Javna nabava

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa

Rekonstrukcija zgrade Veleučilišta u Karlovcu - glavni i izvedbeni projekt

Glavni projekt atrij znanja vuka

Izvedbeni projekt atrija znanja vuka

Plan nabave 2017.

Plan nabave 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012.

Pregled i izvršenje ugovora o javnoj nabavi