Ispitni rokovi

Raspored nije konačan i podložan je promjenama - sve eventualne promjene bit će obznanjene na oglasnoj ploči i www.vuka.hr.

Ispiti se prijavljuju pomoću studomata.

Rok za prijavu ispita je minimalno 8 dana ranije (ne računajući dane vikenda).

Rok za odjavu ispita je najkasnije 24 sata prije ispita (ne računajući dane vikenda).

Kolokviji iz kolegija: strani jezik, primjenjena zoologija, anatomija i fiziologija životinja, proizvodnja hrane i hranidba dviljači i bolesti divljači i dalje se prijavljuju putem prijavnica (žuta prijavnica).

Navedenu prijavu kolokvija moguće je realiziratii pomoću fax.uređaja (047/843-579), uz uvjet da na ispit ponesete ovjerenu orginal prijavnicu.

Raspored nije konačan i podložan je promjenama - sve eventualne promjene bit će obznanjene na oglasnoj ploči i www.vuka.hr.

Svi ispitni rokovi održavaju se u Gimnaziji

Kolegij 2019 Srpanj 2019 Rujan 2019 Listopad
Matematika  - redovni 03.07. u 15:00 i 17.07. u 15:00 28.08. u 15:00 i 11.09. u 15:00
Matematika - izvanredni 03.07. u 15:00 i 17.07. u 15:00 28.08. u 15:00 i 11.09. u 15:00
Poslovno komuniciranje - redovni 08.07. u 16:00 26.08. u 16:00 i 16.09. u 16:00
Poslovno komuniciranje - izvanredni   08.07. u 16:00 26.08. u 16:00 i 16.09. u 16:00
Opća i anorganska kemija - redovni 09.07. u 10:00 03.09. u 10:00 i 17.09. u 10:00
Opća i anorganska kemija - izvanredni  09.07. u 10:00 03.09. u 10:00 i 17.09. u 10:00
Primjena računala - redovni 03.07. u 15:00 i 17.07. u 15:00 28.08. u 15:00 i 11.09. u 15:00
Primjena računala - izvanredni 03.07. u 15:00 i 17.07. u 15:00 28.08. u 15:00 i 11.09. u 15:00
Tloznanstvo - redovni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Tloznanstvo - izvanredni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Opća biologija - redovni 10.07. u 17:00 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00
Opća biologija - izvanredni 10.07. u 17:00 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00
Primjenjena zoologija I. - redovni 10.07. u 8:00 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00
Primjenjena zoologija - izvanredni 10.07. u 8:00 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00
Primjenjena zoologija I. - izvanredni 10.07. u 8:00 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00
Anatomija i fiziologija životinja I. - redovni 01.07. u 9:00 i 15.07. u 9:00 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00
Anatomija i fiziologija životinja - izvanredni 01.07. u 9:00 i 15.07. u 9:00 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00
Anatomija i fiziologija životinja I. - izvanredni 01.07. u 9:00 i 15.07. u 9:00 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00
Engleski jezik I. - redovni 03.07. u 16:00 i 17.07. u 16:00 28.08. u 16:00 i 11.09. u 16:00
Engleski jezik - izvanredni 03.07. u 16:00 i 17.07. u 16:00 28.08. u 16:00 i 11.09. u 16:00
Engleski jezik I. - izvanredni 03.07. u 16:00 i 17.07. u 16:00 28.08. u 16:00 i 11.09. u 16:00
Njemački jezik I. - redovni 11.07. u 17:00 04.09. u 17:00 i 18.09. u 17:00
Njemački jezik - izvanredni 11.07. u 17:00 04.09. u 17:00 i 18.09. u 17:00
Njemački jezik I. - izvanredni 11.07. u 17:00 04.09. u 17:00 i 18.09. u 17:00
Primjenjena zoologija II. - redovni 10.07. u 8:00 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00
Primjenjena zoologija II. - izvanredni 10.07. u 8:00 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00
Anatomija i fiziologija životinja II. - redovni 01.07. u 9:00 i 15.07. u 9:00 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00
Anatomija i fiziologija životinja II. - izvanredni 01.07. u 9:00 i 15.07. u 9:00 02.09. u 14:00 i 16.09. u 14:00
Statistika - redovni 03.07. u 15:00 i 17.07. u 15:00 28.08. u 15:00 i 11.09. u 15:00
Statistika - izvanredni 03.07. u 15:00 i 17.07. u 15:00 28.08. u 15:00 i 11.09. u 15:00
Opća ekologija i zooekologija - redovni 10.07. u 17:00 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00
Opća ekologija i zooekologija - izvanredni 10.07. u 17:00 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00
Organska kemija i biokemija - redovni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 09.07. u 10:00 03.09. u 10:00 i 17.09. u 10:00
Organska kemija i biokemija - izvanredni - ispiti se održavaju u kemijskom laboratoriju 09.07. u 10:00 03.09. u 10:00 i 17.09. u 10:00
Geobotanika - redovni 12.07. u 8:00 02.09. u 8:00 i 16.09. u 8:00
Geobotanika - izvanredni 12.07. u 8:00 02.09. u 8:00 i 16.09. u 8:00
Uzgoj šuma - redovni 12.07. u 8:00 02.09. u 8:00 i 16.09. u 8:00
Uzgoj šuma - izvanredni 12.07. u 8:00 02.09. u 8:00 i 16.09. u 8:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači I. - redovni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Tjelesna i zdravstvena kultura - redovni
Proizvodnja hrane i hranidba divljači I. - izvanredni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači II. - redovnii 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Proizvodnja hrane i hranidba divljači II. - izvanredni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Uređivanje šuma - redovni 12.07. u 8:00 02.09. u 8:00 i 16.09. u 8:00
Uređivanje šuma - izvanredni 12.07. u 8:00 02.09. u 8:00 i 16.09. u 8:00
Uzgoj krupne divljači - redovni 03.07. u 9:00 i 17.07. u 9:00 04.09. u 14:00 i 18.09. u 14:00
Uzgoj krupne divljači - izvanredni 03.07. u 9:00 i 17.07. u 9:00 04.09. u 14:00 i 18.09. u 14:00
Tehničko skiciranje - redovni
Tehničko skiciranje - izvanredni
Uvod u ekonomiju - redovni 10.07. u 16:00 04.09. u 16:00 i 18.09. u 16:00
Uvod u ekonomiju - izvanredni 10.07. u 16:00 04.09. u 16:00 i 18.09. u 16:00
Bolesti divljači  - izvanredni 04.07. u 9:00 i 18.07. u 9:00 05.09. u 14:00 i 19.09. u 14:00
Bolesti divljači I - redovni 04.07. u 9:00 i 18.07. u 9:00 05.09. u 14:00 i 19.09. u 14:00
Bolesti divljači I. - izvanredni 04.07. u 9:00 i 18.07. u 9:00 05.09. u 14:00 i 19.09. u 14:00
Engleski jezik II - redovni 03.07. u 16:00 i 17.07. u 16:00 28.08. u 16:00 i 11.09. u 16:00
Engleski jezik II. - izvanredni 03.07. u 16:00 i 17.07. u 16:00 28.08. u 16:00 i 11.09. u 16:00
Njemački jezik II - redovni 11.07. u 17:00 04.09. u 17:00 i 18.09. u 17:00
Njemački jezik II. - izvanredni 11.07. u 17:00 04.09. u 17:00 i 18.09. u 17:00
Lovačko oružje - redovni 01.07. u 15:00 i 16.07. u 15:00 02.09. u 15:00 i 19.09. u 15:00
Lovačko oružje - izvanredni 01.07. u 15:00 i 16.07. u 15:00 02.09. u 15:00 i 19.09. u 15:00
Lovna kinologija - redovni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Lovna kinologija - izvanredni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Neinvazivne metode praćenja divljih životinja - redovni 10.07. u 8:00 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00
Neinvazivne metode praćenja divljih životinja - izvanredni 10.07. u 8:00 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00
Ugrožena staništa Republike Hrvatske - redovni 10.07. u 17:00 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00
Ugrožena staništa Republike Hrvatske - izvanredni 10.07. u 17:00 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00
Bolesti divljači II - redovni 04.07. u 9:00 i 18.07. u 9:00 05.09. u 14:00 i 19.09. u 14:00
Bolesti divljači II. - izvanredni 04.07. u 9:00 i 18.07. u 9:00 05.09. u 14:00 i 19.09. u 14:00
Uređivanje lovišta - redovni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Uređivanje lovišta - izvanredni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Lovljenje divljači i lovačka etika - redovni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Lovljenje divljači i lovačka etika - izvanredni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Pravni propisi u lovstvu i zaštiti prirode - redovni 01.07. u 16:00 i 15.07. u 09:00 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00
Pravni propisi u lovstvu i zaštiti prirode - izvanredni 01.07. u 16:00 i 15.07. u 09:00 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00
Zaštita prirode - redovni 01.07. u 16:00 i 15.07. u 16:00 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00
Zaštita prirode - izvanredni 01.07. u 16:00 i 15.07. u 16:00 02.09. u 16:00 i 16.09. u 16:00
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom - redovni 11.07. u 17:00 29.08. u 17:00 i 19.09. u 17:00
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom - izvanredni 11.07. u 17:00 29.08. u 17:00 i 19.09. u 17:00
Uzgoj sitne divljači - redovni 02.07. u 9:00 i 16.07. u 9:00 03.09. u 14:00 i 17.09. u 14:00
Uzgoj sitne divljači - izvanredni 02.07. u 9:00 i 16.07. u 9:00 03.09. u 14:00 i 17.09. u 14:00
Protupožarna zaštita u prirodi - redovni 12.07. u 8:00 02.09. u 8:00 i 16.09. u 8:00
Protupožarna zaštita u prirodi - izvanredni 12.07. u 8:00 02.09. u 8:00 i 16.09. u 8:00
Odgovorni turizam - redovni 10.07. u 16:00 26.08. u 17:00 i 09.09. u 16:00
Odgovorni turizam - izvanredni 10.07. u 16:00 26.08. u 17:00 i 09.09. u 16:00
Upravljanje zaštićenim područjima - redovni 10.07. u 17:00 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00
Upravljanje zaštićenim područjima - izvanredni 10.07. u 17:00 28.08. u 17:00 i 11.09. u 17:00
Ocjenjivanje trofeja divljači - redovni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Ocjenjivanje trofeja divljači - izvanredni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Kartografija i orjentacija - redovni 09.07. u 16:00 09.09. u 16:00 i 23.09. u 16:00
Kartografija i orijentacija - izvanredni 09.07. u 16:00 09.09. u 16:00 i 23.09. u 16:00
Bioetika - redovni
Bioetika - izvanredni
Etologija - redovni 03.07. u 18:15 i 17.07. u 18:15 28.08. u 18:15 i 11.09. u 18:15
Etologija - izvanredni 03.07. u 18:15 i 17.07. u 18:15 28.08. u 18:15 i 11.09. u 18:15
Manipulativni zahvati na divljači - redovni 10.07. u 8:00 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00
Manipulativni zahvati na divljači - izvanredni 10.07. u 8:00 28.08. u 8:00 i 11.09. u 8:00
Stručna praksa - redovni 02.07. u 9:00 i 16.07. u 9:00 03.09. u 14:00 i 17.09. u 14:00
Stručna praksa - izvanredni 02.07. u 9:00 i 16.07. u 9:00 03.09. u 14:00 i 17.09. u 14:00
KOLOKVIJ
Pravni propisi u lovstvu - redovni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00
Pravni propisi u lovstvu - izvanredni 09.07. u 14:00 03.09. u 8:00 i 17.09. u 8:00


Shema redoslijeda polaganja ispita