2003

3. Europsko sveučilišno prvenstvo u odbojci

 

Maribor, 2 - 9. 7. 2003.

Ekipa Veleučilišta u Karlovcu po drugi puta nastupa na ovom prestižnom natjecanju, na kojem su prisutni i : Francuska, Grčka, Portugal, Cipar, Velika Britanija, Poljska, Slovenija (Maribor i Ljubljana), Nizozemska, Srbija i Crna gora, Njemačka.

 Ekipa Veleučilišta

1. Radočaj Ivica - sigurnost i zaštita na radu

2. Zec Goran - strojarstvo

3. Belan Hrvoje - strojarstvo

4. Končar Željko - sigurnost i zaštita na radu

5.Tomljenović Dejan - tekstilna tehnologija

6.Blauhorn Tomislav - lovstvo i zaštita prirode

7.Mrkić Sanjin - sigurnost i zaštita na radu

8. Kresojeić Miroslav - lovstvo i zaštita prirode

9. Brajdić Josip - sigurnost i zaštita na radu

10.Nikola Salopek - strojarstvo

Među 12 sveučilišnih centara Europe zauzeto je 8. mjesto, a najbolji (bez ijednog izgubljenog seta) su studenti iz Francuske.

Ekipu su vodili : Jadranka Protić, prof i trener J.Zec