28.6. u 16:00 11.7. u 16:00 6.9. i 20.9. u 16:00
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (D.Vyroubal) 19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (D. Vyroubal) 19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
MEHANIKA I (N. Lorković) 19.06. u 16:00h 09.07. u 16:00h 06. i 20. 09. u 16:00h
MEHANIKA II (T. Mihalić) 18.06. u 09:00h 02.07. u 09:00h 14.09. i 28.09. u 09:00h
ORGANIZACIJSKA PSIHOLOGIJA (S.Matić) 18.06. u 17:00h 02.07. u 17:00h 06.09. i 20.09. u 17:00h
ENGLESKI JEZIK (Vesna Vyroubal) 18.06. u 10:00(1.g) u 13:00(2.g) 02.07. u 08:00(1.g) u 13:00(2.g) 03.09. i 17.09.u 08:00(1.g) u 13:00(2.g)
NJEMAČKI JEZIK (M.Mikulec Rogić/K.Sobo) 18.06. u 18:00h 02.07. u 18:00h 03.09. i 17.09. u 17:00h
ISPITIVANJE MATERIJALA (T. Kostadin) 18.06. u 09:00h 02.07. u 09:00h 03.09. i 17.09. u 09:00h
MATERIJALI I (T.Kostadin) 18.06. u 09:00h 02.07. u 09:00h 03.09. i 17.09. u 09:00h
MATERIJALI II (T.Kostadin/T.Božić) 18.06. u 09:00h 02.07. u 09:00h 03.09. i 17.09. u 09:00h
TEHNOLOGIJA I (S. Medić/J.Groš/M.Math) 19.06. u 11:00h 10.07. u 11:00h 11.09. i 25.09. u 11:00h
ČVRSTOĆA I (J.Hoster) 26.06. u 10:00h 11.07. u 11:00h 07.09. i 21.09. u 10:00h
ČVRSTOĆA II (J.Hoster) 26.06. u 10:00h 11.07. u 11:00h 07.09. i 21.09. u 10:00h
TERMODINAMIKA I (N.Mustapić) 19.06. u 10:00h 03.07. u 10:00h 04.09. i 18.09. u 10:00h
MEHANIKA FLUIDA I (R.Korbar) 19.06. u 09:30h 04.07. u 09:30h 12.09. i 26.09. u 09:30h
ELEMENTI STROJEVA I (M.Brozović) 18.06. u 16:00h 02.07. u 16:00h 10.09. i 24.09. u 16:00h
ELEMENTI STROJEVA II (M.Brozović) 18.06. u 16:00h 02.07. u 16:00h 10.09. i 24.09. u 16:00h
TEHNOLOGIJA II (T.Tomić) 20.06. u 12:00h 04.07. u 12:00h 10.09. i 24.09. u 12:00h
KONSTRUIRANJE RAČUNALOM I (M.Vukovojac) 19.06. u 16:15h 03.07. u 16:15h 28.08. i 11.09. u 16:15h
ORGANIZACIJA I EKONOMIKA PODUZEĆA (D. Krivačić) 29.06. u 08:30h 13.07. u 08:30h 07.09. i 21.09. u 08:30h
OSNOVE AUTOMATSKE REGULACIJE (D.Vyroubal) 19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
ORGANIZACIJA PROIZVODNJE I (J.Groš) 19.06. u 10:30h 10.07. u 10:30h 11.09. i 25.09. u 10:30h
OBRADA ODVAJANJEM ČESTICA (S.Medić) 19.06. u 11:00h 10.07. u 11:00h 11.09. i 25.09. u 11:00h
OBLIKOVANJE DEFORMIRANJEM (M.Math) 28.06. u 09:00h 12.07. u 09:00h 06.09. i 20.09. u 09:00h
OSIGURANJE KVALITETE (S.Medić) 19.06. u 13:00h 10.07. u 13:00h 11.09. i 25.09. u 13:00h
POSLOVNO PRAVO (A.Pešutić/M.Kundić) 18.06. u 15:00h 12.07. u 15:00h 13.09. i 27.09. u 15:00h
MJERNA TEHNIKA U STROJARSTVU (S.Medić/J.Groš) 19.06. u 09:30h 10.07. u 09:30h 11.09. i 25.09. u 09:30h
OBRADNI STROJEVI (D.Ciglar) 27.06. u 08:15h 11.07. u 08:15h 07.09. i 21.09. u 08:15h
ALATI I NAPRAVE (M.Brozović) 29.06. u 16:00h 13.07. u 16:00h 07.09. i 21.09. u 16:00h
MEHANIČKE KONSTRUKCIJE I (J.Hoster) 26.06. u 10:00h 11.07. u 11:00h 07.09. i 21.09. u 10:00h
MEHANIČKE KONSTRUKCIJE II (J.Hoster) 26.06. u 10:00h 11.07. u 11:00h 07.09. i 21.09. u 10:00h
TEHNOLOGIČNOST KONSTRUKCIJE (N.Šimunić) 21.06. u 09:00h 05.07. u 09:00h 05.09. i 19.09. u 09:00h
KONSTRUIRANJEM RAČUNALOM II (J.Gros) 19.06. u 10:00h 10.07. u 10:00h 11.09. i 25.09. u 10:00h
HIDRAULIČKI STROJEVI (R.Korbar) 19.06. u 09:30h 04.07. u 09:30h 12.09. i 26.09. u 09:30h
TOPLINSKI STROJEVI (T.Mihalić) 18.06. u 11:00h 02.07. u 11:00h 14.09. i 28.09. u 11:00h
CAM i NC programiranje (M.Brozović/T.Udiljak) 29.06. u 16:00h 13.07. u 16:00h 07.09. i 21.09. u 16:00h
OSNOVE UPRAVLJANJA PROCESIMA (V.Tudić) 26.06. 09.07. 03.09. i 17.09.
PROJEKTIRANJE ENERGETSKIH POSTROJENJA(N.Mustapić) 19.06. u 10:00h 03.07. u 10:00h 04.09. i 18.09. u 10:00h
NEKONVENCIONALNI POSTUPCI OBRADE (M.Brozović) 29.06. u 16:00h 13.07. u 16:00h 07.09. i 21.09. u 16:00h
PROJEKTIRANJE TEH. PROCESA (J.Groš) 19.06. u 10:30h 10.07. u 10:30h 11.09. i 25.09. u 10:30h
STUDENTSKA PRAKSA (T. Kostadin) 18.06. 02.07. 03.09. i 17.09.