Služba za pravne, opće i kadrovske poslove

Adresa:Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, 47000 Karlovac

Pravnik : Marin Kundić, dipl.iur., Tel: 047/843-504, e-mail: marin.kundic(at)vuka.hr

Referent pravnih, općih i kadrovskih poslova : Davorka Vignjević, ing., tel: 047/843-501  , e-mail: davorka.vignjevic(at)vuka.hr

Na vrh