Ispitni rokovi

Raspored ispita po predavaonama

Ispitni rokovi u akademskoj godini 2019./2020

Ispitni rokovi - redoviti studij

KOLEGIJ studeni veljača travanj lipanj/srpanj rujan
OSNOVE EKONOMIJE I 25.11.; 16:00 08.02.; 16:00 22.02.; 16:00 21.04.; 16:00 28.06.; 16:00 12.07.; 16:00 01.09.; 16:00 15.09.; 16:00
OSNOVE EKONOMIJE II 25.11.; 16:00 08.02.; 16:00 22.02.; 16:00 21.04.; 16:00 28.06.; 16:00 12.07.; 16:00 01.09.; 16:00 15.09.; 16:00
POSLOVNA MATEMATIKA I 01.12., 16:00 10.02., 16:00 24.02., 16:00 28.04., 16:00 23.06., 16:00 07.07., 16:00 02.09., 16:00 16.09., 16:00
POSLOVNA MATEMATIKA II 01.12., 16:00 10.02., 16:00 24.02., 16:00 28.04., 16:00 23.06., 16:00 07.07., 16:00 02.09., 16:00 16.09., 16:00
OSNOVE INFORMATIKE I 24.11., 18:00 09.02., 18:00 23.02., 18:00 20.04., 18:00 15.06., 18:00 29.06., 18:00 31.08., 18:00 14.09., 18:00
OSNOVE INFORMATIKE II 24.11., 18:00 09.02., 18:00 23.02., 18:00 20.04., 18:00 15.06., 18:00 29.06., 18:00 31.08., 18:00 14.09., 18:00
OSNOVE TURIZMA 26.11.; 16:00 11.02.; 16:00 25.02.; 16:00 22.04.;16:00 17.06.; 16:00 01.07. 16:00 02.09. 16:00 16.09. 16:00
TURISTIČKA GEOGRAFIJA 24.11., 17.00 02.02., 17.00 16.02., 17.00 04.05., 17.00 15.06.; 17:00 29.06.; 17:00 24.08.; 17:00 07.09.; 17:00
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (D. Rujevčan, mag.educ.) 26.11.;13:00 03.02.;11.00 17. 02.; 11.00 21. 4.; 11:00 16. 6.;11.00 30. 6.;11.00 1. 9. ;11.00 15. 9.,11.00
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (N. Erdeljac, mag.educ.) 24.11.; 16:00 2.02.; 16:00 23.02.; 16:00 20.04.; 16:00 15.06.; 16:00 29.06.; 16:00 24.08.; 16:00 7.09.; 16:00
POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK (dr.sc. K. Sobo.) 26.11.; 17:00 10.2.;17:00 24.2.;17:00 22.4.;17:00 16.6.;17:00 30.6.;17:00 1.9.;17:00 15.9.;17:00
POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK ( M. Mikulec Rogić)
POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK (S. Eterović, mag.educ.philol.germ.) 24.11. 18:00 09.02. 18:00 23.02. 18:00 20.04. 18:00 17.06. 18:00 01.07. 18:00 02.09. 18:00 16.09. 18:00
UVOD U STRUČNI I ZNANSTVENI RAD 24.11.; 16:00 09.02.; 16:00 23.02.; 16:00 20.04.; 16:00 15.06.; 16:00 29.06.; 16:00 31.08.; 16:00 14.09.; 16:00
GOSPODARSKO PRAVO 30.11., 15:00 01.02., 15:00 15.02., 15:00 26.04., 15:00 14.06., 15:00 12.07., 15:00 23.08., 15:00 13.09., 15:00
OSNOVE RAČUNOVODSTVA I 24.11., 16:00 08.02., 16:00 22.02., 16.00 27.04., 16.00 16.06., 16.00 30.06., 16.00 01.09., 16.00 15.09., 16:00
OSNOVE RAČUNOVODSTVA II 24.11., 16:00 08.02., 16:00 22.02., 16.00 27.04., 16.00 16.06., 16:00 30.06., 16.00 01.09., 16.00 15.09., 16:00
POSLOVNA STATISTIKA I 01.12., 17:30 10.02., 17:30 24.02., 17:30 28.04., 17:30 23.06., 17:30 07.07., 17:30 02.09., 17:30 16.09., 17:30
POSLOVNA STATISTIKA II 01.12., 17:30 10.02., 17:30 24.02., 17:30 28.04., 17:30 23.06., 17:30 07.07., 17:30 02.09., 17:30 16.09., 17:30
POSLOVANJE UGOSTITELJSKIH PODUZEĆA 25.11.; 17:30 03.02., 17:30 24.02., 18:00 21.04., 17:30 23.06., 18:00 14.07., 17:30 01.09., 17:30 17.09., 17:30
OSNOVE MARKETINGA 24.11.; 17:00 09.02.; 17:00 23.02.; 17:00 20.04.; 17:00 21.06.; 17:00 05.07.; 17:00 31.08.; 17:00 14.09.; 17:00
MARKETING U UGOSTITELJSTVU 24.11.; 17:00 09.02.; 17:00 23.02.; 17:00 20.04.; 17:00 21.06.; 17:00 05.07.; 17:00 31.08.; 17:00 14.09.; 17:00
OSNOVE PODUZETNIŠTVA 26.11.; 18:00 11.02.; 18:00 25.02.; 18:00 22.04.;18:00 17.06.; 18:00 01.07. 18:00 02.09. 18:00 16.09. 18:00
PODUZETNIŠTVO U UGOSTITELJSTVU 26.11.; 17:00 11.02.; 17:00 25.02.; 17:00 22.04.;17:00 17.06.; 17:00 01.07. 17:00 02.09. 17:00 16.09. 17:00
TURIZAM I OKOLIŠ 23.11.;16:00 04.02.;16:00 18.02.;16:00 19.04.;16:00 15.06.;16:00 30:06.;16:00 01.09.;16:00 15.09.:16:00
POSLOVNE FINANCIJE 03.12., 18:00 04.02., 18:00 18.02., 18:00 06.05., 18:00 16.06., 18:00 14.07., 18:00 26.08., 18:00 09.09., 18:00
OSNOVE MENADŽMENTA 23.11. 17:00 08.02. 17:00 22.02. 17:00 19.04. 17:00 14.06. 17:00 28.06. 17:00 23.08. 17:00 06.09. 17:00
VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE 24.11.; 16:00 09.02.; 16:00 23.02.; 16:00 20.04.; 16:00 15.06.; 16:00 29.06.; 16:00 31.08.; 16:00 14.09.; 16:00
POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA 25. 11., 17:00 03.02., 17:00 24.02., 17:00 21.04., 17:00 23.06., 17:00 14.07., 17:00 01.09., 17:00 17.09., 17:00
ISTRAŽIVANJE TURISTIČKIH TRŽIŠTA 25. 11., 15:00 03.02., 15:00 24.02., 15:00 21.04., 15:00 23.06., 15:00 14.07., 15:00 01.09., 15:00 17.09., 15:00
TURISTIČKO VREDNOVANJE KULTURNE BAŠTINE 25. 11., 16:00 03.02., 16:00 24.02., 16:00 21.04., 16:00 23.06., 16:00 14.07., 16:00 01.09., 16:00 17.09., 16:00
OSNOVE SPECIFIČNIH OBLIKA TURIZMA 26.11.; 16:00 11.02.; 16:00 25.02.; 16:00 22.04.;16:00 17.06.; 16:00 01.07. 16:00 02.09. 16:00 16.09. 16:00
TURIZAM I SPORT 26.11.; 17:00 11.02.; 17:00 25.02.; 17:00 22.04.;17:00 17.06.; 17:00 01.07. 17:00 02.09. 17:00 16.09. 17:00
STRUČNA PRAKSA 25. 11., 14:00 03.02., 14:00 24.02., 14:00 21.04., 14:00 23.06., 14:00 14.07., 14:00 01.09., 14:00 17.09., 14:00

Ispitni rokovi - izvanredni studij

KOLEGIJ studeni veljača travanj lipanj/srpanj rujan
OSNOVE EKONOMIJE I 25.11.; 16:00 08.02.; 16:00 22.02.; 16:00 21.04.; 16:00 28.06.; 16:00 12.07.; 16:00 01.09.; 16:00 15.09.; 16:00
OSNOVE EKONOMIJE II 25.11.; 16:00 08.02.; 16:00 22.02.; 16:00 21.04.; 16:00 28.06.; 16:00 12.07.; 16:00 01.09.; 16:00 15.09.; 16:00
POSLOVNA MATEMATIKA I 01.12., 16:00 10.02., 16:00 24.02., 16:00 28.04., 16:00 23.06., 16:00 07.07., 16:00 02.09., 16:00 16.09., 16:00
POSLOVNA MATEMATIKA II 01.12., 16:00 10.02., 16:00 24.02., 16:00 28.04., 16:00 23.06., 16:00 07.07., 16:00 02.09., 16:00 16.09., 16:00
OSNOVE INFORMATIKE I 24.11., 18:00 02.02., 18:00 16.02., 18:00 20.04., 18:00 15.06., 18:00 29.06., 18:00 31.08., 18:00 14.09., 18:00
OSNOVE INFORMATIKE II 24.11., 18:00 02.02., 18:00 16.02., 18:00 20.04., 18:00 15.06., 18:00 29.06., 18:00 31.08., 18:00 14.09., 18:00
OSNOVE TURIZMA 26.11.; 16:00 11.02.; 16:00 25.02.; 16:00 22.4.;16:00 17.06.; 16:00 01.07. 16:00 02.09. 16:00 16.09. 16:00
TURISTIČKA GEOGRAFIJA 24.11., 17.00 02.02., 17.00 16.02., 17.00 04.05., 17.00 15.06.; 17:00 29.06.; 17:00 24.08.; 17:00 07.09.; 17:00
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (N. Erdeljac, mag.educ.) 24.11.; 16:00 2.02.; 16:00 23.02.; 16:00 20.04.; 16:00 15.06.; 16:00 29.06.; 16:00 24.08.; 16:00 07.09.; 16:00
POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK (M.Mikulec Rogić) 23.11.; 17:00 01.02.; 17:00 15.02.; 17:00 19.04.; 17:00 14.06.; 17:00 28.06.; 17:00 30.08.; 17:00 13.09.; 17:00
POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK (K. Sobo) 26.11.; 17:00 10.2.;17:00 24.2.;17:00 22.4.;17:00 16.6.;17:00 30.6.;17:00 1.9.;17:00 15.9.;17:00
POSLOVNI NJEMAČKI JEZIK (S. Eterović) 24.11. 18:00 09.02. 18:00 23.02. 18:00 20.04. 18:00 17.06. 18:00 01.07. 18:00 02.09. 18:00 16.09. 18:00
UVOD U STRUČNI I ZNANSTVENI RAD 24.11.; 16:00 09.02.; 16:00 23.02.; 16:00 20.04.; 16:00 15.06.; 16:00 29.06.; 16:00 31.08.; 16:00 14.09.; 16:00
GOSPODARSKO PRAVO 30.11., 16:00 01.02., 16:00 15.02., 16:00 26.04., 16:00 14.06., 16:00 12.07., 16:00 23.08., 16:00 13.09., 16:00
OSNOVE RAČUNOVODSTVA I 23.11. 16:00 8.2. 16:00 22.2. 16:00 19.4. 16:00 14.6. 16:00 28.6. 16:00 23.8. 16:00 6.9. 16:00
OSNOVE RAČUNOVODSTVA II 23.11. 16:00 8.2. 16:00 22.2. 16:00 19.4. 16:00 14.6. 16:00 28.6. 16:00 23.8. 16:00 6.9. 16:00
POSLOVNA STATISTIKA I 01.12., 17:30 10.02., 17:30 24.02., 17:30 28.04., 17:30 23.06., 17:30 07.07., 17:30 02.09., 17:30 16.09., 17:30
POSLOVNA STATISTIKA II 01.12., 17:30 10.02., 17:30 24.02., 17:30 28.04., 17:30 23.06., 17:30 07.07., 17:30 02.09., 17:30 16.09., 17:30
POSLOVANJE UGOSTITELJSKIH PODUZEĆA 25.11.; 17:30 03.02., 17:30 24.02., 18:00 21.04., 17:30 23.06., 18:00 14.07., 17:30 01.09., 17:30 17.09., 17:30
OSNOVE MARKETINGA 24.11.; 17:00 09.02.; 17:00 23.02.; 17:00 20.04.; 17:00 21.06.; 17:00 05.07.; 17:00 31.08.; 17:00 14.09.; 17:00
MARKETING U UGOSTITELJSTVU 24.11.; 17:00 09.02.; 17:00 23.02.; 17:00 20.04.; 17:00 21.06.; 17:00 05.07.; 17:00 31.08.; 17:00 14.09.; 17:00
OSNOVE PODUZETNIŠTVA 26.11.; 18:00 11.02.; 18:00 25.02.; 18:00 22.4.;18:00 17.06.; 18:00 01.07. 18:00 02.09. 18:00 16.09. 18:00
PODUZETNIŠTVO U UGOSTITELJSTVU 26.11.; 18:00 11.02.; 18:00 25.02.; 18:00 22.4.;18:00 17.06.; 18:00 01.07. 18:00 02.09. 18:00 16.09. 18:00
TURIZAM I OKOLIŠ 23.11.;16:00 04.02.;16:00 18.02.;16:00 19.04.;16:00 15.06.;16:00 30:06.;16:00 01.09.;16:00 15.09.:16:00
POSLOVNE FINANCIJE 03.12., 18:00 04.02., 18:00 18.02., 18:00 06.05., 18:00 16.06., 18:00 14.07., 18:00 26.08., 18:00 09.09., 18:00
OSNOVE MENADŽMENTA 23.11. 17:00 8.2. 17:00 22.2. 17:00 19.4. 17:00 14.6. 17:00 28.6. 17:00 23.8. 17:00 6.9. 17:00
VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE 24.11.; 16:00 09.02.; 16:00 23.02.; 16:00 20.04.; 16:00 15.06.; 16:00 29.06.; 16:00 31.08.; 16:00 14.09.; 16:00
POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA 25. 11., 17:00 03.02., 17:00 24.02., 17:00 21.04., 17:00 23.06., 17:00 14.07., 17:00 01.09., 17:00 17.09., 17:00
ISTRAŽIVANJE TURISTIČKIH TRŽIŠTA 24.11.; 17:00 09.02.; 17:00 23.02.; 17:00 20.04.; 17:00 21.06.; 17:00 05.07.; 17:00 31.08.; 17:00 14.09.; 17:00
TURISTIČKO VREDNOVANJE KULTURNE BAŠTINE 25. 11., 16:00 03.02., 16:00 24.02., 16:00 21.04., 16:00 23.06., 16:00 14.07., 16:00 01.09., 16:00 17.09., 16:00
OSNOVE SPECIFIČNIH OBLIKA TURIZMA 26.11.; 16:00 11.02.; 16:00 25.02.; 16:00 22.4.;16:00 17.06.; 16:00 01.07. 16:00 02.09. 16:00 16.09. 16:00
TURIZAM I SPORT 26.11.; 17:00 11.02.; 17:00 25.02.; 17:00 22.4.;17:00 17.06.; 17:00 01.07. 17:00 02.09. 17:00 16.09. 17:00
STRUČNA PRAKSA 23.11.;17:00 04.02.;17:00 18.02.;17:00 19.04.;17:00 15.06.;17:00 30:06.;17:00 01.09.;17:00 15.09.:17:00