syllabus

Proizvodno strojarstvo

Preddiplomski studij strojarstva osposobljava stručnjake za rješavanje najsloženijih inženjerskih zadaća pri projektiranju, konstruiranju, razvoju proizvodnje i održavanju proizvodnog procesa. Obavezni kolegiji pružaju studentima osnovne vještine i znanja iz konstruiranja tehničkih konstrukcija, te znanja vezana uz tehnologičnost, integritet i sigurnost mehaničkih konstrukcija. Studenti proiozvodnog smjera osposobljeni su za osnovna projektiranja energetskih, ekoloških i procesnih postrojenja i uređaja, u skladu s potrebama ekspertnih znanja na tržištu rada. Studentima se pruža mogućnost kroz izborne kolegije stjecanje specifičnih znanja iz projektiranja mehaničkih konstrukcija i energetskih postrojenja. Studijski program sadrži predmete putem kojih student usvaja netehničke sadržaje iz društvenih područja. Studijskim programom predviđeno je obvezno izvršenje studentske prakse u trajanju od 240 sati, kako bi studenti već tijekom izvođenja studijskog programa stekli određeno praktično iskustvo. U završnom semestru student upisuje završni rad, samostalno ga izrađuje, a njegova obrana u sklopu završnog ispita je preduvjet za završetak studija.

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

 • matematičkih načela i postupaka važnih za strojarsku inženjersku struku,

 • načela važnih za proizvodnju, kontrolu kvalitete i održavanje elemenata strojarskih konstrukcija i sklopova te tehničkih sustava,

 • identifikacije, formuliranja i rješavanja inženjerskih problema izborom odgovarajućih metoda i postupaka pri konstruiranju strojarskih konstrukcija, uređaja i postrojenja,

 • zdravstvenih, sigurnosnih i zakonskih odgovornosti u društvenom i okolišnom kontekstu inženjerskih rješenja,

 • profesionalne etike.

PRIMJENA I ANALIZA

 • stečenih znanja pri projektiranju i konstruiranju projekata u skladu s projektnim zahtjevima, relevantnim normama i zakonima,

 • temeljna znanja važnih za rješavanje problema strojarstvu i ostalim tehničkim zadatcima,

 • provođenja ispitivanja zadanom metodologijom.

PRAKTIČNE VJEŠTINE

 • svijest o interakciji tehničkih sustava s društvom i okolišem,

 • sposobnost pretraživanja literature, baza podataka i drugih izvora informacija,

 • korištenje računalnih metoda pri konstruiranju,

 • korištenje mjerne opreme,

 • izrada i razumijevanje svih vrsta tehničke dokumentacije.

KOMPLEMENTARNE VJEŠTINE

 • sposobnost samostalnog i timskog djelovanja,

 • sposobnost predstavljanja rezultata rada usmeno, pismeno, simulacijom i modelima,

 • sposobnost korištenja komunikacijskim i informatičkim tehnologijama,

 • svijest i spremnost za cjeloživotno učenje.

Strojarske konstrukcje

Preddiplomski studij strojarstva osposobljava stručnjake za rješavanje složenih inženjerskih zadaća pri projektiranju, konstruiranju, razvoju proizvodnje i održavanju proizvodnog procesa. Obvezni kolegiji omogućavaju razvijanje osnovnih vještina i znanja iz konstruiranja tehničkih konstrukcija te znanja vezana uz tehnologičnost, integritet i sigurnost mehaničkih konstrukcija. Studenti konstrukcijskog smjera osposobljeni su za osnovna projektiranja energetskih, ekoloških i procesnih postrojenja i uređaja, u skladu s potrebama ekspertnih znanja na tržištu rada. Studentima se kroz izborne kolegije pruža mogućnost stjecanja specifičnih znanja iz projektiranja mehaničkih konstrukcija i energetskih postrojenja. Studijski program sadrži predmete kroz koje student usvaja netehničke sadržaje iz društvenih područja. Studijskim programom predviđeno je obvezno izvršenje studentske prakse u trajanju od 240 sati, kako bi studenti već tijekom izvođenja studijskog programa stekli određeno praktično iskustvo. U završnom semestru student upisuje završni rad, samostalno ga izrađuje, a njegova je obrana u sklopu završnog ispita preduvjet za završetak studija.

ZNANJE I RAZUMIJEVANJE

 • matematičkih načela i postupaka važnih za strojarsku inženjersku struku,

 • načela važnih za proizvodnju, kontrolu kvalitete i održavanje elemenata strojarskih konstrukcija i sklopova te tehničkih sustava,

 • identifikacije, formuliranja i rješavanja složenih inženjerskih problema izborom odgovarajućih metoda i postupaka pri konstruiranju strojarskih konstrukcija, uređaja i postrojenja,

 • zdravstvenih, sigurnosnih i zakonskih odgovornosti u društvenom i okolišnom kontekstu inženjerskih rješenja,

 • profesionalne etike.

PRIMJENA I ANALIZA

 • stečenih znanja pri projektiranju i konstruiranju složenih projekata u skladu s projektnim zahtjevima, relevantnim normama i zakonima,

 • temeljnih znanja važnih za rješavanje problema u strojarstvu i ostalim tehničkim zadatcima,

 • provođenja ispitivanja zadanom metodologijom.

PRAKTIČNE VJEŠTINE

 • svijest o interakciji tehničkih sustava s društvom i okolišem,

 • sposobnost pretraživanja literature, baza podataka i drugih izvora informacija,

 • korištenje računalnih metoda pri konstruiranju,

 • korištenje mjerne opreme,

 • izrada i razumijevanje svih vrsta tehničke dokumentacije.

KOMPLEMENTARNE VJEŠTINE

 • sposobnost samostalnog i timskog djelovanja,

 • sposobnost predstavljanja rezultata rada usmeno, pismeno, simulacijom i modelima,

 • sposobnost korištenja komunikacijskih i informatičkih tehnologija,

 • svijest i spremnost za cjeloživotno učenje.