Što je Erasmus+

Erasmus+ najveći je program Europske unije (proračun ovog sedmogodišnjeg programa iznosi 14,7 milijardi eura, što je čak 40 posto više u odnosu na proračune prethodne generacije programa) za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Zamijenio je sedam programa iz programa za cjeloživotno učenje koji su bili aktivni u strateškom razdoblju 2007.-2013.

Osnovni ciljevi programa Erasmus+ su:

  • jačanje znanja i vještina pojedinaca,

  • jačanje zapošljivosti europskih građana,

  • unaprjeđivanje obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta,

  • povezivanje obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom.

Postoji nekoliko aktivnosti koje su uključene u program Erasmus+, a to su:

Cilj programa Erasmus+ u području visokog obrazovanja jest modernizacija i poboljšanje visokog obrazovanja diljem Europe i u ostatku svijeta. Visokoškolske institucije, koje su nosioci Erasmus sveučilišne povelje, mogu sudjelovati u ključnoj aktivnosti 1 koja podrazumijeva mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja u svrhu učenja, osposobljavanja i podučavanja te održavanje Erasmus Mundus združenih diplomskih studija. Također je moguće sudjelovanje u Ključnoj aktivnosti 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse. Kroz aktivnost Strateška partnerstva, ostvaruju se projekti kojima se povećava kvaliteta i inovativnost učenja i poučavanja, razvijaju se novi kurikulumi, povezuju se različiti sektori obrazovanja i potiču se intenzivniji oblici suradnje obrazovanja, znanosti i poslovnog sektora kako bi se postigli ciljevi modernizacije, uključujući bolje korištenje otvorenih obrazovnih sadržaja. Sve navedene mobinosti i suradnje moguće je ostvariti u programskim državama koje podrazumijevaju države članice Europske unije, Makedoniju, Island, Norvešku, Lihtenštajn i Tursku.

U okviru Eramus+ programa moguća je suradnja i s partnerskim državama koja podrazumijeva suradnju država članica Europske unije sa susjednim državama, državama iz Afrike, Azije i Latinske Amerike na projektima kojima se povećavaju kompetencije ili stručnost ustanova u okviru:

  • zajedničkih projekata za modernizaciju nastavnih metoda, materijala i programa 

  • strukturnih projekata, među ostalim uključivanjem nacionalnih nadležnih tijela.

(prilagođeno prema Agenciji za mobilnost i projekte EU)