Ispitni rokovi

Raspored nije konačan i podložan je promjenama - sve eventualne promjene bit će obznanjene na oglasnoj ploči i www.vuka.hr.

Ispiti se prijavljuju pomoću studomata.

Rok za prijavu ispita je minimalno 8 dana ranije (ne računajući dane vikenda).

Rok za odjavu ispita je najkasnije 24 sata prije ispita (ne računajući dane vikenda).

Kolokviji iz kolegija: strani jezik, primjenjena zoologija, anatomija i fiziologija životinja, proizvodnja hrane i hranidba dviljači i bolesti divljači i dalje se prijavljuju putem prijavnica (žuta prijavnica).

Navedenu prijavu kolokvija moguće je realiziratii pomoću fax.uređaja (047/843-579), uz uvjet da na ispit ponesete ovjerenu orginal prijavnicu.

Raspored nije konačan i podložan je promjenama - sve eventualne promjene bit će obznanjene na oglasnoj ploči i www.vuka.hr.

Svi ispitni rokovi održavaju se u Gimnaziji

Kolegij 2020 Lipanj 2020 Srpanj 2020 Kolovoz 2020 Rujan 2020 Dekanski rok
Matematika  - redovni 23.06. u 16:00 07.07. u 16:00 25.08. u 16:00 08.09. u 16:00
Matematika - izvanredni 23.06. u 16:00 07.07. u 16:00 25.08. u 16:00 08.09. u 16:00
Poslovno komuniciranje - redovni 29.06. u 16:00 13.07. u 16:00 24.08. u 16:00 07.09. u 16:00
Poslovno komuniciranje - izvanredni   29.06. u 16:00 13.07. u 16:00 24.08. u 16:00 07.09. u 16:00
Opća i anorganska kemija - redovni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 01.07. u 11:00 i 15.07. u 11:00 02.09. u 11:00 i 16.09. u 11:00
Opća i anorganska kemija - izvanredni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 01.07. u 11:00 i 15.07. u 11:00 02.09. u 11:00 i 16.09. u 11:00
Primjena računala - redovni 23.06. u 18:00 07.07. u 18:00 01.09.. u 18:00 i 15.09. u 18:00
Primjena računala - izvanredni 23.06. u 18:00 07.07. u 18:00 01.09.. u 18:00 i 15.09. u 18:00
Tloznanstvo - redovni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Tloznanstvo - izvanredni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Opća biologija - redovni 29.06. u 17:00 13.07. u 17:00 24.08. u 17:00 07.09. u 17:00
Opća biologija - izvanredni 29.06. u 17:00 13.07. u 17:00 24.08. u 17:00 07.09. u 17:00
Primjenjena zoologija I. - redovni 23.06. u 15:00 07.07. u 15:00 01.09. u 15:00 i 15.09. u 15:00
Primjenjena zoologija - izvanredni 23.06. u 15:00 07.07. u 15:00 01.09. u 15:00 i 15.09. u 15:00
Primjenjena zoologija I. - izvanredni 23.06. u 15:00 07.07. u 15:00 01.09. u 15:00 i 15.09. u 15:00
Anatomija i fiziologija životinja I. - redovni 02.07. u 14:00 i 16.07. u 14:00 25.08. u 14:00 08.09. u 14:00
Anatomija i fiziologija životinja - izvanredni 02.07. u 14:00 i 16.07. u 14:00 25.08. u 14:00 08.09. u 14:00
Anatomija i fiziologija životinja I. - izvanredni 02.07. u 14:00 i 16.07. u 14:00 25.08. u 14:00 08.09. u 14:00
Engleski jezik I. - redovni 24.06. u 17:00 08.07. u 17:00 26.08. u 17:00 08.09. u 17:00
Engleski jezik I. - izvanredni 23.06. u 16:00 07.07. u 16:00 24.08. u 16:00 07.09. u 17:00
Njemački jezik I. - redovni 01.07. u 16:00 i 15.07. u 16:00 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00
Njemački jezik - izvanredni 01.07. u 16:00 i 15.07. u 16:00 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00
Njemački jezik I. - izvanredni 01.07. u 16:00 i 15.07. u 16:00 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00
Primjenjena zoologija II. - redovni 23.06. u 15:00 07.07. u 15:00 01.09. u 15:00 i 15.09. u 15:00
Primjenjena zoologija II. - izvanredni 23.06. u 15:00 07.07. u 15:00 01.09. u 15:00 i 15.09. u 15:00
Anatomija i fiziologija životinja II. - redovni 02.07. u 14:00 i 16.07. u 14:00 25.08. u 14:00 08.09. u 14:00
Anatomija i fiziologija životinja II. - izvanredni 02.07. u 14:00 i 16.07. u 14:00 25.08. u 14:00 08.09. u 14:00
Statistika - redovni 23.06. u 16:00 07.07. u 16:00 25.08. u 16:00 08.09. u 16:00
Statistika - izvanredni 23.06. u 16:00 07.07. u 16:00 25.08. u 16:00 08.09. u 16:00
Opća ekologija i zooekologija - redovni 29.06. u 17:00 13.07. u 17:00 24.08. u 17:00 07.09. u 17:00
Opća ekologija i zooekologija - izvanredni 29.06. u 17:00 13.07. u 17:00 24.08. u 17:00 07.09. u 17:00
Organska kemija i biokemija - redovni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 30.06. u 10:00 14.07. u 10:00 01.09. u 10:00 i 15.09.u 10:00
Organska kemija i biokemija - izvanredni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 30.06. u 11:00 14.07. u 11:00 01.09. u 11:00 i 15.09.u 11:00
Geobotanika - redovni 29.06. u 15:00 13.07. u 15:00 07.09. u 15:00 i 27.09. u 15:00
Geobotanika - izvanredni 29.06. u 15:00 13.07. u 15:00 07.09. u 15:00 i 27.09. u 15:00
Uzgoj šuma - redovni 29.06. u 15:00 13.07. u 15:00 07.09. u 15:00 i 27.09. u 15:00
Uzgoj šuma - izvanredni 29.06. u 15:00 13.07. u 15:00 07.09. u 15:00 i 27.09. u 15:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači I. - redovni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači I. - izvanredni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači II. - redovnii 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači II. - izvanredni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Uređivanje šuma - redovni 29.06. u 15:00 13.07. u 15:00 07.09. u 15:00 i 27.09. u 15:00
Uređivanje šuma - izvanredni 29.06. u 15:00 13.07. u 15:00 07.09. u 15:00 i 27.09. u 15:00
Uzgoj krupne divljači - redovni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 27.08. u 14.00 10.09. u 14:00
Uzgoj krupne divljači - izvanredni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 27.08. u 14.00 10.09. u 14:00
Tehničko skiciranje - redovni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Tehničko skiciranje - izvanredni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Uvod u ekonomiju - redovni 01.07. u 16:00 i 15.07. u 16:00 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00
Uvod u ekonomiju - izvanredni 01.07. u 16:00 i 15.07. u 16:00 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00
Bolesti divljači  - izvanredni 01.07. u 14:00 i 15.07. u 14:00 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00
Bolesti divljači I - redovni 01.07. u 14:00 i 15.07. u 14:00 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00
Bolesti divljači I. - izvanredni 01.07. u 14:00 i 15.07. u 14:00 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00
Engleski jezik II - redovni 24.06. u 17:00 08.07. u 17:00 26.08. u 17:00 08.09. u 17:00
Engleski jezik II. - izvanredni 23.06. u 16:00 07.07. u 16:00 24.08. u 16:00 07.09. u 17:00
Njemački jezik II - redovni 01.07. u 16:00 i 15.07. u 16:00 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00
Njemački jezik II. - izvanredni 01.07. u 16:00 i 15.07. u 16:00 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00
Lovačko oružje - redovni 29.06. u 15:00 14.07. u 15:00 31.08 u 15:00 15.09. u 15:00
Lovačko oružje - izvanredni 29.06. u 15:00 14.07. u 15:00 31.08 u 15:00 15.09. u 15:00
Lovna kinologija - redovni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Lovna kinologija - izvanredni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Neinvazivne metode praćenja divljih životinja - redovni 23.06. u 15:00 07.07. u 15:00 01.09. u 15:00 i 15.09. u 15:00
Neinvazivne metode praćenja divljih životinja - izvanredni 23.06. u 15:00 07.07. u 15:00 01.09. u 15:00 i 15.09. u 15:00
Ugrožena staništa Republike Hrvatske - redovni 29.06. u 17:00 13.07. u 17:00 24.08. u 17:00 07.09. u 17:00
Ugrožena staništa Republike Hrvatske - izvanredni 29.06. u 17:00 13.07. u 17:00 24.08. u 17:00 07.09. u 17:00
Bolesti divljači II - redovni 01.07. u 14:00 i 15.07. u 14:00 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00
Bolesti divljači II. - izvanredni 01.07. u 14:00 i 15.07. u 14:00 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00
Uređivanje lovišta - redovni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Uređivanje lovišta - izvanredni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Lovljenje divljači i lovačka etika - redovni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Lovljenje divljači i lovačka etika - izvanredni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Pravni propisi u lovstvu i zaštiti prirode - redovni 29.06. u 15:00 13.07. u 15:00 06.09 u 17:00 i 27.09. u 18:00
Pravni propisi u lovstvu i zaštiti prirode - izvanredni 29.06. u 15:00 13.07. u 15:00 06.09 u 17:00 i 27.09. u 18:00
Zaštita prirode - redovni 23.06. u 17:00 08.07. u 17:00 02.09. u 17:00 i 17.09. u 17:00
Zaštita prirode - izvanredni 23.06. u 17:00 08.07. u 17:00 02.09. u 17:00 i 17.09. u 17:00
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom - redovni 29.06. u 12:00 13.07. u 16:30 31.08. u 16:30 18.09. u 16:30
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom - izvanredni 29.06. u 12:00 13.07. u 16:30 31.08. u 16:30 18.09. u 16:30
Uzgoj sitne divljači - redovni 03.07. u 14:00 i 17.07. u 14:00 26.08. u 14:00 10.09. u 14:00
Uzgoj sitne divljači - izvanredni 03.07. u 14:00 i 17.07. u 14:00 26.08. u 14:00 10.09. u 14:00
Protupožarna zaštita u prirodi - redovni 29.06. u 15:00 13.07. u 15:00 07.09. u 15:00 i 27.09. u 15:00
Protupožarna zaštita u prirodi - izvanredni 29.06. u 15:00 13.07. u 15:00 07.09. u 15:00 i 27.09. u 15:00
Odgovorni turizam - redovni 29.06. u 16:00 13.07. u 16:00 31.08. u 17:00 14.09. u 16:00
Odgovorni turizam - izvanredni 29.06. u 16:00 13.07. u 16:00 31.08. u 17:00 14.09. u 16:00
Upravljanje zaštićenim područjima - redovni 29.06. u 17:00 13.07. u 17:00 24.08. u 17:00 07.09. u 17:00
Upravljanje zaštićenim područjima - izvanredni 29.06. u 17:00 13.07. u 17:00 24.08. u 17:00 07.09. u 17:00
Ocjenjivanje trofeja divljači - redovni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Ocjenjivanje trofeja divljači - izvanredni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Kartografija i orjentacija - redovni 23.06. u 16:00 07.07. u 16:00 24.08. u 16:00 07.09. u 16:00
Kartografija i orijentacija - izvanredni 23.06. u 16:00 07.07. u 16:00 24.08. u 16:00 07.09. u 16:00
Bioetika - redovni 29.06. u 16:30 13.07. u 16:30 31.08. u 16:30 14.09. u 16:30
Bioetika - izvanredni 29.06. u 16:30 13.07. u 16:30 31.08. u 16:30 14.09. u 16:30
Etologija - redovni 26.06. u 14:00 10.07. u 12:00 28.08. u 12:00 11.09. u 12:00
Etologija - izvanredni 26.06. u 14:00 10.07. u 12:00 28.08. u 12:00 11.09. u 12:00
Manipulativni zahvati na divljači - redovni 23.06. u 15:00 07.07. u 15:00 01.09. u 15:00 i 15.09. u 15:00
Manipulativni zahvati na divljači - izvanredni 23.06. u 15:00 07.07. u 15:00 01.09. u 15:00 i 15.09. u 15:00
Stručna praksa - redovni 03.07. u 14:00 i 17.07. u 14:00 26.08. u 14:00 10.09. u 14:00
Stručna praksa - izvanredni 03.07. u 14:00 i 17.07. u 14:00 26.08. u 14:00 10.09. u 14:00
KOLOKVIJ
Pravni propisi u lovstvu - redovni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00
Pravni propisi u lovstvu - izvanredni 30.06. u 14:00 14.07. u 14:00 01.09. u 14:00 i 15.09. u 14:00


Shema redoslijeda polaganja ispita