Ispitni rokovi

Naziv kolegija Nastavnik 1 (Nositelj) Dekanski rok
Matematika I Tevčić, Marina 24.09.2019. u 18:00
Mehanika I Lorković, Nenad 25.09.2019. u 17:00
Osnove elektrotehnike I Tudić, Vladimir 25.09.2019. u 14:30
Nacrtna geometrija s tehničkim crtanjem Šimunić, Nikola 24.09.2019. u 14:30
Osnove informatike s primjenom računala Stančić, Adam 25.09.2019. u 18:00
Organizacijska psihologija Matić, Snježana 25.09.2019. u 18:00
Strani jezik 1 (Engleski) Vyroubal, Vesna 25.09.2019. u 17:00
Strani jezik 2 (Engleski) Vyroubal, Vesna 24.09.2019. u 17:00
Strani jezik 1 (Njemački) Rogić Mikulec,Maja 25.09.2019. u 17:00
Strani jezik 2 (Njemački) Rogić Mikulec,Maja 25.09.2019. u 17:00
Matematika II Tevčić, Marina 24.09.2019. u 18:00
Mehanika II Mihalić, Tihomir 24.09.2019. u 14:30
Osnove elektrotehnike II Tudić, Vladimir 25.09.2019. u 14:30
Tehnički materijali Kostadin, Tihana 25.09.2019. u 14:30
Konstruiranje računalom (CAD) Šimunić, Nikola 24.09.2019. u 14:30
Mehaničke tehnologije Medić, Srđan 25.09.2019. u 14:30
Građa računala Vyroubal, Vedran 24.09.2019. u 15:00
Osnove programiranja (C) Vyroubal, Vedran 24.09.2019. u 15:00
Signali i sustavi Vyroubal, Vedran 24.09.2019. u 15:00
Elektronika I Tudić, Vladimir 24.09.2019. u 16:00
Elementi strojeva Brozović, Marijan 25.09.2019. u 18:00
Vibracije i dinamika strojeva Hoster, Josip 24.09.2019. u 16:00
Logička algebra i digitalni automati Vyroubal, Vedran 24.09.2019. u 15:00
Obrada signala Kirin, Anamarija 24.09.2019. u 16:00
Osnove automatske regulacije Vyroubal, Darko 24.09.2019. u 18:00
Elektronika II Tudić, Vladimir 24.09.2019. u 16:00
Pneumatika i hidraulika Korbar, Radoslav 24.09.2019. u 14:30
Organizacija i ekonomika poduzeća Birkić, Draženka 24.09.2019. u 14:30
Mikrokontroleri Tudić, Vladimir 25.09.2019. u 18:00
Senzori Tudić, Vladimir 25.09.2019. u 18:00
Aktuatori i zahvatnici Korbar, Radoslav 25.09.2019. u 14:30
Računalne mreže Stančić, Adam 25.09.2019. u 18:00
CAM i NC programiranje Brozović, Marijan 25.09.2019. u 18:00
Poslovno pravo Pešutić, Andrea 25.09.2019. u 15:00
Osnove robotike Kotarski, Denis 25.09.2019. u 18:00
CAM i NC programiranje Brozović, Marijan 25.09.2019. u 18:00
Osnove upravljanja procesima Tudić, Vladimir 24.09.2019. u 16:00
Stručna praksa Vyroubal, Vedran 24.09.2019. u 15:00