Ispitni rokovi

Naziv kolegija Nastavnik 1 (Nositelj) 11. mjesec 2. mjesec 4. mjesec 6. i 7. mjesec 8. i 9. mjesec
Matematika I Tevčić, Marina 27.11.2019. u 14:00 06.02.2020. u 14:00 20.02.2020. u 14:00 23.04.2020. u 14:00 25.06.2020. u 14:00 09.07.2020. u 14:00 03.09.2020. u 14:00 17.09.2020. u 14:00
Mehanika I Lorković, Nenad 27.11.2019. u 17:00 12.02.2020. u 17:00 26.02.2020. u 17:00 22.04.2020. u 17:00 29.06.2020. u 17:00 13.07.2020. u 17:00 02.09.2020. u 17:00 16.09.2020. u 17:00
Osnove elektrotehnike I Žugćić, Filip 26.11.2019. u 09:00 11.02.2020. u 09:00 25.02.2020. u 09:00 21.04.2020. u 09:00 30.06.2020. u 09:00 14.07.2020. u 09:00 01.09.2020. u 09:00 15.09.2020. u 09:00
Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem Šimunić, Nikola 26.11.2019. u 09:00 04.02.2020. u 09:00 18.02.2020. u 09:00 21.04.2020. u 09:00 23.06.2020. u 09:00 07.07.2020. u 09:00 25.08.2020. u 09:00 08.09.2020. u 09:00
Osnove informatike s primjenom računala Stančić, Adam 26.11.2019. u 18:00 12.02.2020. u 17:00 26.02.2020. u 17:00 22.04.2020. u 17:00 24.06.2020. u 17:00 08.07.2020. u 17:00 02.09.2020. u 17:00 16.09.2020. u 17:00
Organizacijska psihologija Primužak, Andreja 28.11.2019.u 17.30 06.02.2020.u 17.30 20.02.2020.u 17.30 23.04.2020.u 17.30 02.6.2020.u 17.30 16.07.2020.u 17.30 03.09.2020.u 17.30 17.09.2020.u 17.30
Strani jezik 1 (Engleski) Cibulka, Mirjana 26.11.2019. u 10:00 4.2.2019. u 10:00 18.2.2019. u 10:00 21.4.2019. u 10:00 24.6.2019. u 10:00 8.7.2019. u 10:00 25.8.2019. u 10:00 8.9.2019. u 10:00
Strani jezik 2 (Engleski) Cibulka, Mirjana 26.11.2019. u 10:00 4.2.2019. u 10:00 18.2.2019. u 10:00 21.4.2019. u 10:00 24.6.2019. u 11:30 8.7.2019. u 11:30 25.8.2019. u 11:30 8.9.2019. u 11:30
Strani jezik 1 (Njemački) Rogić Mikulec,Maja 25.11.2019. u 17:00 03.02.2020. u 17:00 17.02.2020. u 17:00 20.04.2020. u 17:00 23.06.2020. u 17:00 07.07.2020. u 17:00 31.08.2020. u 17:00 14.09.2020. u 17:00
Strani jezik 2 (Njemački) Rogić Mikulec,Maja 25.11.2019. u 17:00 03.02.2020. u 17:00 17.02.2020. u 17:00 20.04.2020. u 17:00 23.06.2020. u 17:00 07.07.2020. u 17:00 31.08.2020. u 17:00 14.09.2020. u 17:00
Matematika II Tevčić, Marina 27.11.2019. u 14:00 06.02.2020. u 15:30 20.02.2020. u 15:30 23.04.2020. u 15:30 25.06.2020. u 15:30 09.07.2020. u 15:30 03.09.2020. u 15:30 17.09.2020. u 15:30
Mehanika II Mihalić, Tihomir 25.11.2019. u 14:00 03.02.2019. u 09:00 28.02.2019. u 09:00 20.04.2019. u 09:00 23.06.2019 u 09:00 08.07.2019. u 09:00 04.09.2019. u 09:00 18.09.2019 u 09:00
Osnove elektrotehnike II Žugćić, Filip 26.11.2019. u 09:00 11.02.2020. u 09:00 25.02.2020. u 09:00 21.04.2020. u 09:00 30.06.2020. u 09:00 14.07.2020. u 09:00 01.09.2020. u 09:00 15.09.2020. u 09:00
Tehnički materijali Kostadin, Tihana 26.11.2019. u 09:00 04.02.2020. u 09:00 18.02.2020. u 09:00 21.04.2020. u 09:00 29.06.2020. u 09:00 13.07.2020. u 09:00 27.08.2020. u 09:00 10.09.2020. u 09:00
Konstruiranje računalom (CAD) Šimunić, Nikola 26.11.2019. u 11:00 04.02.2020. u 11:00 18.02.2020. u 11:00 21.04.2020. u 11:00 23.06.2020. u 11:00 07.07.2020. u 11:00 25.08.2020. u 11:00 08.09.2020. u 11:00
Mehaničke tehnologije Medić, Srđan 26.11.2019. u 11:00 04.02.20120. u 11:00 18.02.2020. u 11:00 21.04.2019. u 11:00 24.06.2020. u 11:00 08.07.2020. u 11:00 01.09.2020. u 11:00 15.09.2020. u 11:00
Građa računala Vyroubal, Vedran 27.11.2019. u 13:00 12.2.2020. u 8:00 26.2.2020. u 8:00 22.4.2020. u 13:00 24.6.2020. u 8:00 8.7.2020. u 8:00 1.9.2020. u 8:00 15.9.2020. u 8:00
Osnove programiranja (C) Vyroubal, Vedran 27.11.2019. u 14:00 12.2.2020. u 9:00 26.2.2020. u 9:00 22.4.2020. u 14:00 24.6.2020. u 9:00 8.7.2020. u 9:00 1.9.2020. u 9:00 15.9.2020. u 9:00
Signali i sustavi Vyroubal, Vedran 27.11.2019. u 15:00 12.2.2020. u 10:00 26.2.2020. u 10:00 22.4.2020. u 15:00 24.6.2020. u 10:00 8.7.2020. u 10:00 1.9.2020. u 10:00 15.9.2020. u 10:00
Elektronika I Kirin, Anamarija 26.11.2019. u 11:00 05.02.2020. u 11:00 19.02.2020. u 11:00 21.04.2020. u 11:00 24.06.2019. u 11:00 08.07.2019. u 11:00 26.08.2019. u 11:00 09.09.2019. u 11:00
Elementi strojeva Brozović, Marijan 26.11.2019. u 10:00 04.02.2019. u 10:00 18.02.2019. u 10:00 21.04.2019. u 10:00 30.06.2019. u 10:00 08.07.2019. u 10:00 25.08.2019. u 10:00 08.09.2019. u 10:00
Vibracije i dinamika strojeva Hoster, Josip 26.11.2019. u 10:00 04.02.2020. u 10:00 18.02.2020. u 10:00 21.04.2020. u 10:00 29.06.2020. u 10:00 13.07.2020. u 10:00 26.08.2020. u 10:00 09.09.2020. u 10:00
Logička algebra i digitalni automati Vyroubal, Vedran 27.11.2019. u 16:00 12.2.2020. u 11:00 26.2.2020. u 11:00 22.4.2020. u 16:00 24.6.2020. u 11:00 8.7.2020. u 11:00 1.9.2020. u 11:00 15.9.2020. u 11:00
Obrada signala Kirin, Anamarija 25.11.2019. u 15:00 04.02.2020. u 15:00 18.02.2020. u 15:00 20.04.2020. u 15:00 23.06.2019. u 15:00 07.07.2019. u 15:00 25.08.2019. u 15:00 08.09.2019. u 15:00
Osnove automatske regulacije Kotarski, Denis 26.11.2019. u 10:00 11.02.2020. u 10:00 25.02.2020. u 10:00 21.04.2020. u 10:00 30.06.2020. u 10:00 14.07.2020. u 10:00 01.09.2020. u 10:00 15.09.2020. u 10:00
Elektronika II Tudić, Vladimir 25.11.2019. u 9:00 05.02.2020. u 9:00 19.02.2020. u 9:00 22.04.2020. u 9:00 29.06.2020. u 9:00 13.07.2020. u 9:00 31.08.2020. u 9:00 15.09.2020. u 9:00
Pneumatika i hidraulika Korbar, Radoslav 28.11.2019 u 09:30 05.02.2020 u 09:30 19.02.2020 u 09:30 23.04.2020 u 09:30 01.07.2020 u 09:30 15.07.2020 u 09:30 03.09.2020 u 09:30 17.09.2020 u 09:30
Organizacija i ekonomika poduzeća Birkić, Draženka 28.11.2019. u 16:00 10.02.2020. u 16:00 24.02.2020. u 16:00 20.04.2020. u 16:00 29.06.2020. u 16:00 13.07.2020. u 16:00 31.08.2020. u 16:00 14.09.2020. u 16:00
Mikrokontroleri Tudić, Vladimir 25.11.2019. u 10:00 05.02.2020 u 10:00 19.02.2020. u 10:00 22.04.2020. u 10:00 29.06.2020. u 10:00 13.07.2020. u 10:00 31.08.2020. u 10:00 15.09.2020. u 10:00
Senzori Tudić, Vladimir 25.11.2019. u 11:00 05.02.2020. u 11:00 19.02.2020. u 11:00 22.04.2020. u 11:00 29.06.2020. u 11:00 13.07.2020. u 11:00 31.08.2020. u 11:00 15.09.2020. u 11:00
Aktuatori i zahvatnici Korbar, Radoslav 27.11.2019 u 15:00 12.02.20 u 15:00 26.02.20 u 15:00 22.04.2020 u 15:00 29.06.2020 u 15:00 13.07.2020 u 15:00 02.09.2020 u 15:00 16.09.2020 u 15:00
Računalne mreže Stančić, Adam 26.11.2019. u 18:00 12.02.2020. u 17:00 26.02.2020. u 17:00 22.04.2020. u 17:00 24.06.2020. u 17:00 08.07.2020. u 17:00 02.09.2020. u 17:00 16.09.2020. u 17:00
Poslovno pravo Kundić, Marin 27.11.2019 u 15:00 05.02.2020. u 15:00 19.02.2020. u 15:00 22.04.2020. u 15:00 03.07.2020. u 15:00 17.07.2020. u 15:00 24.08.2020. u 15:00 17.09.2020. u 15:00
Osnove robotike Kotarski, Denis 25.11.2019. u 09:00 10.02.2020. u 09:00 24.02.2020. u 09:00 20.04.2020. u 09:00 29.06.2020. u 09:00 13.07.2020. u 09:00 31.08.2020. u 09:00 14.09.2020. u 09:00
CAM i NC programiranje Brozović, Marijan 28.11.2019. u 12:00 06.02.2019. u 12:00 20.02.2019. u 12:00 23.04.2019. u 12:00 02.07.2019. u 12:00 16.07.2019. u 12:00 27.08.2019. u 12:00 10.09.2019. u 12:00
Osnove upravljanja procesima Tudić, Vladimir 20.11.2019. u 11:00 05.02.2020. u 11:00 19.02.2020. u 11:00 15.04.2020. u 11:00 29.06.2020. u 11h 13.07.2020. u 11:00 31.08.2020. u 11:00 15.09.2020. u 11:00
Modeliranje i simuliranje Lulić, Slaven 04.02.2020. u 15:00 18.02.2020. u 15:00 20.04.2020. u 15:00 23.06.2019. u 15:00 07.07.2019. u 15:00 25.08.2019. u 15:00 08.09.2019. u 15:00
Projektiranje i konstruiranje mehaničkih sustava Kotarski, Denis 25.11.2019. u 11:00 10.02.2020. u 11:00 24.02.2020. u 11:00 20.04.2020. u 11:00 29.06.2020. u 11:00 13.07.2020. u 11:00 31.08.2020. u 11:00 14.09.2020. u 11:00
Stručna praksa Kirin, Anamarija 26.11.2019. u 10:00 05.02.2020. u 10:00 19.02.2020. u 10:00 21.04.2020. u 10:00 24.06.2019. u 10:00 08.07.2019. u 10:00 26.08.2019. u 10:00 09.09.2019. u 10:00