Ispitni rokovi

Naziv kolegija Nastavnik 1 (Nositelj) 11. mjesec 2. mjesec 4. mjesec 6. i 7. mjesec 8. i 9. mjesec
Matematika I Tevčić, Marina 1.12.2020. u 14:00 3.2.2021. u 14:00 17.2.2021. u 14:00 21.4.2021. u 14:00 16.6.2021. u 14:00 30.6.2021. u 14:00 1.9.2021. u 14:00 15.9.2021. u 14:00
Mehanika I Lorković, Nenad 24.11.2020. u 17:00 10.02.2021. u 17:00 24.02.2021. u 17:00 28.04.2021. u 17:00 16.06.2021. u 17:00 30.06.2021. u 17:00 01.09.2021. u 17:00 15.09.2021. u 17:00
Osnove elektrotehnike I Žugčić, Filip 24.11.2020. u 08:00 02.02.2020. u 08:00 16.02.2020. u 08:00 20.04.2020. u 08:00 15.06.2020. u 08:00 29.06.2020. u 08:00 24.08.2020. u 08:00 07.09.2020. u 08:00
Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem Šimunić, Nikola 24.11.2020 u 9:00 02.02.2021 u 9:00 16.02.2021 u 9:00 20.04.2021 u 9:00 15.06.2021 u 9:00 29.06.2021 u 9:00 24.08.2021 u 9:00 07.09.2021 u 9:00
Osnove informatike s primjenom računala Stančić, Adam 25.11.2020. u 18:00 10.02.2021. u 18:00 24.02.2021. u 18:00 21.04.2021. u 18:00 16.06.2021. u 18:00 30.06.2021. u 18:00 01.09.2021. u 18:00 15.09.2021. u 18:00
Organizacijska psihologija Čović, Berislav 24.11.2020. u 17:00 02.11.2021. u 17:00 16.02.2021. u 17:00 20.04.2021. u 17:00 15.06.2021. u 17:00 06.07.2021. u 17:00 31.08.2021. u 17:00 14.09.2021. u 17:00
Strani jezik 1 (Engleski) Cibulka, Mirjana 24.11.2020. u 09:00 09.02.2021. u 09:00 23.02.2021. u 09:00 20.04.2021. u 09:00 15.06.2021. u 09:00 29.06.2021. u 09:00 24.08.2021. u 09:00 07.09.2021. u 09:00
Strani jezik 2 (Engleski) Cibulka, Mirjana 24.11.2020. u 09:00 09.02.2021. u 09:00 23.02.2021. u 09:00 20.04.2021. u 09:00 15.06.2021. u 09:00 29.06.2021. u 09:00 24.08.2021. u 09:00 07.09.2021. u 09:00
Strani jezik 1 (Njemački) Mikulec Rogić,Maja 23.11.2020. u 17:00 01.02.2021. u 17:00 15.02.2021. u 17:00 19.04.2021. u 17:00 14.06.2021. u 17:00 28.06.2021. u 17:00 30.08.2021. u 17:00 13.09.2021. u 17:00
Strani jezik 2 (Njemački) Mikulec Rogić,Maja 23.11.2020. u 17:00 01.02.2021. u 17:00 15.02.2021. u 17:00 19.04.2021. u 17:00 14.06.2021. u 17:00 28.06.2021. u 17:00 30.08.2021. u 17:00 13.09.2021. u 17:00
Matematika II Tevčić, Marina 1.12.2020. u 15:30 3.2.2021. u 15:30 17.2.2021. u 15:30 21.4.2021. u 15:30 16.6.2021. u 15:30 30.6.2021. u 15:30 1.9.2021. u 15:30 15.9.2021. u 15:30
Mehanika II Mihalić, Tihomir 26.11.2020 09:00-11:00 01.02.2021 09:00-11:00 12.02.2021 09:00-11:00 19.04.2021 09:00-11:00 14.06.2021 09:00-11:00 02.07.2021 09:00-11:00 23.08.2021 09:00-11:00 03.09.2021 09:00-11:00
Osnove elektrotehnike II Žugčić, Filip 24.11.2020. u 08:00 02.02.2020. u 08:00 16.02.2020. u 08:00 20.04.2020. u 08:00 15.06.2020. u 08:00 29.06.2020. u 08:00 24.08.2020. u 08:00 07.09.2020. u 08:00
Tehnički materijali Kostadin, Tihana 23.11.2020. u 09:00 03.02.2021. u 09:00 17.02.2021. u 09:00 19.04.2021. u 09:00 16.06.201. u 09:00 30.06.2021. u 09:00 25.08.2021. u 09:00 08.09.2021. u 09:00
Konstruiranje računalom (CAD) Šimunić, Nikola 24.11.2020 u 11:00 02.02.2021 u 11:00 16.02.2021 u 11:00 20.04.2021 u 11:00 15.06.2021 u 11:00 29.06.2021 u 11:00 24.08.2021 u 11:00 07.09.2021 u 11:00
Mehaničke tehnologije Medić, Srđan 24.11.2020. u 11:00 02.02.2021. u 11:00 16.02.2021. u 11:00 20.04.2021. u 11:00 15.06.2020. u 11:00 29.06.2020. u 11:00 02.09.2021. u 11:00 16.09.2020. u 11:00
Građa računala Vyroubal, Vedran 4.12.2020. u 9:00 3.2.2021. u 9:00 17.2.2021. u 9:00 21.4.2021. u 9:00 16.6.2021. u 9:00 30.6.2021. u 9:00 1.9.2021. u 9:00 15.9.2021. u 9:00
Osnove programiranja (C) Vyroubal, Vedran 4.12.2020. u 10:00 3.2.2021. u 10:00 17.2.2021. u 10:00 21.4.2021. u 10:00 16.6.2021. u 10:00 30.6.2021. u 10:00 1.9.2021. u 10:00 15.9.2021. u 10:00
Signali i sustavi Vyroubal, Vedran 4.12.2020. u 11:00 3.2.2021. u 11:00 17.2.2021. u 11:00 21.4.2021. u 11:00 16.6.2021. u 11:00 30.6.2021. u 11:00 1.9.2021. u 11:00 15.9.2021. u 11:00
Elektronika I Kirin, Anamarija 01.12.2020. u 11:00 10.02.2020. u 11:00 24.02.2020. u 11:00 21.04.2020. u 11:00 16.06.2020. u 11:00 30.06.2020. u 11:00 01.09.2020. u 11:00 15.09.2020. u 11:00
Elementi strojeva Brozović, Marijan 23.11.2020. u 10:00 08.02.2021. u 10:00 22.02.2021. u 10:00 19.04.2021. u 10:00 21.06.2021. u 10:00 05.07.2021. u 10:00 30.08.2021. u 10:00 13.09.2021. u 10:00
Vibracije i dinamika strojeva Hoster, Josip 25.11.2020. u 10:00 08.02.2021. u 10:00 22.02.2021. u 10:00 21.04.2021. u 10:00 29.06.2021. u 10:00 13.07.2021. u 10:00 26.08.2021. u 10:00 09.09.2021. u 10:00
Logička algebra i digitalni automati Vyroubal, Vedran 4.12.2020. u 12:00 3.2.2021. u 12:00 17.2.2021. u 12:00 21.4.2021. u 12:00 16.6.2021. u 12:00 30.6.2021. u 12:00 1.9.2021. u 12:00 15.9.2021. u 12:00
Obrada signala Kirin, Anamarija 30.11.2020. u 13:00 09.02.2020. u 14:00 23.02.2020. u 14:00 20.04.2020. u 14:00 15.06.2020. u 14:00 29.06.2020. u 14:00 31.08.2020. u 14:00 14.09.2020. u 14:00
Osnove automatske regulacije Kotarski, Denis 23.11.2020. u 09:00 01.02.2021. u 09:00 15.02.2021. u 09:00 19.04.2021. u 09:00 14.06.2021. u 09:00 28.06.2021. u 09:00 30.08.2021. u 09:00 13.09.2021. u 09:00
Elektronika II Tudić, Vladimir 24.11.2020. U 9:00 02.02.2020. U 9:00 16.02.2020. U 9:01 20.04.2020. U 9:02 15.06.2020. U 9:03 29.06.2020. U 9:04 24.08.2020. U 9:05 07.09.2020. U 9:06
Pneumatika i hidraulika Korbar, Radoslav 24.11.2020. u 09:30 10.02.2021. u 09:30 24.02.2021. u 09:30 28.04.2021. u 09:30 16.06.2021. u 09:30 30.06.2021. u 09:30 01.09.2021. u 09:30 15.09.2021. u 09:30
Organizacija i ekonomika poduzeća Birkić, Draženka 23.11.2020. u 16:00 04.02.2021. u 16:00 18.02.2021. u 16:00 19.04.2021. u16:00 15.06.2021. u 16:00 30.06.2021.u 16:00 01.09.2021. u 16:00 15.09.2021. u 16:00
Mikrokontroleri Tudić, Vladimir 24.11.2020. U 11:00 02.02.2020. U 11:00 16.02.2020. U 11:01 20.04.2020. U 11:02 15.06.2020. U 11:03 29.06.2020. U 11:04 24.08.2020. U 11:05 07.09.2020. U 11:06
Senzori Tudić, Vladimir 24.11.2020. U 12:00 02.02.2020. U 12:00 16.02.2020. U 12:01 20.04.2020. U 12:02 15.06.2020. U 12:03 29.06.2020. U 12:04 24.08.2020. U 12:05 07.09.2020. U 12:06
Aktuatori i zahvatnici Korbar, Radoslav 24.11.2020. u 16:00 10.02.2021. u 16:00 24.02.2021. u 16:00 28.04.2021. u 16:00 16.06.2021. u 16:00 30.06.2021. u 16:00 01.09.2021. u 16:00 15.09.2021. u 16:00
Računalne mreže Stančić, Adam 25.11.2020. u 17:30 10.02.2021. u 17:30 24.02.2021. u 17:30 21.04.2021. u 17:30 16.06.2021. u 17:30 30.06.2021. u 17:30 01.09.2021. u 17:30 15.09.2021. u 17:30
Poslovno pravo Kundić, Marin 30.11.2020 u 15:00 1.2.2021 u 15:00 15.2.2021 u 15:00 26.4.2021 u 15:00 14.6.2021 u 15:00 12.7.2021 u 15:00 23.8.2021 u 15:00 13.9.2021 u 15:00
Osnove robotike Kotarski, Denis 24.11.2020. u 09:00 02.02.2021. u 09:00 16.02.2021. u 09:00 20.04.2021. u 09:00 15.06.2021. u 09:00 29.06.2021. u 09:00 31.08.2021. u 09:00 14.09.2021. u 09:00
CAM i NC programiranje Brozović, Marijan 26.11.2020. u 11:00 11.02.2021. u 10:00 25.02.2021. u 10:00 22.04.2021. u 10:00 24.06.2021. u 10:00 08.07.2021. u 10:00 02.09.2021. u 10:00 16.09.2021. u 10:00
Osnove upravljanja procesima Tudić, Vladimir 24.11.2020. U 10:00 02.02.2020. U 10:00 16.02.2020. U 10:00 20.04.2020. U 10:00 15.06.2020. U 10:00 29.06.2020. U 10:00 24.08.2020. U 10:00 07.09.2020. U 10:00
Modeliranje i simuliranje Lulić, Slaven 30.11.2020. u 13:00 09.02.2021. u 14:00 23.02.2021 u 14:00 20.04.2021. u 14:00 15.06.2021. u 14:00 29.06.2021. u 14:00 31.08.2021. u 14:00 14.09.2021. u 14:00
Projektiranje i konstruiranje mehaničkih sustava Kotarski, Denis 23.11.2020. u 08:00 01.02.2021. u 08:00 15.02.2021. u 08:00 19.04.2021. u 08:00 14.06.2021. u 08:00 28.06.2021. u 08:00 30.08.2021. u 08:00 13.09.2021. u 08:00
Stručna praksa Kirin, Anamarija 01.12.2020. u 10:00 10.02.2020. u 10:00 24.02.2020. u 10:00 21.04.2020. u 10:00 16.06.2020. u 10:00 30.06.2020. u 10:00 01.09.2020. u 10:00 15.09.2020. u 10:00