2. Strane vrste i lovstvo

U organizaciji Veleučilišta u Karlovcu i Udruge diplomiranih studenata Veleučilišta u Karlovcu – „Alumni Vuka“, 01. ožujka 2018., na Veleučilištu u Karlovcu održat će se

2. znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem „Priroda i divljač“ – Strane vrste i lovstvo.

Invazivne strane vrste (IAS) danas su jedan od glavnih razloga ugroženosti bioraznolikosti i stabilnosti ekosustava u cjelini, a osim toga, one često mogu imati značajan negativan socioekonomski utjecaj, kao i štetan utjecaj na zdravlje ljudi. Različiti su putovi unosa i širenja stranih vrsta, a lov je stoljećima bio jedan od razloga unošenje ptica i sisavca kao divljači. Iako je posljednjih desetljeća takva praksa smanjena, lov je i dalje jedan od mogućih razloga unošenja stranih vrsta, čak i ilegalno s namjerom lova u budućnosti. Na međunarodnoj razini Federacija nacionalnih asocijacija lovaca Evropske unije (FACE) objavila je Manifest za biološku raznolikost (2010) u kojem je iskazala nužnost da se utvrdi, kontrolira i izbjegava unošenje stranih životinjskih i biljnih vrsta. Nadalje, lov i lovne metode prepoznati su kao kvalitetan alat za kontrolu i iskorjenjivanje nekih stranih vrsta.

Smatramo da ovaj skup predstavlja dobru priliku za razgovor o problemu stranih vrsta, pogotovo između dionika iz područja zaštite prirode i iz područja lovstva. Cilj ovog skupa je interdisciplinarna razmjena znanja između domaćih i stranih stručnjaka, te olakšavanje transfera znanja između obrazovnih i znanstvenih institucija, odgovornih upravnih tijela, javnih ustanova, civilnog sektora i stručnjaka.

Rad cjelodnevnog skup će se odvijati kroz usmena stručna izlaganja na temu stranih vrsta, a završit će jednosatnom panel diskusijom „Strane vrste i lovstvo“.

ORGANIZATORI SKUPA / ORGANIZED BY

Veleučilište u Karlovcu / Karlovac University of Applied Sciences

Udruga diplomiranih studenata Veleučilišta u Karlovcu – „Alumni Vuka“ / Karlovac

University of Applied Sciences Alumni Association – „Alumni Vuka“

POKROVITELJI SKUPA / UNDER PATRONAGE OF

Ministarstvo poljoprivrede / Ministry of Agriculture

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike / Ministry of Environment and Energy

SUORGANIZATORI SKUPA / COORGANIZED BY

Hrvatski veterinarski institut / Croatian Veterinary Institute

Hrvatski šumarski institut / Croatian Forest Resarch Institute

Hrvatski lovački savez / Croatian Hunting Association

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Faculty of Veterinary Medicine

University of Zagreb

Forst Eibenstein HR hunting & forest d.o.o.

Oikon d.o.o.

SKUP SU FINANCIJSKI POMOGLI / CONFERENCE FINANCIALLY SUPPORTED BY

Hrvatska komora in_enjera šumarstva i drvne tehnologije / Croatian Chamber of Forestry

and Wood Technology

Studentski centar Karlovac / Student Center Karlovac

ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANIZING COMMITTEE

dr. sc. Krunoslav Pintur (predsjednik)

dr. sc. Aljoša Duplić

prof. dr. sc. Boris Habrun

prof. dr. sc. Dean Konjević

mr. sc. Ivica Budor

dr. sc. Dijana Vuletić

dr. sc. Jürgen Donhauser,

Tomislav Dumić, mag. ing. agr. (tajnik)

Vedran Slijepčević, dr. vet. med.

Dina Botta, mag.oec.

Marko Ožura, dipl. ing.

Marko Augustinović, dipl. ing.

PROGRAMSKI ODBOR / EDITORIAL COMMITTEE

dr. sc. Krunoslav Pintur, prof. v. š. (Hrvatska/Croatia)

prof. dr. sc. Tihomir Florijančić (Hrvatska/Croatia)

prof. dr. sc. Boštjan Pokorny (Slovenija/Slovenia)

prof. dr. sc. Dragan Gačić (Srbija/Serbia)

dr. sc. Nina Popović (Hrvatska/Croatia)

dr. sc. Aljoša Duplić (Hrvatska/Croatia)