Projekti

GODINA NAZIV PROJEKTA AKRONIM NOSITELJ PARTNERI IZVOR FINANCIRANJA IZNOS TRAJANJE PROJEKTA LINK
2007 Osnivanje Centra mehatronike Karlovac CMK VUKA University of the West of England EU CARDS 2004 50.000,00 EUR 10.10.2007.-07.06.2009. cmk.vuka.hr
Optimizacija parametara konstrukcije strojeva za produženje životnog vijeka VUKA MZOS 364.595,00 KN 01.01.2007-2011. šifra projekta: 248-0691736-1821
Dobivanje i energetska konverzija biogoriva iz otpadnih sirovina VUKA MZOS 131.405,00 KN 01.01.2007-2011. šifra projekta: 248-0692972-1798
Ergonomsko oblikovanje sustava radnik-namještaj-okoliš VUKA MZOS 355.000,00 KN 60 mjeseci šifra projekta:178-0680720-3051
2009 Mogućnost revitalizacije populacije zeca običnog (Lepus europaeus Pall) na području N.P. Risnjak VUKA N.P. Risnjak 103.000,00 KN 22 mjeseca
2010 Inovation technology transfer and research provision infrastructure development in Karlovac INTREPID VUKA University of the West of England EU IPA, komp. III C Ulaganje u znanost i inovacije 1.040.110,00 EUR 21.10.2010.-20.04.2012. cmk.vuka.hr/hr/intrepid/
2011 Monitoring populacije euroazijskog risa u Gorskom kotaru putem fotozamki NEMORIS VUKA Državni zavod za zaštitu prirode Državni zavod za zaštitu prirode 15.300,00 KN lipanj 2011- 31.12.2011. https://www.facebook.com/pages/Nemoris-project/530233230405788?ref=ts&fref=ts
Dizalom do ravnopravnih mogućnosti pristupa znanju VUKA Donatori: Alstom d.o.o. , Karlovačka županija, Studentski centar Karlovac, HT d.d., PBZ d.d., Karlovačka pivovara d.o.o. 677.056,87 KN 06.07.2011.-11.10.2011.
2012 Monitoring populacije sivog vuka putem fotozamki na području Sisačko moslavačke županije VUKA Stručni pilot projekt Državni zavod za zaštitu prirode 11.500,00 KN 01.01.2012.-04.01.2012.
Monitoring populacije euroazijskog risa u Gorskom kotaru putem fotozamki NEMORIS VUKA Državni zavod za zaštitu prirode Državni zavod za zaštitu prirode 25.000,00 KN 01.01.2012.-31.12.2012. https://www.facebook.com/pages/Nemoris-project/530233230405788?ref=ts&fref=ts
Centralno poslužiteljsko rješenje za virtualizaciju sustava VUKA VUKA 441.907,5 KN 16.04.2012-16.06.2012
CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ - solarni fotonaponski sustav VUKA VUKA 335.359,95 KN 09.05.2012-10.07.2012. www.vuka.hr/index.php
2013 Monitoring populacije euroazijskog risa u Gorskom kotaru putem fotozamki NEMORIS VUKA Državni zavod za zaštitu prirode Državni zavod za zaštitu prirode 38.000,00 KN 01.01.2013.-31.12.2013. https://www.facebook.com/pages/Nemoris-project/530233230405788?ref=ts&fref=ts
2014 Monitoring populacije euroazijskog risa u Gorskom kotaru putem fotozamki NEMORIS VUKA Državni zavod za zaštitu prirode Državni zavod za zaštitu prirode 30.000,00 KN 01.01.2014.-31.12.2014. https://www.facebook.com/pages/Nemoris-project/530233230405788?ref=ts&fref=ts
Regionalna proizvodnja sireva – poduzetnička vrijednost za ruralni razvitak NAPREDAK VUKA Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, svetovanje in razvoj, d.o.o., Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje „Nikola Šubić Zrinski“, Udruga malih sirara Karlovačke županije „KORNI“ EU Cross Border SI HR 204.018,50 EUR 01.03.2014.-17.03.2015. napredak.vuka.hr
2015 Cheese senses - Support to the cheese producers CHEESE SENSES VUKA Prirodoslovna škola Karlovac, Zavod za zapošljavanje, Turistička zajednica Karlovačke županije, Udruga malih sirara Karlovačke županije "Korni" EU IPA - komp. IV Razvoj ljudskih potencijala 197.290,88 EUR 12.02.2015 -11.10.2016. okusi.sira@vuka.hr
Karlovac public&civil partnership for citizens participation and increased transparency for the revitalisation of the old town centre Zvijezda STAR VOICE udruga KA-MATRIX VUKA, Fakultet političkih znanosti, Udruga Polka, Grad Karlovac EU IPA 2012 - Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima 150.000,00 EUR 10.11.2015. - 18 mjeseci