E-izvori

Prema nedavno potpisanom Sporazumu o suradnji MZOS-a i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (23.travnja 2015.) Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu preuzima dosadašnju uloga MZOS-a i Centra za online baze podataka koji je na razini Republike Hrvatske pružao tehničku pomoć pri osiguravanju pristupa online bazama podataka.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je izradila Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu koji omogućuje pristup bazama podataka s nacionalnom licencom kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Sporazum o suradnji možete pročitati Sporazum o suradnji

Pristup bazi je moguć na poveznici http://baze.nsk.hr

Otvoreni pristup znanstvenim informacijama

Otvoreni pristup (Open access, OA) podrazumijeva slobodan i neograničen pristup digitalnim sadržajima, dostupnost znanstvene literature u elektroničkom obliku i besplatno korištenje informacija na Interentu.

Baze podataka

Ugovorom između MZOS-a i vlasnika pojedinih online baza podataka, hrvatska akademska zajednica (djelatnici i studenti) mogu, putem sustava AAI@EduHr,  pristupiti sljedećim BAZAMA PODATAKA:

 

 

Baza koja nudi pristup cjelovitim tekstovima iz područja prirodnih, tehničkih, društvenih, humanističkih i biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva.
Baza cjelovitih tekstova iz područja tehničkih, prirodnih i medicinskih znanosti.
Citatna baza koja nudi pristup velikom broju sažetaka, citata i web stranica.Ovo je baza koja ne sadržava puni tekst, ali nudi poveznicu na cjelovite tekstove.
Citatna i bibliografska baza podataka koja obuhvaća vodeće svjetske časopise iz različitih područja znanosti.
Google Znalac (Scholar) je baza djelomično cjelovitih tekstova i nudi pristup različitim izvorima znanstvenih informacija.

Elektronički časopisi u otvorenom pristupu

PERO - pretraživač elektroničkih časopisa s cjelovitim tekstom.

DOAJ - zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu.

HRČAK- portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.

Elektroničke knjige

DOAB - Directory of open access books je servis koji omogućava pretraživanje knjiga u otvorenom pristupu

Katalog knjižnice

Katalog je popis knjižnične građe koja se nalazi u knjižnici.

Katalog knjižnice Veleučilišta u Karlovcu možete pretražiti ovdje.

Ostali korisni linkovi

Katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

ROAD - Baza podataka znanstvenih časopisa, zbornika radova,nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija u otvorenom pristupu.

WLOS- World library of science - Svjetska digitalna knjižnica koju je otvorio UNESCO. Knjižnica nudi besplatan pristup znanstvenim tekstovima, knjigama i video-zapisima znanstvenih sadržaja.  (Preuzeto iz knjižnice IRB-a)

IDEAS - bibliografska baza podataka s cjelovitim tekstovima koja pokriva područje ekonomije

DART Europe-E-theses Portal - zbirka doktorskih disertacija u elektroničkom obliku

PQDT Open - zbirka disertacija u elektroničkom obliku

Na vrh