1. Izazovi lovstva u 21.stoljeću

Zbornik sažetaka dostupan Vam je na linku:

Program skupa dostupan Vam je na linku:

U organizaciji Veleučilišta u Karlovcu, 14. travnja 2016. godine u prostorima Veleučilišta u Karlovcu biti će održan I. znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Priroda i divljač“ - Izazovi lovstva u 21. stoljeću. Skup promovira važnost lovstva i njegovu poziciju u 21. stoljeću kao znanosti i djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, a ujedno je i prilika za analizu novih izazova. Osim navedenog, cilj ovog skupa je interdisciplinarna razmjena znanja između domaćih i stranih stručnjaka, te stvaranje mogućnosti za transfer znanja s obrazovnih i znanstvenih institucija prema upravnim tijelima i stručnjacima odgovornim za gospodarenje divljači

Tematska područja unutar kojih će se održavati stručna i znanstvena izlaganja biti će slijedeća:

  • evolucijski značaj lova,
  • lov kao ekološki alat u upravljanju populacijama divljači i zaštićenim vrstama,
  • biologija i ekologija divljači,
  • modeli upravljanja populacijama divljači,
  • značaj lova u istraživanju, monitoringu, kontroli i suzbijanju zaraznih bolesti ljudi i životinja,
  • lov i bioetika,
  • lovci i lovstvo u zaštiti prirode,
  • lov u kontekstu očuvanja kulturne i tradicijske baštine,
  • lovni turizam.

Rad skupa će se odvijati kroz plenarna predavanja te usmene i poster prezentacije, a sudjelovanje na skupu već su potvrdili eminentni znanstvenici i stručnjaci iz Hrvatske, Slovačke, Slovenije i Srbije. Skup sa radom počinje u 9:00 sati, a prisustvovanje na skupu je besplatno.

Organizatori skupa

Veleučilište u Karlovcu 
Karlovac University of Applied Sciences
Udruga diplomiranih studenata Veleučilišta u Karlovcu – „Alumni Vuka“
Karlovac University of Applied Sciences Alumni Association – „Alumni Vuka“

Suuorganizatori skupa

Hrvatski veterinarski institut
Croatian Veterinary Institute
Hrvatski šumarski institut
Croatian Forest Resarch Institute
Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije
Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology
Hrvatski lovački savez
Croatian Hunting Association
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Faculty of Veterinary Medicine University of Zagreb
Lovački savez Karlovačke županije
Hunting Association of Karlovac Count
Lovački savez Zadarske županije
Hunting Association of Zadar County

Organizacijski odbor

Dr.sc.Krunoslav Pintur – predsjednik
Dr.sc. Branko Wasserbauer
Prof.dr.sc. Boris Habrun
Prof.dr.sc. Dean Konjević
Dr.sc. Milan Pernek
Đuro Dečak
Tomislav Dumić, mag.ing.agr. – tajnik
Vedran Slijepčević, dr.vet.med.
Dina Botta, mag.oec.
Marko Ožura, dipl.ing.
Ivan Štedul, prof. Vinko Pavlić
Damir Perić, mag.ing.agr.

Programski odbor

Dr.sc. Krunoslav Pintur, prof.v.š. (Hrvatska)
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić (Hrvatska)
Prof.dr.sc. Ivan Kos (Slovenija)
Prof.dr.sc. Boštjan Pokorny (Slovenija)
Doc.dr.sc. Tomislav Krznar (Hrvatska)
Dr.sc. Nina Popović (Hrvatska)
Dr.sc. Aljoša Duplić (Hrvatska)
Mr.sc. Ivica Budor (Hrvatska)