Ispitni rokovi

Naziv kolegija Nastavnik 1 (Nositelj) Dekanski rok Napomena: na daljinu ili uživo
Matematika I Tevčić, Marina 28.09.2020. u 12:00 uživo
Mehanika I Lorković, Nenad 28.09.2020. u 17:00 uživo
Osnove elektrotehnike I Žugćić, Filip 28.09.2020. u 09:00 uživo
Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem Šimunić, Nikola 29.09.2020. u 09:00 na daljinu
Osnove informatike s primjenom računala Stančić, Adam 29.09.2020. u 18:00 na daljinu
Organizacijska psihologija Primužak, Andreja 28.09.2020. u 16:00 uživo
Strani jezik 1 (Engleski) Cibulka, Mirjana 29.09.2020. u 13:00 uživo
Strani jezik 2 (Engleski) Cibulka, Mirjana 29.09.2020. u 13:00 uživo
Strani jezik 1 (Njemački) Rogić Mikulec,Maja 28.09.2020. u 17:00 na daljinu
Strani jezik 2 (Njemački) Rogić Mikulec,Maja 28.09.2020. u 17:00 na daljinu
Matematika II Tevčić, Marina 28.09.2020. u 12:00 uživo
Mehanika II Mihalić, Tihomir 28.09.2020. u 09:00 na daljinu
Osnove elektrotehnike II Žugćić, Filip 28.09.2020. u 09:00 uživo
Materijali I Kostadin, Tihana 28.09.2020. u 10:00 uživo
Tehnologija I Medić, Srđan 29.09.2020. u 10:30 na daljinu
Čvrstoća I Hoster, Josip 28.09.2020. u 13:00 na daljinu
Termodinamika I Mustapić, Nenad 28.09.2020. u 10:00 na daljinu
Mehanika fluida I Korbar, Radoslav 29.09.2020. u 9:30 uživo
Elementi strojeva I Brozović, Marijan 29.09.2020. u 17:00 na daljinu
Materijali II Kostadin, Tihana 28.09.2020. u 10:00 uživo
Tehnologija II Brozović, Marijan 29.09.2020. u 17:00 na daljinu
Čvrstoća II Hoster, Josip 28.09.2020. u 13:00 na daljinu
Konstruiranje računalom I Šimunić, Nikola 29.09.2020. u 11:00 na daljinu
Organizacija i ekonomika poduzeća Krivačić, Dubravka 28.09.2020. u 16:00 na daljinu
Elementi strojeva II Brozović, Marijan 29.09.2020. u 17:00 na daljinu
Osnove automatske regulacije Kotarski, Denis 28.09.2020. u 11:00 uživo
Mehaničke konstrukcije I Hoster, Josip 28.09.2020. u 13:00 na daljinu
Tehnologičnost konstrukcije Šimunić, Nikola 29.09.2020. u 09:00 na daljinu
Konstruiranje računalom II Groš, Josip 28.09.2020. u 14:00 na daljinu
Organizacija proizvodnje I Božić, Tomislav 28.09.2020. u 10.00 uživo
Obrada odvajanjem čestica Medić, Srđan 29.09.2020. u 10:30 na daljinu
Oblikovanje deformiranjem Medić, Srđan 29.09.2020. u 09:00 uživo
Osiguranje kvalitete Medić, Srđan 29.09.2020. u 09:30 na daljinu
Poslovno pravo Kundić, Marin 28.09.2020. u 15,00 na daljjinu
Mjerna tehnika u strojarstvu Medić, Srđan 29.09.2020. u 09:30 na daljinu
Mehaničke konstrukcije II Hoster, Josip 28.09.2020. u 13:00 na daljinu
Hidraulički strojevi Korbar, Radoslav 29.09.2020. u 9:30 uživo
Toplinski strojevi Mihalić, Tihomir 28.09.2020. u 12:00 na daljinu
Alati i naprave Brozović, Marijan 29.09.2020. u 17:00 na daljinu
Projektiranje tehnoloških procesa Groš, Josip 28.09.2020. u 13:00 na daljinu
Obradni strojevi Ciglar, Damir 28.09.2020. u 08:00 uživo
Projektiranje energetskih postrojenja Mustapić, Nenad 28.09.2020. u 10:00 na daljinu
CAM i NC programiranje Brozović, Marijan 29.09.2020. u 17:00 na daljinu
Ispitivanje materijala Kostadin, Tihana 28.09.2020. u 10:00 uživo
Nekonvencionalni postupci obrade Brozović, Marijan 29.09.2020. u 17:00 na daljinu
Ekonomika obrade Medić, Srđan 29.09.2020. u 09:30 na daljinu
Osnove robotike Kotarski, Denis 28.09.2020. u 10:00 uživo
Stručna praksa Kostadin, Tihana 28.09.2020. u 10:00 uživo