Programski ugovori

PILOT PROGRAMSKI UGOVORI MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta 17. prosinca 2012. godine svečano su potpisani trogodišnji pilot-programski ugovori s javnim visokim učilištima. Ugovorima se osigurava provedba odluka Vlade o besplatnom studiju za sve redovite studente koji ispunjavaju svoje obveze. Za provedbu ugovora iz Državnog proračuna osigurano je 800 milijuna kuna. Na svečanom događaju potpisano je 8 ugovora koje je prihvatilo i potvrdilo Povjerenstvo za evaluaciju prijedloga imenovano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Ugovor je u ime Veleučilišta u Karlovcu potpisao dekan Veleučilišta prof. dr. sc. Branko Wasserbauer, a preostalih 7 ugovora potpisali su rektori i rektorice hrvatskih Sveučilišta, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Osijeku, Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Zadru, Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Puli.

Nacrtom ugovora utvrđeni su opći i posebni ciljevi koji služe ostvarenju najvećih mogućih poboljšanja u sustavu nastave i studija u Republici Hrvatskoj. Svaka je institucija ovisno o svom interesu samostalno donosila odluke o ciljevima koje želi ostvariti u trogodišnjem razdoblju. Veleučilište u Karlovcu je sukladno razvojnoj strategiji i raspoloživim resursima odabralo tri opća i jedan posebni cilj:

 • olakšanje pristupa studiju i potpora pri studiju za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i studente s invaliditetom,

 • olakšanje pristupa i osiguravanje kvalitete studija za studente starije od 25 godina,

 • izvedba studijskog programa prilagođena izvanrednim studentima,

 • povećanje broja studentskih znanstvenih i stručnih radova.

Za svaki od navedenih ciljeva Veleučilište u Karlovcu je Ministarstvu predložilo sljedeće rezultate koje se obvezuje postići u vremenu trajanja ugovora:

 • Izrađena evidencija o broju studenata slabijeg socijalno-ekonomskog statusa i potencijalno ranjivih skupina studenata,

 • Razvijen sustav potpore za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa,

 • Poboljšani uvjeti studiranja za osobe s invaliditetom,

 • Povećana aktivnost Veleučilišta u provođenju cjeloživotnog učenja,

 • Olakšan pristup izvanrednim studijskim programima za osobe starije od 25 godina,

 • Prilagođena provedba izvanrednih studijskih programa kroz sustav e-učenja,

 • Poboljšana komunikacija student-nastavnik i student-student u okviru izvanrednih studijskih programa,

 • Povećana uključenost studenata u znanstvena i stručna istraživanja,

 • Inicirana samostalnost studenata u pisanju i objavljivanju znanstvenih i stručnih radova.

U skladu sa člankom 13. stavkom 2. Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. Veleučilište u Karlovcu imenovalo je dva predstavnika za praćenje realizacije Ugovora:

dr. sc. Nina Popović

mr. sc. Vedran Vyroubal