Nastavnici

Konzultacije za vrijeme održavanja nastave na daljinu održavaju isključivo prije i poslije nastave te putem e-maila
NASTAVNIK KOLEGIJ VRIJEME ODRŽAVANJA KONZULTACIJA MJESTO
dr.sc. Draženka Birkić Poslovanje ugostiteljskih poduzeća,
Turizam i okoliš, Stručna praksa (izv)
Tihana Cegur Radović,
univ. spec. oec.
Osnove marketinga
Marketing u ugostiteljstvu
Istraživanje turističkih tržišta
Poslovanje ugostiteljskih poduzeća,
Osnove marketinga (PU),
Strategijski marketing (PU)
Nela Erdeljac, mag.educ. Poslovni engleski jezik
Sonja Eterović, mag. educ. Poslovni njemački jezik
Mario Fanjak, mag. educ. mat. Poslovna matematika I i II
Tamara Fehervari, mag. Tjelesna i zdravstvena kultura
Lahorka Halmi, dipl. oec. Osnove menadžmenta, Osnove računovodstva I i II, Poslovna statistika I i II
Petra Jurčević, dipl. ing. arh. Turističko vrednovanje kulturne baštine
dr. sc. Dubravka Krivačić, prof.v.š. Osnove računovodstva I, Osnove računovodstva II, Menadžersko računovodstvo
Marin Maras, prof. Poslovna matematika I i II, Poslovna statistika I, II
Božena Marković, mag.educ.geo. Turistička geografija
Maja Mikulec Rogić, mag. educ. Poslovni njemački jezik
dr.sc. Mateja Petračić Osnove turizma, Poduzetništvo u ugostiteljstvu (red.), Osnove specifičnih oblika turizma, Turizam i sport
Andreja Primužak, dipl. oec. Osnove poduzetništva, Poduzetništvo u ugostiteljstvu
Davorka Rujevčan, mag. educ. Poslovni engleski jezik
dr. sc. Nikolina Smajla, prof.v.š. Poslovne financije
dr.sc. Katica Sobo Poslovni njemački jezik
dr. sc. Adam Stančić Osnove informatike I i II (redoviti)
Suzana Šnajdar, dipl. ing. Osnove informatike I i II
mr. sc. Ivana Varičak Osnove ekonomije I i II, Uvod u stručni i znanstveni rad, Vanjskotrgovinsko poslovanje
dr.sc. Silvija Vitner Marković,prof.v.š. Osnove turizma, Poslovanje ugostiteljskih poduzeća, Poslovanje turističkih agencija, Istraživanje turističkih tržišta, Turističko vrednovanje kulturne baštine, Stručna praksa
dr. sc. Branko Wasserbauer,prof.v.š. Uvod u stručni i znanstveni rad, Vanjskotrgovinsko poslovanje