Ispitni rokovi

Naziv kolegija Nastavnik 1 (Nositelj) 11. mjesec 2. mjesec 4. mjesec 6. i 7. mjesec 9. mjesec
Matematika I Tevčić, Marina 27.11.2019. u 14:00 06.02.2020. u 14:00 20.02.2020. u 14:00 23.04.2020. u 14:00 25.06.2020. u 14:00 09.07.2020. u 14:00 03.09.2020. u 14:00 17.09.2020. u 14:00
Mehanika I Lorković, Nenad 27.11.2019 u 17:00 12.02.2020. u 17:00 26.02.2020. u 17:00 22.04.2020. u 17:00 29.06.2020. u 17:00 13.07.2020. u 17:00 02.09.2020. u 17:00 16.09.2020. u 17:00
Osnove elektrotehnike I Žugćić, Filip 26.11.2019. u 09:00 11.02.2020. u 09:00 25.02.2020. u 09:00 21.04.2020. u 09:00 30.06.2020. u 09:00 14.07.2020. u 09:00 01.09.2020. u 09:00 15.09.2020. u 09:00
Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem Šimunić, Nikola 26.11.2019. u 09:00 04.02.2020. u 09:00 18.02.2020. u 09:00 21.04.2020. u 09:00 23.06.2020. u 09:00 07.07.2020. u 09:00 25.08.2020. u 09:00 08.09.2020. u 09:00
Osnove informatike s primjenom računala Stančić, Adam 26.11.2019. u 18:00 12.02.2020. u 18:00 26.02.2020. u 17:00 22.04.2020. u 17:00 24.06.2020. u 17:00 08.07.2020. u 17:00 02.09.2020. u 17:00 16.09.2020. u 17:00
Organizacijska psihologija Primužak, Andreja 28.11.2019. u 18.30 06.02.2020. u 18.30 20.02.2020. u 18.30 23.04.2020. u 18.30 02.07.2020. u 18.30 16.07.2020. u 18.30 03.09.2020. u 18.30 17.09.2020. u 18.30
Strani jezik 1 (Engleski) Cibulka, Mirjana 26.11.2019. u 10:00 4.2.2019. u 10:00 18.2.2019. u 10:00 21.4.2019. u 10:00 24.6.2019. u 10:00 8.7.2019. u 10:00 25.8.2019. u 10:00 8.9.2019. u 10:00
Strani jezik 2 (Engleski) Cibulka, Mirjana 26.11.2019. u 10:00 4.2.2019. u 10:00 18.2.2019. u 10:00 21.4.2019. u 10:00 24.6.2019. u 11:30 8.7.2019. u 11:30 25.8.2019. u 11:30 8.9.2019. u 11:30
Strani jezik 1 (Njemački) Rogić Mikulec,Maja 25.11.2019. u 17:00 03.02.2020. u 17:00 17.02.2020. u 17:00 20.04.2020. u 17:00 23.06.2020. u 17:00 07.07.2020. u 17:00 31.08.2020. u 17:00 14.09.2020. u 17:00
Strani jezik 2 (Njemački) Rogić Mikulec,Maja 25.11.2019. u 17:00 03.02.2020. u 17:00 17.02.2020. u 17:00 20.04.2020. u 17:00 23.06.2020. u 17:00 07.07.2020. u 17:00 31.08.2020. u 17:00 14.09.2020. u 17:00
Matematika II Tevčić, Marina 27.11.2019. u 14:00 06.02.2020. u 15:30 20.02.2020. u 15:30 23.04.2020. u 15:30 25.06.2020. u 15:30 09.07.2020. u 15:30 03.09.2020. u 15:30 17.09.2020. u 15:30
Mehanika II Mihalić, Tihomir 25.11.2019. u 14:00 03.02.2019. u 09:00 28.02.2019. u 09:00 20.04.2019. u 09:00 23.06.2019 u 09:00 08.07.2019. u 09:00 04.09.2019. u 09:00 18.09.2019 u 09:00
Osnove elektrotehnike II Žugćić, Filip 26.11.2019. u 09:00 11.02.2020. u 09:00 25.02.2020. u 09:00 21.04.2020. u 09:00 30.06.2020. u 09:00 14.07.2020. u 09:00 01.09.2020. u 09:00 15.09.2020. u 09:00
Materijali I Kostadin, Tihana 26.11.2019. u 09:00 04.02.2020. u 09:00 18.02.2020. u 09:00 21.04.2020. u 09:00 29.06.2020. u 09:00 13.07.2020. u 09:00 27.08.2020. u 09:00 10.09.2020. u 09:00
Tehnologija I Medić, Srđan 26.11.2019. u 11:00 04.02.20120. u 11:00 18.02.2020. u 11:00 21.04.2019. u 11:00 24.06.2020. u 11:00 08.07.2020. u 11:00 01.09.2020. u 11:00 15.09.2020. u 11:00
Čvrstoća I Hoster, Josip 26.11.2019. u 10:00 04.02.2020. u 10:00 18.02.2020. u 10:00 21.04.2020. u 10:00 29.06.2020. u 10:00 13.07.2020. u 10:00 26.08.2020. u 10:00 09.09.2020. u 10:00
Termodinamika I Mustapić, Nenad 26.11.2019. u 12.00 04.02.2020. u 12.00 18.02.2020. u 12.00 21.04.2020. u 12.00 30.06.2020. u 12.00 14.07.2020. u 12.00 01.09.2020. u 12.00 15.09.2020. u 12.00
Mehanika fluida I Korbar, Radoslav 28.11.2019 u 09:30 05.02.2020 u 09:30 19.02.2020 u 09:30 23.04.2020 u 09:30 01.07.2020 u 09:30 15.07.2020 u 09:30 03.09.2020 u 09:30 17.09.2020 u 09:30
Elementi strojeva I Brozović, Marijan 26.11.2019. u 10:00 04.02.2019. u 10:00 18.02.2019. u 10:00 21.04.2019. u 10:00 30.06.2019. u 10:00 08.07.2019. u 10:00 25.08.2019. u 10:00 08.09.2019. u 10:00
Materijali II Kostadin, Tihana 26.11.2019. u 09:00 04.02.2020. u 09:00 18.02.2020. u 09:00 21.04.2020. u 09:00 29.06.2020. u 09:00 13.07.2020. u 09:00 27.08.2020. u 09:00 10.09.2020. u 09:00
Tehnologija II Brozović, Marijan 25.11.2019. u 8:00 03.02.2019. u 08:00 17.02.2019. u 08:00 20.04.2019. u 08:00 29.06.2019. u 08:00 07.07.2019. u 08:00 24.08.2019. u 08:00 07.09.2019. u 08:00
Čvrstoća II Hoster, Josip 26.11.2019. u 10:00 04.02.2020. u 10:00 18.02.2020. u 10:00 21.04.2020. u 10:00 29.06.2020. u 10:00 13.07.2020. u 10:00 26.08.2020. u 10:00 09.09.2020. u 10:00
Konstruiranje računalom I Šimunić, Nikola 26.11.2019. u 11:00 04.02.2020. u 11:00 18.02.2020. u 11:00 21.04.2020. u 11:00 23.06.2020. u 11:00 07.07.2020. u 11:00 25.08.2020. u 11:00 08.09.2020. u 11:00
Organizacija i ekonomika poduzeća Krivačić, Dubravka 28.11.2019. u 10:00 14.02.2020. u 14:00 28.02.2020. u 10:00 23.04.2020. u 10:00 24.06.2020. u 10:00 08.07.2020. u 10:00 03.09.2020. u 10:00 17.09.2020. u 10:00
Elementi strojeva II Brozović, Marijan 26.11.2019. u 10:00 04.02.2019. u 10:00 18.02.2019. u 10:00 21.04.2019. u 10:00 30.06.2019. u 10:00 08.07.2019. u 10:00 25.08.2019. u 10:00 08.09.2019. u 10:00
Osnove automatske regulacije Kotarski, Denis 26.11.2019. u 10:00 11.02.2020. u 10:00 25.02.2020. u 10:00 21.04.2020. u 10:00 30.06.2020. u 10:00 14.07.2020. u 10:00 01.09.2020. u 10:00 15.09.2020. u 10:00
Mehaničke konstrukcije I Hoster, Josip 26.11.2019. u 10:00 04.02.2020. u 10:00 18.02.2020. u 10:00 21.04.2020. u 10:00 29.06.2020. u 10:00 13.07.2020. u 10:00 26.08.2020. u 10:00 09.09.2020. u 10:00
Tehnologičnost konstrukcije Šimunić, Nikola 26.11.2019. u 09:00 04.02.2020. u 09:00 18.02.2020. u 09:00 21.04.2020. u 09:00 23.06.2020. u 09:00 07.07.2020. u 09:00 25.08.2020. u 09:00 08.09.2020. u 09:00
Konstruiranje računalom II Groš, Josip 26.11.2019. u 10:00 04.02.20120. u 10:00 26.02.2020. u 10:00 21.04.2019. u 10:00 24.06.2020. u 10:00 08.07.2020. u 10:00 01.09.2020. u 10:00 15.09.2020. u 10:00
Organizacija proizvodnje I Božić, Tomislav 24.06.2020. u 10.00 08.07.2020. u 10.00 02.09.2020. u 10.00 16.09.2020. u 10.00
Obrada odvajanjem čestica Medić, Srđan 26.11.2019. u 11:00 04.02.20120. u 11:00 18.02.2020. u 11:00 21.04.2019. u 11:00 24.06.2020. u 11:00 08.07.2020. u 11:00 01.09.2020. u 11:00 15.09.2020. u 11:00
Oblikovanje deformiranjem Medić, Srđan
Osiguranje kvalitete Medić, Srđan 26.11.2019. u 13:00 04.02.20120. u 13:00 18.02.2020. u 13:00 21.04.2019. u 13:00 24.06.2020. u 13:00 08.07.2020. u 13:00 01.09.2020. u 13:00 15.09.2020. u 13:00
Poslovno pravo Kundić, Marin 27.11.2019 u 15:00 05.02.2020. u 15:00 19.02.2020. u 15:00 22.04.2020. u 15:00 03.07.2020. u 15:00 17.07.2020. u 15:00 24.08.2020. u 15:00 17.09.2020. u 15:00
Mjerna tehnika u strojarstvu Medić, Srđan 26.11.2019. u 09:30 04.02.20120. u 09:30 18.02.2020. u 09:30 21.04.2019. u 09:30 24.06.2020. u 09:30 08.07.2020. u 09:30 01.09.2020. u 09:30 15.09.2020. u 09:30
Mehaničke konstrukcije II Hoster, Josip 26.11.2019. u 10:00 04.02.2020. u 10:00 18.02.2020. u 10:00 21.04.2020. u 10:00 29.06.2020. u 10:00 13.07.2020. u 10:00 26.08.2020. u 10:00 09.09.2020. u 10:00
Hidraulički strojevi Korbar, Radoslav 28.11.2019 u 09:30 05.02.2020 u 09:30 19.02.2020 u 09:30 23.04.2020 u 09:30 01.07.2020 u 09:30 15.07.2020 u 09:30 03.09.2020 u 09:30 17.09.2020 u 09:30
Toplinski strojevi Mihalić, Tihomir 25.11.2019. u 14:00 03.02.2019. u 09:00 28.02.2019. u 09:00 20.04.2019. u 09:00 23.06.2019 u 09:00 08.07.2019. u 09:00 04.09.2019. u 09:00 18.09.2019 u 09:00
Alati i naprave Brozović, Marijan 28.11.2019. u 9:00 06.02.2019. u 09:00 20.02.2019. u 09:00 23.04.2019. u 09:00 02.07.2019. u 09:00 16.07.2019. u 09:00 27.08.2019. u 09:00 10.09.2019. u 09:00
Projektiranje tehnoloških procesa Groš, Josip 26.11.2019. u 14:00 04.02.20120. u 14:00 26.02.2020. u 14:00 21.04.2019. u 14:00 24.06.2020. u 14:00 08.07.2020. u 14:00 01.09.2020. u 14:00 15.09.2020. u 14:00
Obradni strojevi Ciglar, Damir 29.11.2019. u 08:15 05.02.2020. u 08:15 19.02.2020. u 08:15 22.04.2020. u 08:15 29.06.2020. u 08:15 13.07.2020. u 08:15 02.09.2020. u 08:15 16.09.2020. u 08:15
Projektiranje energetskih postrojenja Mustapić, Nenad
CAM i NC programiranje Brozović, Marijan 28.11.2019. u 12:00 06.02.2019. u 12:00 20.02.2019. u 12:00 23.04.2019. u 12:00 02.07.2019. u 12:00 16.07.2019. u 12:00 27.08.2019. u 12:00 10.09.2019. u 12:00
Ispitivanje materijala Kostadin, Tihana 26.11.2019. u 09:00 04.02.2020. u 09:00 18.02.2020. u 09:00 21.04.2020. u 09:00 29.06.2020. u 09:00 13.07.2020. u 09:00 27.08.2020. u 09:00 10.09.2020. u 09:00
Nekonvencionalni postupci obrade Brozović, Marijan 25.11.2019. u 10:00 03.02.2019. u 10:00 17.02.2019. u 10:00 20.04.2019. u 10:00 29.06.2019. u 10:00 07.07.2019. u 10:00 24.08.2019. u 10:00 07.09.2019. u 10:00
Ekonomika obrade Medić, Srđan 26.11.2019. u 13:00 04.02.20120. u 13:00 18.02.2020. u 13:00 21.04.2019. u 13:00 24.06.2020. u 13:00 08.07.2020. u 13:00 01.09.2020. u 13:00 15.09.2020. u 13:00
Osnove robotike Kotarski, Denis 25.11.2019. u 09:00 10.02.2020. u 09:00 24.02.2020. u 09:00 20.04.2020. u 09:00 29.06.2020. u 09:00 13.07.2020. u 09:00 31.08.2020. u 09:00 14.09.2020. u 09:00
Stručna praksa Kostadin, Tihana 26.11.2019. u 08:00 04.02.2020. u 08:00 18.02.2020. u 08:00 21.04.2020. u 08:00 29.06.2020. u 08:00 13.07.2020. u 08:00 27.08.2020. u 08:00 10.09.2020. u 08:00