O studiju

Stručni studij Ugostiteljstvo

Turizam je jedan od najznačajnijih generatora investicija i gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj te predstavlja jedan od najznačajnijih gospodarskih sektora jer stvara oko 15 do 20% BDP-a te sudjeluje s oko 15% udjela u zapošljavanju. Svojim razvojem utječe i na razvoj brojnih drugih gospodarskih grana poput poljoprivrede, prometa, industrije hrane i slično. S obzirom na navedeno turizam treba biti jedan od prioriteta razvoja u okviru hrvatskog gospodarstva.

Nakon ratnih djelovanja na ovim prostorima, tijekom 1996., 1997. godine i kasnije, u Hrvatskoj je došlo do uzleta turizma. Najznačajniji razvoj turizma vidljiv je u primorskim krajevima, dok su kontinentalni dijelovi zemlje bili zapostavljeni. Ukoliko želimo da Republika Hrvatska ostvari turistički prihod koji bi značajno utjecao na ukupni razvoj gospodarstva, nužno je razvijati i one vrste i oblike turizma koji su orijentirani na kontinentalne krajeve. Tu prvenstveno mislimo na tzv. seoski turizam, lječilišni turizam, lovno-ribolovni turizam, povijesni turizam, te športski turizam. 

Težnja je hrvatskog gospodarstva da se aktivno uključi u globalne gospodarske tijekove, a to se može jedino kroz pružanje visoko kvalitetne usluge na svim razinama. Ljudi koji se bave ugostiteljstvom i općenito turizmom moraju biti osposobljeni za pružanje usluga sve zahtjevnijim suvremenim turistima. Naša ugostiteljska ponuda, u okviru ukupne turističke ponude, ne može više pokušavati prodati samo najjednostavnije usluge i lijepi krajolik, već mora turiste privući sveukupnom zaokruženom ponudom. Zato smatramo da je nužno osposobiti ljudske resurse koji će moći prepoznati, razvijati i pružiti kvalitetnu uslugu te nadopuniti turističku ponudu i kontinentalnih krajeva. U tome je studij Ugostiteljstvo sasvim sigurno našao svoje mjesto.

Studij je funkcionalno koncipiran u tri grupe kolegija. Prva skupina daje temeljna znanja nužno potrebna svakom visokoobrazovanom čovjeku. Drugu skupinu predstavljaju ekonomski kolegiji, budući je poznavanje ekonomije nužno za ekonomično vođenje svakog trgovačkog društva, a treće su usko specijalizirani kolegiji iz grane turizma, koji studente podučavaju ne samo o ugostiteljskoj ponudi prvenstveno kontinentalne Hrvatske, već i europskoj ponudi, upravo u cilju maksimiziranja kvalitete usluga. Posebno naglašavamo da je u programu studija predviđen veliki broj sati vježbi, sa ciljem optimalnog praktičnog obučavanja studenata, kao i izrada projekata usmjerenih na rješavanje sasvim konkretnih problema i situacija u pojedinim ugostiteljskim poduzećima.

Usporedivost s programima inozemnih visokih škola

Prilikom izrade programa detaljno su analizirani planovi i programi sličnih visoko školskih ustanova diljem Europe. Većina zemalja ima organizirane stručne studije koji su kompatibilni studiju koji se predlagao na Veleučilištu u Karlovcu. Najsličnije programe imali su SSTH Swiss School of Tourism and Hospitality, Chur, Švicarska; FH Tourismus Management, Beč, Austrija; International School of Management, studij Tourismus Event Hospitality management, Dortmund, Njemačka; FH Munchen smjer Hospitality Management, Munchen, Njemačka, Lahti Polytehnic, School of Tourism and Hospitality Management, Lahti, Finska; Barcelona Buisness School, Tourism and Hospitality Management, Barcelona , Španjolska; ESSEC Buisness School, International Hospitality Management, Cergy; Pontoise Cedex, Francuska.

Naziv studija

 • Stručni studij Ugostiteljstvo

Nositelj i izvođač studija

 • Nositelj studija: Veleučilište u Karlovcu,

 • Izvođač studija: Poslovni odjel Veleučilišta u Karlovcu.

 • Adresa nositelja i izvođača studija: Veleučilište u Karlovcu, Trg J. J. Strossmayera 9, Karlovac. Nastava se održava na istoj adresi.

Trajanje studija

 • Trajanje preddiplomskog stručnog studija: tri godine (šest semestara).

 • Bodovna vrijednost studija: 180 ECTS bodova.

Uvjeti upisa na studij

Na stručni studij mogu se upisati sve osobe koje su završile srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine na jedan od dva načina:

 • na temelju položene državne mature,

 • na temelju razredbenog postupka.

Natječaji s uvjetima upisa, rokovima prijava i upisa objavljuju se za svaku akademsku godinu na službenim Internet stranicama Veleučilišta (www.vuka.hr) te u službenim glasilima.

Prijave za upis studija

 • Svoje prijave za upis na prvu godinu stručnog studija, potencijalni studenti predaju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

 • Razredbeni postupak, za kandidate koji nisu polagali državnu maturu, sastoji se od vrednovanja uspjeha postignutog u srednjoj školi. Vrednuje se opći uspjeh te matematika, hrvatski jezik i strani jezik kroz sve godine srednjoškolskog obrazovanja. Nema posebnog prijemnog ispita. Povjerenstvo za upis utvrdit će listu uspješnosti na osnovi kriterija koji su objavljeni na internet stranici www.vuka.hr. Popis pristupnika koji zadovoljavaju uvjete upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči Veleučilišta u Karlovcu i na internet stranici www.vuka.hr

 • Pravo upisa stječu pristupnici koji su prošli razredbeni prag, prema ljestvici na listi uspješnosti, do popunjavanja upisne kvote.Stručni naziv koji se stječe završetkom studija:

Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije: (bacc.oec.)Ishodi učenja studija