Nastavnici

Raspored konzultacija

KOLEGIJ TERMIN KONTAKT E-MAIL
Matematika
Statistika
Ponedjeljak 10:00 – 12:00 ivan.stedul@vuka.hr
Primjena računala nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru adam.stancic@vuka.hr
martina.melinscak@vuka.hr
Bioetika nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru berislavc@gmail.com
Poslovno komuniciranje nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru lahorka.halmi@vuka.hr
Opća i anorganska kemija utorak
13:00 – 14:00
Kem.lab. D-11
jasna.halambek@vuka.hr
Tloznanstvo nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru vrbekb@gmail.com
tomislav.dumic@vuka.hr
Primjenjena zoologija I. i II.
Neinvazivne metode praćenja divljih životinja
Manipulativni zahvati na divljači
nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru vedran.slijepcevic@vuka.hr
Opća biologija nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru nina.popovic@vuka.hr
zrinka.mesic@vuka.hr
Anatomija i fiziologija životinja I. i II.
Uzgoj krupne divljači
Uzgoj sitne divljači
Bolesti divljači
nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru krunoslav.pintur@vuka.hr
Opća ekologija i zooekologija nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru nina.popovic@vuka.hr
zrinka.mesic@vuka.hr
huber@vef.hr
Organska kemija i biokemija ponedjeljak
12:00 – 14:00
Kem.lab D-11
ines.cindric@vuka.hr
Uzgoj šuma
Uređivanje šuma
Geobotanika
Protupožarna
zaštita u prirodi
Ponedjeljak 7:30 – 9:30 u knjižnici (IM10) marko.ozura@vuka.hr
Proizvodnja hrane i hranidba divljači I. i II. nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru tomislav.dumic@vuka.hr
Lovačko oružje nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru albert.ofner@hrsume.hr
Lovna kinologija nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru tomislav.dumic@vuka.hr
nera_az@yahoo.com
Uređivanje lovišta nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru tomislav.dumic@vuka.hr
Lovljenje divljači i lovačka etika nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru tomislav.dumic@vuka.hr
ivica.budor@hls.t-com.hr
Uvod u ekonomiju Utorak
15:30 – 16:15
čitaonica
branko.wasserbauer@vuka.hr
andreja.primuzak@vuka.hr
Pravni propisi u lovstvu i zaštiti prirode nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru svanimir@yahoo.com
ivica.budor@hls.t-com.hr
tomislav.dumic@vuka.hr
Odgovorni turizam nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru drazenka.birkic@vuka.hr
nera_az@yahoo.com
Ocjenjivanje trofeja divljači nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru tomislav.dumic@vuka.hr
Zaštita prirode nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru svanimir@yahoo.com
zrinka.mesic@vuka.hr
Kartografija i orijentacija nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru bozenamarkovic@yahoo.com
zrinka.mesic@vuka.hr
Tehničko skiciranje nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru nera_az@yahoo.com
Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru hrvoje.buljan@mzopu.hr
Upravljanje zaštićenim područjima nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru nina.popovic@vuka.hr
zrinka.mesic@vuka.hr
Engleski jezik Srijeda
18:25-19:10
Čitaonica
davorka.rujevcan@vuka.hr
Njemački jezik četvrtak
17:30 - 18:30
čitaonica
katica.sobo@vuka.hr
Etologija nakon predavanja u turnusu ili prema dogovoru ztadic@biol.pmf.hr