Usluge

Upis, posudba i korištenje građe

Pravo na korištenje usluga i posudbe knjižnične građe stječe se upisom u Knjižnicu. Pri upisu u knjižnicu kojrisnicima se dodjeljuje identifikacijska oznaka u indeks. Upis je besplatan. Djelatnici Veleučilišta upisuju se na temelju potpisanog Ugovora o radu s Veleučilištem u Karlovcu.

Za korištenje usluga i knjižnične građe korisnik je dužan predočiti indeks i/ili osobnu iskaznicu. Izvan prostorija knjižnice ne posuđuje se:

  • referentna/priručna literatura (rječnici,leksikoni, enciklopedije, priručnici...)
  • završni radovi
  • časopisi
  • jedan primjerak svakog aktualnog udžbenika
  • raritetna i rijetka građa

Sva knjižnična građa izuzeta iz posudbe može se koristiti u čitaonici. Maksimalan broj posuđenih knjiga definiran je vrstom korisnika na sljedeći način:

  • Studenti Veleučilišta - maksimalno 4 knjige
  • Nastavno osoblje Veleučilišta - maksimalno 50 knjiga
  • Nenastavno osoblje Veleučilišta- maksimalno 10 knjiga

Rok posudbe knjižnične građe za studente iznosi maksimalno 30 dana, s mogućnošću produljenja 15 dana (ukoliko ne postoji potražnja za istom). Rok posudbe u posebnim slučajevima dogovara se s voditeljem Knjižnice. Za svu posuđenu građu može se zatražiti povrat prije isteka roka posudbe u svrhu revizije fonda.

Zakasnina za prekoračenje dopuštenog roka posudbe iznosi 0,50 kn po danu za svaku posuđenu knjigu.

Korištenje prostora čitaonice

Čitaonica je otvorena za korisnike svaki dan od 7.00 sati do 21.00 sat.

Na vrh