Ispitni rokovi

Matematika I Tevčić, Marina 08.04.2019. u 12:30 26.06.2019. u 15:30 10.07.2019. u 15:30 02.09.2019. u 15:30 16.09.2019. u 15:30
Mehanika I Lorković, Nenad 09.04.2019. u 17:00 02.07.2019. u 17:00 16.07.2019. u 17:00 03.09.2019. u 17:00 17.09.2019. u 17:00
Osnove elektrotehnike I Tudić, Vladimir 11.04.2019. u 09:00 02.07.2019. u 14:00 16.07.2019. u 14:00 28.08.2019. u 14:00 11.09.2019. u 14:00
Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem Šimunić, Nikola 09.04.2019. u 09:00 27.06.2019. u 15:30 09.07.2019. u 15:30 03.09.2019. u 15:30 17.09.2019. u 15:30
Osnove informatike s primjenom računala Stančić, Adam 10.04.2019. u 15:00 27.06.2019. u 14:00 11.07.2019. u 14:00 05.09.2019. u 15:00 19.09.2019. u 15:00
Organizacijska psihologija Matić, Snježana 12.04.2019 u 17:00 28.06.2019 u 17:00 12.07.2019 u 17:00 30.08.2019 u 17:00 13.09.2019 u 17:00
Strani jezik 1 (Engleski) Vyroubal, Vesna 08.04.2019. u 08:30 01.07.2019. u 15:00 15.07.2019. u 15:00 02.09.2019. u 15:00 16.09.2019. u 15:00
Strani jezik 2 (Engleski) Vyroubal, Vesna 08.04.2019 u 17:00 24.06.2019 u 17:00 08.07.2019 u 17:00 02.09.2019 u 17:00 16.09.2019 u 17:00
Strani jezik 1 (Njemački) Rogić Mikulec,Maja 08.04.2019. u 17:00 26.06.2019. u 18:00 10.07.2019. u 18:00 03.09.2019. u 17:00 17.09.2019. u 17:00
Strani jezik 2 (Njemački) Rogić Mikulec,Maja 08.04.2019. u 17:00 26.06.2019. u 18:00 10.07.2019. u 18:00 03.09.2019. u 17:00 17.09.2019. u 17:00
Matematika II Tevčić, Marina 08.04.2019. u 14:00 26.06.2019. u 14:00 10.07.2019. u 14:00 02.09.2019. u 14:00 16.09.2019. u 14:00
Mehanika II Mihalić, Tihomir 12.04.2019. u 09:00 28.06.2019. u 14:00 12.07.2019. u 14:00 30.08.2019. u 14:00 13.09.2019. u 14:00
Osnove elektrotehnike II Tudić, Vladimir 11.04.2019. u 09:00 02.07.2019. u 14:00 16.07.2019. u 14:00 28.08.2019. u 14:00 11.09.2019. u 14:00
Tehnički materijali Kostadin, Tihana 08.04.2019. u 10:00 01.07.2019. u 14:00 15.07.2019. u 14:00 26.08.2019. u 14:00 09.09.2019. u 14:00
Konstruiranje računalom (CAD) Šimunić, Nikola 09.04.2019. u 11:00 27.06.2019. u 15:30 09.07.2019. u 15:30 03.09.2019. u 15:30 17.9.2019. u 15:30
Mehaničke tehnologije Medić, Srđan 26.06.2019. u 14:00 10.07.2019. u 14:00 03.09.2019. u 14:00 17.09.2019. u 14:00
Građa računala Vyroubal, Vedran 10.04.2019. u 09:00 26.06.2019. u 15:00 14.07.2019. u 15:00 04.09.2019. u 15:00 18.09.2019. u 15:00
Osnove programiranja (C) Vyroubal, Vedran 10.04.2019. u 11:00 26.06.2019. u 16:00 14.07.2019. u 16:00 04.09.2019. u 16:00 18.09.2019. u 16:00
Signali i sustavi Vyroubal, Vedran 10.04.2019. u 13:00 26.06.2019. u 17:00 14.07.2019. u 17:00 04.09.2019. u 17:00 18.09.2019. u 17:00
Elektronika I Tudić, Vladimir 09.04.2019. u 11:00 01.07.2019. u 14:00 15.07.2019. u 14:00 27.08.2019. u 14:00 11.09.2019. u 14:00
Elementi strojeva Brozović, Marijan 10.04.2019. u 16:00 26.06.2019. u 16:00 10.07.2019. u 16:00 28.08.2019. u 16:00 11.09.2019. u 16:00
Vibracije i dinamika strojeva Hoster, Josip 10.04.2019. u 13:00 28.06.2019. u 14:30 15.07.2019. u 14:30 29.08.2019. u 14:30 12.09.2019. u 14:30
Logička algebra i digitalni automati Vyroubal, Vedran 10.04.2019. u 15:00 26.06.2019. u 18:00 14.07.2019. u 18:00 04.09.2019. u 18:00 18.09.2019. u 18:00
Obrada signala Vyroubal, Vedran 08.04.2019. u 12:00 27.06.2019. u 16:00 11.07.2019. u 16:00 28.08.2019. u 16:00 16.09.2019. u 16:00
Osnove automatske regulacije Vyroubal, Darko 09.04.2019 u 18:00 26.06.2019 u 18:00 09.07.2019 u 18:00 10.09.2019 u 18:00 24.09.2019 u 18:00
Elektronika II Tudić, Vladimir 09.04.2019. u 11:00 01.07.2019. u 14:00 15.07.2019. u 14:00 27.08.2019. u 14:00 11.09.2019. u 14:00
Pneumatika i hidraulika Korbar, Radoslav 09.04.2019. u 09:30 26.06.2019. u 14:00 12.07.2019. u 14:00 04.09.2019. u 14:00 18.09.2019. u 14:00
Organizacija i ekonomika poduzeća Birkić, Draženka 10.04.2019. u 11:00 26.06.2019 u 16:00 10.07.2019 u 16:00 26.08. u 16:00 09.09. u 16:00
Mikrokontroleri Tudić, Vladimir 09.04.2019. u 09:00 01.07.2019. u 17:00 15.07.2019. u 17:00 27.08.2019. u 17:00 11.09.2019. u 17:00
Senzori Tudić, Vladimir 09.04.2019. u 09:00 01.07.2019. u 18:00 15.07.2019. u 18:00 27.08.2019. u 18:00 11.09.2019. u 18:00
Aktuatori i zahvatnici Korbar, Radoslav 11.04.2019. u 09:30 02.07.2019. u 14:00 16.07.2019. u 14:00 03.09.2019. u 14:00 17.09.2019. u 14:00
Računalne mreže Stančić, Adam 10.04.2019. u 15:00 27.06.2019. u 14:00 11.07.2019. u 14:00 05.09.2019. u 15:00 19.09.2019. u 15:00
CAM i NC programiranje Brozović, Marijan 10.04.2019. u 11:00 27.06.2019. u 14:00 11.07.2019. u 14:00 29.08.2019. u 14:00 12.09.2019. u 14:00
Poslovno pravo Pešutić, Andrea 11.04.2019. u 15:00 04.07.2019. u 15:00 18.07.2019. u 15:00 05.09.2019. u 15:00 19.09.2018. u 15:00
Osnove robotike Kotarski, Denis 10.04.2019 u 15:00 27.06.2019 u 14:00 11.07.2019 u 14:00 05.09.2019 u 15:00 19.09.2019 u 15:00
CAM i NC programiranje Brozović, Marijan 10.04.2019. u 11:00 27.06.2019. u 14:00 11.07.2019. u 14:00 29.08.2019. u 14:00 12.09.2019. u 14:00
Osnove upravljanja procesima Tudić, Vladimir 09.04.2019. u 09:00 01.07.2019. u 14:00 15.07.2019. u 14:00 27.08.2019. u 14:00 11.09.2019. u 14:00
Stručna praksa Vyroubal, Vedran 10.04.2019. 26.06.2019. 14.07.2019. 04.09.2019. 18.09.2019.