Studentski zbor

Studentski zbor je nestranačko, nezavisno i nepolitičko demokratsko tijelo svih studenata Veleučilišta, kojem je zadaća štititi interese studenata, promicati njihova prava, te sudjelovati u svim tijelima Veleučilišta čije se odluke direktno ili indirektno odnose na studente. Studentski zbor bira se na demokratskim izborima, svakih dvije godine, a na izborima se bira minimalno onoliko predstavnika koliko je studenata članova u Stručnom vijeću Veleučilišta. Studentski zbor je sastavljen od nekoliko tijela, a to su Predsjednik Studentskog zbora, njegov zamjenik, te studentski Pravobranitelj. Osim zaštite interesa studenata, zadaća Studentskog zbora je promicati, pomagati i financirati nastavne i izvannastavne studentske inicijative i aktivnosti, te omogućiti adekvatnu infrastrukturu i podršku za studentske ideje i aktivnosti.

Članovi Studentskog zbora: 

 1. Ivan Iviček – Predsjednik Studentskog zbora

 2. Dominik Matan - zamjenik predsjednika

 3. Borna Sačerić - Studentski pravobranitelj

 4. Lara Manojlović

 5. Roko Vrkljan

 6. Stella Babić

 7. Luka Blažeković

 8. Ana Lukina

 9. Domagoj Keber-voditelj dramske sekcije

 10. Dijana Mika

 11. Anton Jarmek

 12. Matea Kuzel

 13. Matija Vidaković

   

Predstavnici studenata u Stručnom vijeću Veleučilišta: 

 1. Ivan Iviček – Predsjednik Studentskog zbora

 2. Dominik Matan- Zamjenik predsjednika

 3. Borna Sačerić - Studentski pravobranitelj

 4. Matea Kuzel

 5. Stella Babić

 6. Luka Blažeković

   

Predstavnica u Centru za podršku studentima s invaliditetom: 

 1. Lara Manojlović


Predstavnici studenata u Vijećima odjela:

Strojarski odjel: 

 1. Luka Blažeković

 2. Tomislav Šančić

Prehrambeni odjel 

 1. Lara Manojlović

 2. Tomislav Jurinić

Poslovni odjel 

 1. Nevenka Živković

 2. Marijana Belavić

Odjel lovstva i zaštite prirode 

 1. Borna Sačerić

 2. Danijel Resanović

Odjel Sigurnosti i Zaštite 

 1. Dalibor Benković

 2. Stella Babić