O nama

Veleučilište u Karlovcu u razdoblju 1997.-2010.g.

Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN br. 40/97) Veleučilište u Karlovcu osnovano je 16. travnja 1997. godine, s dva odjela : Strojarskim odjelom i Tekstilnim odjelom. Postavljen je privremeni rektor i prorektori, Upravno vijeće, pročelnici odjela, glavni tajnik i formirane ostale potrebne službe. Sjedište Veleučilišta bilo je u Karlovcu (Ulica Ivana Meštrovića 10) gdje se nalazilo i sjedište Strojarskog odjela, a Tekstilni je odjel bio smješten u Dugoj Resi u iznajmljenim prostorima Srednje škole (Jozefinska cesta 27). Trajna dopusnica za rad dobivena je 17. prosinca 1999. godine. U 1998. godini na Veleučilištu u Karlovcu studirala su ukupno 332 studenta, stalnih je nastavnika i suradnika bilo 20, a vanjskih suradnika (honorarnih nastavnika) 30. Na administrativnim i tehničkim poslovima bilo je zaposleno 11 djelatnika.

Veleučilište je prihvatilo obvezu da u određenom roku ustroji još najmanje dva odjela i tako ispuni zakonske uvjete za svoje djelovanje. Početkom akademske godine 2000./2001. otpočeli su s radom Odjel prehrambene tehnologije sa studijem Prehrambene tehnologije i smjerovima Pivarstvo i Prerada mlijeka, Odjel lovstva i zaštite prirode sa studijem Lovstva i zaštita prirode, te Odjel sigurnosti i zaštite sa usmjerenjima Zaštita na radu i Zaštita od požara. Sjedište prva dva od navedenih odjela bilo je u Karlovcu, a trećeg u Dugoj Resi.

Akademske godine 2003./2004. po prvi su puta upisani studenti na stručni studij ugostiteljstva na novoosnovanom Odjelu ugostiteljstva (taj je odjel tijekom akademske godine 2005./2006. preimenovan u Poslovni odjel). Iste je akademske godine otpočela nastava i na izvanrednom studiju sigurnosti u Dugoj Resi.

Tijekom akademske godine 2004/2005. provedena je reorganizacija studija na Veleučilištu u Karlovcu sukladno načelima Bolonjske deklaracije, svi studijski programi prošli su postupak stručnog ocjenjivanja i dobivene su dopusnice za slijedeće studijske programe:

 1. Stručni preddiplomski studij Strojarstva u trajanju od 3 godine, 180 ECTS bodova, redoviti stručni studij za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik inženjer strojarstva.

 2. Specijalistički diplomski stručni studij Strojarstva u trajanju od 2 godine, 120 ECTS bodova, redoviti i izvanredni studij za stjecanje stručnog naziva stručni specijalista inženjer strojarstva.

 3. Stručni preddiplomski studij Mehatronike u trajanju od 3 godine, 180 ECTS bodova, redoviti studij za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik inženjer mehatronike.

 4. Stručni preddiplomski studij Tekstilstva u trajanju od 3 godine, 180 ECTS bodova, redoviti studij za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik inženjer tekstilstva.

 5. Stručni preddiplomski studij Prehrambene tehnologije sa smjerovima Pivarstvo i Prerada mlijeka u trajanju od 3 godine, 180 ECTS bodova, redoviti studij za zvanje stručni prvostupnik inženjer prehrambene tehnologije.

 6. Stručni preddiplomski studij Lovstva i zaštite prirode u trajanju od 3 godine, 180 ECTS bodova, izvanredni studij za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik inženjer lovstva i zaštite prirode.

 7. Stručni preddiplomski studij Sigurnosti i zaštite sa smjerovima Sigurnost na radu i Protupožarna zaštita u trajanju od 3 godine, 180 ECTS bodova, redoviti i izvanredni studij za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik inženjer sigurnosti i zaštite.

 8. Stručni preddiplomski studij Ugostiteljstva u trajanju od 3 godine, 180 ECTS bodova, redoviti studij za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik ekonomije.

 9. Specijalistički diplomski stručni studij Poslovnog upravljanja u trajanju od 2 godine, 120 ECTS bodova, za stjecanje stručnog naziva stručni specijalist poslovnog upravljanja.

Veleučilište u Karlovcu je krajem 2003. godine dobilo donacijom Ministarstva obrane Republike Hrvatske kompleks zgrada Vojarne Frankopan u staroj zaštićenoj jezgri (Gradska Zvijezda) grada Karlovca. Ukupna površina dobivenog zemljišta iznosi 4 rala i 681 hvat. Na tom se zemljištu osim navedene vojarne u kojoj je danas sjedište Veleučilišta nalaze još 3 manje zgrade (predviđene urbanističkim planom za rušenje) i jedna dvokatna vojarna koja je dana u koncesiju Studentskom centru za uređenje budućeg studentskog doma. Sve su zgrade tijekom domovinskog rata veoma devastirane.

Temeljna je ideja bila da se na tom dobivenom prostoru izgradi kompletan «studentski kampus». Riječ je o izuzetno skupom projektu kojeg bi trebalo provoditi u etapama uz pomoć Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, društvene zajednice, te određenih sredstava EU.

Do sada je, pretežito vlastitim sredstvima Veleučilišta u Karlovcu (ukupni troškovi uređenja i opreme oko 10 mil. kuna) uređena je zgrada bivše Vojarne Frankopan (Trg J.J. Strossmayera 9) u koju su tijekom godina 2005. i 2006. preseljeni svi odjeli osim Odjela strojarstva i veleučilišne knjižnice. Na novu je lokaciju preseljen i dekanat, te studentska referada. Uređeno je i opremljeno 7 velikih predavaonica (80 – 100 mjesta), 6 manjih predavaonica (20 – 40 mjesta), 3 informatička kabineta, 1 biološki laboratorij, 1 kemijsko-biokemijski laboratorij, 1 kabinet komparativne anatomije, biologije i trofeistike, 1 laboratorij za mehaničko ispitivanje materijala, 1 laboratorij za metalurško ispitivanje materijala, 3 prostorije procesnog praktikuma pivarstva, 3 prostorije procesnog praktikuma mljekarstva (proizvodnja sira), 1 praktikum mikrobiologije, 9 prostorija (laboratorija i praktikuma) Centra izvrsnosti u mehatronici, 2 prostorije studentske referade, 2 prostorije studentske zalogajnice, 1 studentska čitaonica, 1 prostorija u koju će biti preseljen dio knjižnice, 1 prostorija skriptarnice, 1 radionica domara, portirnica, te skladišni prostori. Na toj se lokaciji nalazi u prvom i drugom katu i 25 kancelarija i nastavničkih kabineta.

U zgradi je posve izmjenjena i modernizirana kompletna električna instalacija, kanalizacijska i vodovodna mreža, sanitarni čvorovi, izvršena je pregradnja unutarnjih prostora, a uvedene su i sve potrebne instalacije za centralno grijanje. Budući da nije na vrijeme dobivena građevinska dozvola za izgradnju toplinske stanice, kasni se s njenom izgradnjom.

Informatički sustav Veleučilišta dobro je uređen. Imamo ukupno preko 200 umreženih klijentskih računala, 6 kompjuterskih kabineta, ukupno 9 poslužitelja u funkciji i 8 poslužitelja u fazi pripreme. Veleučilište je CARnet-ovo komunikacijsko čvorište.

Adaptacijom i rekonstrukcijom zgrade, Studentski centar Veleučilišta u Karlovcu preselio se na lokaciju Frankopanska ulica br. 5. u zgradu koju je Veleučilište, posve devastiranu, otkupilo od grada Karlovca upravo za te potrebe. Objekt je posve obnovljen i uređen, te ima oko 800m² korisne površine. U njemu se nalaze prostorije administracije Studentskog centra, prostorije studentskog servisa, studentskog zbora, športske studentske organizacije, internet caffe, studentska čitaonica i izložbeni prostor (galerija).

Na «staroj» lokaciji u ulici Ivana Meštrovića 10, na 1200 m² korisnog prostora smješten je Odjel strojarstva, zatim knjižnica, studentska zalogajnica, 2 kompjuterska kabineta 1 velika učionica (100 mjesta), 4 manje učionice (20-50 mjesta), 14 nastavničkih kabineta, knjižnica i studentska čitaonica. Ukupni raspoloživi prostor Veleučilišta u Karlovcu za sada zadovoljava. Velika su sredstva uložena u uređenje i opremanje predavaonica, praktikuma, laboratorija, kabineta i sl. a s ciljem povećanja kvalitete studiranja i studentskog standarda. Praktikume, (laboratorije) za kemiju i športsku dvoranu iznajmljujemo od Prirodoslovne škole. U planu je da se u budućnosti i ti sadržaji urede u našem prostoru.1

Veleučilište je u lipnju 2008 certificirano prema IES ( International Education Society) standardu kada je rangirano kao BB.

Više podataka i detalja o radu i djelovanju Veleučilišta tijekom 2010.g.možete pronaći u Izvještaju o radu za 2010.g. na sljedećem linku:

www.vuka.hr/fileadmin/user_upload/katalog_informacijama/izvjesca_o_radu/VUKA-IZVJESCE-2010.pdf

Veleučilište u Karlovcu 2011. godine

I tijekom 2011.g, Veleučilište je nastavilo pozitivan trend razvoja nastavnih i infrastrukturnih sadržaja

 • 2010./2011. akademske godine na Veleučilištu u Karlovcu se provodi 7 Stručnih dodiplomskih studija-Strojarstva, Mehatronike, Lovstva i zaštite prirode, Prehrambene tehnologije, Sigurnosti i zaštite, Tekstilstva i Ugostiteljstva, te 1 dislocirani Sestrinstvo.

 • 2010. godine započeo je s radom Specijalistički diplomski stručni studij Sigurnost i zaštita na radu, tako se u akademskoj godini 2010./2011. provode tri Specijalistička diplomska stručna studija - Strojarstvo, Poslovno upravljanje te Sigurnost i zaštita na radu.

 • Izgrađena je i puštena u rad toplinska stanica.

 • Uređeno je krovište glavne zgrade.

 • Na lokaciji u Ulici Ivana Meštrovića 10. I na Trgu J.J. Strossmayera više ne postoje studentske zalogajnice.

 • Studenti imaju organiziranu prehranu u restoranu Tempo na adresi Mažuranićeva obala 1. na udaljenosti od cca 5 do 10 min hoda od Veleučilišta, ovisno o lokaciji na kojoj imaju predavanja.

 • U tijeku je implementacija projekta INTREPID Karlovac, pod kojim se pojmom podrazumijeva adaptacija 260m2 prostora u jednoj od dvorišnih zgrada Veleučilišta na lokaciji Trg J.J. Strossmayera 9, zgradi „D“ te nabavku suvremenih strojeva i opreme za potrebe praktične obuke studenata i pružanje edukacija i usluga malim i srednjim poduzetnicima.

 • Uređen je okoliš zgrade na lokaciji Trg J.J. Strossmayera 9

 • Napravljene su rampe za osobe s teškoćama u kretanju

 • Trenutno se na magistarskim i doktorskim studijima nalazi 21 mladi predavač, zaposlenik Veleučilišta.

 • Napravljena je Strategija razvoja Veleučilišta u Karlovcu 2011.-2016.

Više podataka i detalja nalazi se u Izvještaju o radu za 2011.g. na sljedećem linku :

www.vuka.hr/fileadmin/user_upload/katalog_informacijama/izvjesca_o_radu/VUKA-IZVJESCE-2011.pdf

Veleučilište u Karlovcu od 2012.g. nadalje

Tijekom 2012. godine do danas, Veleučilište je nastavilo kontinuitet aktivnosti potrebnih za dostizanje ciljeva zadanih u Strategiji razvoja 2011.-2016.. Stalno poboljšavanje kvalitete kroz usavršavanja nastavnog i nenastavnog osblja, sudjelovanja na domaćim i međunarodnim skupovima, izdavačku djelatnost, objave stručnih radova, sudjelovanja u provedbi i provedba međunarodnih i domaćih projekata i natjecanja, angažiranje eminentnih stranih i domaćih stručnjaka kao gostujućih predavača na pojedinim kolegijima, ulaganja u infrastrukturu i opremanje novih i postojećih praktikuma. Doneseno je i usvojeno niz internih pravilnika. Veleučilišni sportski savez i Udruga inovatora sudjelovala su na brojnim natjecanjima gdje postižu značajne rezultate. Navedene aktivnosti su rezultirale boljom ocjenom prema IES ( International Education Society) certifikatu te je ocjena u lipnju 2013. sa BB porasla na BB+.

Od velikog broja navedenih internih i vanjskih aktivnosti i postignuća Veleučilišta u cjelini te pojedinih odjela, zajedničkih službi, studenata i zaposlenika, teško je razlučiti najvažnije.

Više informacija o radu Veleučilišta tijekom narednih godina možete pronaći na sljedećem linku:

Izvješće o radu