Ispitni rokovi

Naziv kolegija Nastavnik 1 (Nositelj) 11. mjesec 2. mjesec 4. mjesec 6. i 7. mjesec 8. i 9. mjesec
Matematika I Tevčić, Marina 22.11.2021 u 14:00 07.02.2022 u 14:00 21.02.2022 u 14:00 25.04.2022 u 14:00 27.06.2022 u 14:00 11.07.2022 u 14:00 01.09.2022 u 14:00 15.09.2022 u 14:00
Mehanika I Lorković, Nenad 23.11.2021 u 17:00 08.02.2022 u 17:00 22.02.2022 u 17:00 26.04.2022 u 17:00 28.06.2022 u 17:00 12.07.2022 u 17:00 30.08.2022 u 17:00 13.09.2022 u 17:00
Osnove elektrotehnike I Žugčić, Filip 23.11.2021 u 09:30 01.02.2022 u 09:30 15.02.2022 u 09:30 26.04.2022 u 09:30 21.06.2022 u 09:30 05.07.2022 u 09:30 23.08.2022 u 09:30 06.09.2022 u 09:30
Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem Šimunić, Nikola 24.11.2021 u 9:00 02.02.2022 u 9:00 16.02.2022 u 9:00 27.04.2022 u 9:00 29.06.2022 u 9:00 13.07.2022 u 9:00 24.08.2022 u 9:00 07.09.2022 u 9:00
Osnove informatike s primjenom računala Stančić, Adam 24.11.2021 u 16:00 09.02.2022 u 16:00 23.02.2022 u 16:00 27.04.2022 u 16:00 23.06.2022 u u 16:00 06.07.2022 u 16:00 31.08.2022 u u 16:00 14.09.2022 u u 16:00
Organizacijska psihologija Čović, Berislav 23.11.2021 u 17:00 01.02.2022 u 17:00 15.02.2022 u 17:00 26.04.2022 u 17:00 28.06.2022 u 17:00 12.07.2022 u 17:00 30.08.2022 u 17:00 13.09.2022 u 17:00
Strani jezik 1 (Engleski) Cibulka, Mirjana 25.11.2021 u 12:00 08.02.2022 u 12:00 22.02.2022 u 12:00 26.4.2022 u 12:00 21.06.2022 u 12:00 05.07.2022 u 12:00 25.08.2022 u 12:00 08.09.2022 u 12:00
Strani jezik 2 (Engleski) Cibulka, Mirjana 25.11.2021 u 12:00 08.02.2022 u 12:00 22.02.2022 u 12:00 26.4.2022 u 12:00 21.06.2022 u 12:00 05.07.2022 u 12:00 25.08.2022 u 12:00 08.09.2022 u 12:00
Strani jezik 1 (Njemački) Mikulec Rogić,Maja 22.11.2021 u 17:00 31.01.2022 u 17:00 14.02.2022 u 17:00 25.04.2022 u 17:00 20.06.2022 u 17:00 04.07.2022 u 17:00 25.08.2022 u 17:00 08.09.2022 u 17:00
Strani jezik 2 (Njemački) Mikulec Rogić,Maja 22.11.2021 u 17:00 31.01.2022 u 17:00 14.02.2022 u 17:00 25.04.2022 u 17:00 20.06.2022 u 17:00 04.07.2022 u 17:00 25.08.2022 u 17:00 08.09.2022 u 17:00
Matematika II Tevčić, Marina 22.11.2021 u 14:00 07.02.2022 u 14:00 21.02.2022 u 14:00 25.04.2022 u 14:00 27.06.2022 u 14:00 11.07.2022 u 14:00 01.09.2022 u 14:00 15.09.2022 u 14:00
Mehanika II Mihalić, Tihomir 22.11.2021 u 09:00 31.01.2022 u 09:00 25.02.2022 u 09:00 29.04.2022 u 09:00 20.6.2022 u 09:00 30.06.2022 u 09:00 06.09.2022 u 09:00 16:09:2022 u 09:00
Osnove elektrotehnike II Žugčić, Filip 23.11.2021 u 09:30 01.02.2022 u 09:30 15.02.2022 u 09:30 26.04.2022 u 09:30 21.06.2022 u 09:30 05.07.2022 u 09:30 23.08.2022 u 09:30 06.09.2022 u 09:30
Materijali I Kostadin, Tihana 22.11.2021 u 09:00 02.02.2022 u 09:00 16.02.2022 u 09:00 25.04.2022 u 09:00 27.06.2022 u 09:00 11.07.2022 u 09:00 24.08.2022 u 09:00 07.09.2022 u 09:00
Tehnologija I Medić, Srđan 24.11.2021 u 11:00 03.02.2022 u 11:00 24.02.2022 u 11:00 27.04.2021 u 11:00 28.06.2021 u 11:00 12.07.2021 u 11:00 01.09.2021 u 11:00 15.09.2021 u 11:00
Čvrstoća I Hoster, Josip 25.11.2021 u 10:00 08.02.2022 u 10:00 22.02.2022 u 10:00 21.04.2022 u 10:00 30.06.2022 u 10:00 14.07.2022 u 10:00 30.08.2022 u 10:00 12.09.2022 u 10:00
Termodinamika I Mustapić, Nenad 23.11. 2021 u 12:00 01.02.2022 u 12:00 15.02.2022 u 12:00 26.04.2022 u 12:00 28.06.2022 u 12:00 12.07.2022 u 12:00 30.08.2022 u 12:00 13.09.2022 u 12:00
Mehanika fluida I Korbar, Radoslav 25.11.2021 u 09:30 08.02.2022 u 09:30 22.02.2022 u 09:30 26.04.2022 u 09:30 28.06.2022 u 09:30 12.07.2022 u 09:30 30.08.2022 u 09:30 13.09.2022 u 09:30
Elementi strojeva I Brozović, Marijan 22.11.2021 u 17:00 07.02.2022 u 17:00 21.02.2022 u 17:00 25.04.2022 u 17:00 20.06.2022 u 17:00 04.07.2022 u 17:00 29.08.2022 u 17:00 12.09.2022 u 17:00
Materijali II Kostadin, Tihana 22.11.2021 u 09:00 02.02.2022 u 09:00 16.02.2022 u 09:00 25.04.2022 u 09:00 27.06.2022 u 09:00 11.07.2022 u 09:00 24.08.2022 u 09:00 07.09.2022 u 09:00
Tehnologija II Brozović, Marijan 22.11.2021 u 10:00 07.02.2022 u 10:00 21.02.2022 u 10:00 25.04.2022 u 10:00 20.06.2022 u 10:00 04.07.2022 u 10:00 29.08.2022 u 10:00 12.09.2022 u 10:00
Čvrstoća II Hoster, Josip 25.11.2021 u 10:00 08.02.2022 u 10:00 22.02.2022 u 10:00 21.04.2022 u 10:00 30.06.2022 u 10:00 14.07.2022 u 10:00 30.08.2022 u 10:00 12.09.2022 u 10:00
Konstruiranje računalom I Šimunić, Nikola 24.11.2021 u 11:00 02.02.2022 u 11:00 16.02.2022 u 11:00 27.04.2022 u 11:00 29.06.2022 u 11:00 13.07.2022 u 11:00 24.08.2022 u 11:00 07.09.2022 u 11:00
Organizacija i ekonomika poduzeća Krivačić, Dubravka
Elementi strojeva II Brozović, Marijan 22.11.2021 u 17:00 07.02.2022 u 17:00 21.02.2022 u 17:00 25.04.2022 u 17:00 20.06.2022 u 17:00 04.07.2022 u 17:00 29.08.2022 u 17:00 12.09.2022 u 17:00
Osnove automatske regulacije Kotarski, Denis 23.11.2021 u 16:00 07.02.2022 u 09:00 21.02.2022 u 09:00 25.04.2022 u 09:00 20.06.2022 u 09:00 04.07.2022 u 09:00 29.08.2022 u 09:00 12.09.2022 u 09:00
Mehaničke konstrukcije I Hoster, Josip 25.11.2021 u 10:00 08.02.2022 u 10:00 22.02.2022 u 10:00 21.04.2022 u 10:00 30.06.2022 u 10:00 14.07.2022 u 10:00 30.08.2022 u 10:00 12.09.2022 u 10:00
Tehnologičnost konstrukcije Šimunić, Nikola 24.11.2021 u 9:00 02.02.2022 u 9:00 16.02.2022 u 9:00 27.04.2022 u 9:00 29.06.2022 u 9:00 13.07.2022 u 9:00 24.08.2022 u 9:00 07.09.2022 u 9:00
Konstruiranje računalom II Groš, Josip 24.11.2021 u 11:00 03.02.2022 u 11:00 24.02.2022 u 11:00 27.04.2021 u 11:00 28.06.2021 u 11:00 12.07.2021 u 11:00 01.09.2021 u 11:00 15.09.2021 u 11:00
Organizacija proizvodnje I Groš, Josip 24.11.2021 u 12:00 03.02.2022 u 12:00 24.02.2022 u 12:00 27.04.2021 u 12:00 28.06.2021 u 12:00 12.07.2021 u 12:00 01.09.2021 u 12:00 15.09.2021 u 12:00
Obrada odvajanjem čestica Medić, Srđan 24.11.2021 u 11:00 03.02.2022 u 11:00 24.02.2022 u 11:00 27.04.2021 u 11:00 28.06.2021 u 11:00 12.07.2021 u 11:00 01.09.2021 u 11:00 15.09.2021 u 11:00
Oblikovanje deformiranjem Medić, Srđan 23.11.2021 u 09:00 01.02.2022 u 09:00 15.02.2022 u 09:00 20.04.2022 u 09:00 21.06.2022 u 09:00 05.07.2022 u 09:00 30.08.2022 u 09:00 13.09.2022 u 09:00
Osiguranje kvalitete Medić, Srđan 24.11.2021 u 13:00 03.02.2022 u 13:00 24.02.2022 u 13:00 27.04.2021 u 13:00 28.06.2021 u 13:00 12.07.2021 u 13:00 01.09.2021 u 13:00 15.09.2021 u 13:00
Poslovno pravo Vidović, Maja 24.11.2021 u 19:00 09.02.2022 u 19:00 23.02.2022 u 19:00 25.04.2022 u 19:00 30.06.2022 u 19:00 14.07.2022 u 19:00 22.08.2022 u 19:00 12.09.2022 u 19:00
Mjerna tehnika u strojarstvu Medić, Srđan 24.11.2021 u 12:00 03.02.2022 u 12:00 24.02.2022 u 12:00 27.04.2021 u 12:00 28.06.2021 u 12:00 12.07.2021 u 12:00 01.09.2021 u 12:00 15.09.2021 u 12:00
Mehaničke konstrukcije II Hoster, Josip 25.11.2021 u 10:00 08.02.2022 u 10:00 22.02.2022 u 10:00 21.04.2022 u 10:00 30.06.2022 u 10:00 14.07.2022 u 10:00 30.08.2022 u 10:00 12.09.2022 u 10:00
Hidraulički strojevi Korbar, Radoslav 25.11.2021 u 09:30 08.02.2022 u 09:30 22.02.2022 u 09:30 26.04.2022 u 09:30 28.06.2022 u 09:30 12.07.2022 u 09:30 30.08.2022 u 09:30 13.09.2022 u 09:30
Toplinski strojevi Mihalić, Tihomir 22.11.2021 u 11:15 31.01.2022 u 11:15 25.02.2022 u 11:15 29.04.2022 u 11:15 20.6.2022 u 11:15 30.06.2022 u 11:15 06.09.2022 u 11:15 16:09:2022 u 11:15
Alati i naprave Brozović, Marijan 23.11.2021 u 14:00 08.02.2022 u 14:00 22.02.2022 u 14:00 26.04.2022 u 14:00 21.06.2022 u 14:00 05.07.2022 u 14:00 30.08.2022 u 14:00 13.09.2022 u 14:00
Projektiranje tehnoloških procesa Groš, Josip 24.11.2021 u 13:00 03.02.2022 u 13:00 24.02.2022 u 13:00 27.04.2021 u 13:00 28.06.2021 u 13:00 12.07.2021 u 13:00 01.09.2021 u 13:00 15.09.2021 u 13:00
Obradni strojevi Ciglar, Damir 23.11.2021 u 8:00 04.02.2022 u 8:00 18.02.2022 u 8:00 26.04.2022 u 8:00 29.06.2022 u 8:00 13.07.2022 u 8:00 07.09.2022 u 8:00 14.09.2022 u 8:00
Projektiranje energetskih postrojenja Mustapić, Nenad 23.11. 2021 u 12:00 01.02.2022 u 12:00 15.02.2022 u 12:00 26.04.2022 u 12:00 28.06.2022 u 12:00 12.07.2022 u 12:00 30.08.2022 u 12:00 13.09.2022 u 12:00
CAM i NC programiranje Brozović, Marijan 23.11.2021 u 11:00 08.02.2022 u 11:00 22.02.2022 u 11:00 26.04.2022 u 11:00 21.06.2022 u 11:00 05.07.2022 u 11:00 30.08.2022 u 11:00 13.09.2022 u 11:00
Ispitivanje materijala Kostadin, Tihana 22.11.2021 u 09:00 02.02.2022 u 09:00 16.02.2022 u 09:00 25.04.2022 u 09:00 27.06.2022 u 09:00 11.07.2022 u 09:00 24.08.2022 u 09:00 07.09.2022 u 09:00
Nekonvencionalni postupci obrade Brozović, Marijan 23.11.2021 u 09:00 08.02.2022 u 09:00 22.02.2022 u 09:00 26.04.2022 u 09:00 21.06.2022 u 09:00 05.07.2022 u 09:00 30.08.2022 u 09:00 13.09.2022 u 09:00
Programski jezik Python Stančić, Adam 24.11.2021 u 18:00 09.02.2022 u 18:00 23.02.2022 u 18:00 27.04.2022 u 18:00 23.06.2022 u u 18:00 06.07.2022 u 18:00 31.08.2022 u u 18:00 14.09.2022 u u 18:00
Ekonomika obrade Medić, Srđan 24.11.2021 u 13:00 03.02.2022 u 13:00 24.02.2022 u 13:00 27.04.2021 u 13:00 28.06.2021 u 13:00 12.07.2021 u 13:00 01.09.2021 u 13:00 15.09.2021 u 13:00
Osnove robotike Kotarski, Denis 23.11.2021 u 14:30 07.02.2022 u 12:00 21.02.2022 u 12:00 25.04.2022 u 12:00 20.06.2022 u 12:00 04.07.2022 u 12:00 29.08.2022 u 12:00 12.09.2022 u 12:00
Ekološka zaštita Cindrić, Ines 24.11.2021 u 17:00 09.02.2022 u 17:00 23.02.2022 u 17:00 24.04.2022 u 17:00 29.06.2022 u 17:00 13.07.2022 u 17:00 31.08.2022 u 17:00 14.09.2022 u 17:00
Stručna praksa Kostadin, Tihana 22.11.2021 u 08:00 02.02.2022 u 08:00 16.02.2022 u 08:00 25.04.2022 u 08:00 27.06.2022 u 08:00 11.07.2022 u 08:00 24.08.2022 u 08:00 07.09.2022 u 08:00