Ispitni rokovi

Redovni studij

KOLEGIJ TRAVANJ LIPANJ/SRPANJ KOLOVOZ/RUJAN
Kemija (Matusinović)  09.04., 14:00 26.06., 14:00 09.07., 14:00 02.09., 14:00 16.09., 14:00
Kemijsko-biološke opasnosti (Peternel)  09.04., 12:00 26.06., 14:00 10.07., 14:00 27.08., 14:00 10.09., 14:00
Otpadne vode (Peternel)  09.04., 12:00 26.06., 14:00 10.07., 14:00 27.08., 14:00 10.09., 14:00
Zakonska regulativa sigurnosti (Vučinić J.)  09.04., 16:00 26.06., 14:15 10.07., 14:15 03.09., 14:15 17.09., 14:15
Osobna zaštitna sredstva (Vučinić Z.)  08.04., 16:00 24.06., 16:00 11.07., 16:00 02.09., 16:00 16.09., 16:00
Ekologija i zaštita (Vučinić J.)  08.04., 14:15 24.06., 14:15 11.07., 14:15 02.09., 14:15 16.09., 14:15
Fizika (Lulić) 08.04., 16:00 27.06., 16:00 11.07., 16:00 28.08., 16:00 16.09., 16:00
Rasvjeta, grijanje i klimatizacija (Lulić) 08.04., 16:00 27.06., 16:00 11.07., 16:00 28.08., 16:00 16.09., 16:00
Matematika I i II (Štedul)  10.04., 15:00 03.07., 15:00 17.07., 15:00 28.08., 15:00 11.09., 15:00
Elektromagnetska kompatibilnost (Uvod u teoriju zračenja) (Lulić) 08.04., 16:00 27.06., 16:00 11.07., 16:00 28.08., 16:00 16.09., 16:00
Zakonska regulativa zaštite od požara (Vidović) 11.04., 16:00 04.07., 16:00 18.07., 16:00 05.09., 16:00 19.09., 16:00
Zdravstvena zaštita (Žunić)  11.04., 17:00 27.06., 17:00 11.07., 17:00 27.08., 17:00 12.09., 17:00
Tehnologija zaštite od požara (Matusinović) 09.04., 14:00 26.06., 14:00 09.07., 14:00 02.09., 14:00 16.09., 14:00
Konstrukcijska i protupožarna preventiva (Matusinović)  09.04., 14:00 26.06., 14:00 09.07., 14:00 02.09., 14:00 16.09., 14:00
Engleski jezik II.godina (Rujevčan) 10.04., 15:00 03.07., 15:00 17.07., 15:00 28.08., 15:00 11.09., 15:00
Engleski jezik I.godina(Rujevčan)  10.04., 15:00 03.07., 15:00 17.07., 15:00 28.08., 15:00 11.09., 15:00
Engleski jezik- stari program (Rujevčan)  10.04., 15:00 03.07., 15:00 17.07., 15:00 28.08., 15:00 11.09., 15:00
Njemački jezik I (Eterović, Mikulec Rogić)  08.04., 17:00 26.06., 18:00 10.07., 18:00 03.09., 17:00 17.09., 18:00
Njemački jezik I (Mikulec Rogić)  08.04., 17:00 26.06., 18:00 10.07., 18:00 03.09., 17:00 17.09., 18:00
Njemački jezik II (Eterović, Mikulec Rogić)  08.04., 17:00 26.06., 18:00 10.07., 18:00 03.09., 17:00 17.09., 18:00
Njemački jezik II (Mikulec Rogić)  08.04., 17:00 26.06., 18:00 10.07., 18:00 03.09., 17:00 17.09., 18:00
Osnove strojarstva (Mustapić) I.Meštrovića 10.  09.04., 12:00 27.06., 10:00 11.07., 10:00 03.09., 10:00 17.09., 10:00
Organizacijska psihologija (Matić S.)  11.04., 16:00 27.06., 16:00 11.07., 16:00 29.08., 16:00 12.09., 16:00
Primjena računala (Kralj)  11.04., 17:00 02.07., 16:00 17.07., 16:00 29.08., 17:00 19.09., 17:00
Elektrotehnika (Tudić)  08.04., 14:00 01.07., 14:00 15.07., 14:00 02.09., 14:00 16.09., 14:00
Sigurnost pri tehnološkim procesima (Kirin)  11.04., 14:00 27.06., 14:00 11.07., 14:00 29.08., 14:00 12.09., 14:00
Vatrogasna taktika (Todorovski) 10.04., 14:00 26.06., 14:00 10.07., 14:00 03.09., 14:00 17.09., 14:00
Zaštita od požara i eksplozija (Peternel) 09.04., 12:00 26.06., 14:00 10.07., 14:00 27.08., 14:00 10.09., 14:00
Vatrogasni uređaji i oprema (Matusinović) 11.04., 14:00 27.06., 14:00 11.07., 14:00 04.09., 14:00 18.09., 14:00
Specifičnosti sigurnosti u industriji I (Mihalic)  12.04., 14:00 28.06., 14:00 12.07., 14:00 30.08., 14:00 13.09., 14:00
Specifičnosti sigurnosti u industriji II (Ožura)  10.04., 15:00 10.07., 15:00 17.07., 15:00 04.09., 15:00 18.09., 15:00
Uvod u ekonomiju (Wasserbauer)  10.04., 16:00 26.06., 16:00 10.07., 16:00 04.09., 16:00 18.09., 16:00
Zaštita pri uporabi strojeva, uređaja i alata(Trbojević)  08.04., 14:00 24.06., 14:00 09.07., 14:00 04.09., 14:00 18.09., 14:00
Zaštita od buke i vibracija (Trbojević)  08.04., 14:00 02.07., 14:00 16.07., 14:00 05.09, 14:00 19.09., 14:00
Industrijski i urbani objekti (Trbojević)  10.04., 14:00 27.06., 14:00 18.07., 14:00 03.09., 14:00 17.09., 14:00
Pumpe (Trbojević) 09.04., 14:00 24.06., 14:00 15.07., 14:00 02.09., 14:00 16.09., 14:00
Statistika (Štedul)  10.04., 15:00 03.07., 15:00 17.07., 15:00 28.08., 15:00 11.09., 15:00
Primjenjena ergonomija (Kirin)  11.04., 14:00 27.06., 14:00 11.07., 14:00 29.08., 14:00 12.09., 14:00
Tehnička regulativa zaštite (Mijović)  11.04., 14:00 27.06., 15:00 11.07., 15:00 05.09., 15:00 17.09., 15:00
Organizacija poslovnih sustava.(Kirin)  11.04., 14:00 27.06., 14:00 11.07., 14:00 29.08., 14:00 12.09., 14:00
Zaštita u prometu i transportu (Peternel)  09.04., 12:00 26.06., 14:00 10.07., 14:00 27.08., 14:00 10.09., 14:00
Zapaljive i eksplozivne tvari (Matusinović) 11.04., 14:00 27.06., 14:00 11.07., 14:00 04.09., 14:00 18.09., 14:00
Izvori požarne opasnosti (Kirin)  11.04., 14:00 27.06., 14:00 11.07., 14:00 29.08., 14:00 12.09., 14:00
Toksikologija (Žunić)  11.04., 17:00 27.06., 17:00 11.07., 17:00 27.08., 17:00 12.09., 17:00
Radno pravo i upravni postupak (Pešutić)  11.04., 16:00 27.06., 16:00 11.07., 16:00 05.09., 16:00 19.09., 16:00
Sigurnost u primjeni elektr. energije (Ožanić)  09.04., 17:00 26.06., 17:00 10.07., 17:00 03.09., 17:00 17.09., 17:00
Osiguranje i reosiguranje (Klasić)  12.04., 16:00 28.06., 16:00 12.07., 16:00 30.08., 16:00 13.09., 16:00
Procesi gorenja i gašenja (Peternel) 09.04., 12:00 26.06., 14:00 10.07., 14:00 27.08., 14:00 10.09., 14:00
Stručna praksa (Kirin S.) 10.04., 14:00 26.06., 14:00 10.07., 14:00 28.08., 14:00 11.09., 14:00

Izvanredni studij

KOLEGIJ LIPANJ/SRPANJ KOLOVOZ/RUJAN
Kemija (Matusinović)  26.06., 15:00 09.07., 15:00 02.09., 15:00 16.09., 15:00
Kemijsko-biološke opasnosti (Peternel)  26.06., 14:00 10.07., 14:00 27.08., 14:00 10.09., 14:00
Otpadne vode (Peternel)  26.06., 14:00 10.07., 14:00 27.08., 14:00 10.09., 14:00
Zakonska regulativa sigurnosti (Vučinić J.)  26.06., 14:15 10.07., 14:15 03.09., 14:15 17.09., 14:15
Osobna zaštitna sredstva (Vučinić Z.)  24.06., 16:00 11.07., 16:00 02.09., 16:00 16.09., 16:00
Ekologija i zaštita (Vučinić J.)  24.06., 14:15 11.07., 14:15 02.09., 14:15 16.09., 14:15
Fizika (Lulić) 27.06., 16:00 11.07., 16:00 28.08., 16:00 16.09., 16:00
Rasvjeta, grijanje i klimatizacija (Lulić) 27.06., 16:00 11.07., 16:00 28.08., 16:00 16.09., 16:00
Matematika I i II (Štedul)  03.07., 15:00 17.07., 15:00 28.08., 15:00 11.09., 15:00
Elektromagnetska kompatibilnost (Uvod u teoriju zračenja) (Lulić) 27.06., 16:00 11.07., 16:00 28.08., 16:00 16.09., 16:00
Zakonska regulativa zaštite od požara (Vidović) 04.07., 16:00 18.07., 16:00 05.09., 16:00 19.09., 16:00
Zdravstvena zaštita (Žunić)  27.06., 17:00 11.07., 17:00 27.08., 17:00 12.09., 17:00
Tehnologija zaštite od požara (Matusinović) 26.06., 14:00 09.07., 14:00 02.09., 14:00 16.09., 14:00
Konstrukcijska i protupožarna preventiva (Matusinović)  26.06., 14:00 09.07., 14:00 02.09., 14:00 16.09., 14:00
Engleski jezik 2.god.(Rujevčan) 03.07., 15:00 17.07., 15:00 28.08., 15:00 11.09., 15:00
Engleski jezik 1.god.(Rujevčan) 03.07., 15:00 17.07., 15:00 28.08., 15:00 11.09., 15:00
Engleski jezik (Rujevčan)  03.07., 15:00 17.07., 15:00 28.08., 15:00 11.09., 15:00
Njemački jezik I (Eterović, Mikulec Rogić)  26.06., 18:00 10.07., 18:00 03.09., 17:00 17.09., 18:00
Njemački jezik I (Mikulec Rogić)  26.06., 18:00 10.07., 18:00 03.09., 17:00 17.09., 18:00
Njemački jezik II (Eterović, Mikulec Rogić)  26.06., 18:00 10.07., 18:00 03.09., 17:00 17.09., 18:00
Njemački jezik II (Mikulec Rogić)  26.06., 18:00 10.07., 18:00 03.09., 17:00 17.09., 18:00
Osnove strojarstva (Mustapić)I.Meštrovića 10 27.06., 10:00 11.07., 10:00 03.09., 10:00 17.09., 10:00
Organizacijska psihologija (Matić S.)  27.06., 18:00 11.07., 18:00 29.08., 18:00 12.09., 18:00
Primjena računala (Kralj)  03.07., 16:00 18.07., 16:00 29.08., 17:00 19.09., 17:00
Elektrotehnika (Tudić)  01.07., 14:00 15.07., 14:00 02.09., 14:00 16.09., 14:00
Sigurnost pri tehnološkim procesima (Kirin)  27.06., 15:00 11.07., 15:00 29.08., 15:00 12.09., 15:00
Vatrogasna taktika (Todorovski) 26.06., 14:00 10.07., 14:00 03.09., 14:00 17.09., 14:00
Zaštita od požara i eksplozija (Peternel) 26.06., 14:00 10.07., 14:00 27.08., 14:00 10.09., 14:00
Vatrogasni uređaji i oprema (Matusinović) 27.06., 14:00 11.07., 14:00 04.09., 14:00 18.09., 14:00
Specifičnosti sigurnosti u industriji I (Mihalić)  28.06., 14:00 12.07., 14:00 30.08., 14:00 13.09., 14:00
Specifičnosti sigurnosti u industriji II (Ožura)  10.07., 15:00 17.07., 15:00 04.09., 15:00 18.09., 15:00
Uvod u ekonomiju (Wasserbauer)  26.06., 16:00 10.07., 16:00 04.09., 16:00 18.09., 16:00
Zaštita pri uporabi strojeva, uređaja i alata(Trbojević) 26.06., 14:00 09.07., 14:00 04.09., 14:00 18.09., 14:00
Zaštita od buke i vibracija (Trbojević)  03.07., 14:00 16.07., 14:00 05.09, 14:00 19.09., 14:00
Indust. i urbani objekti (Trbojević)  27.06., 14:00 18.07., 14:00 03.09., 14:00 17.09., 14:00
Pumpe (Trbojević) 24.06., 14:00 15.07., 14:00 02.09., 14:00 16.09., 14:00
Statistika (Štedul)  03.07., 15:00 17.07., 15:00 28.08., 15:00 11.09., 15:00
Primjenjena ergonomija (Kirin)  27.06., 15:00 11.07., 15:00 29.08., 15:00 12.09., 15:00
Tehnička regulativa zaštite (Mijović)  27.06., 15:00 11.07., 15:00 05.09., 15:00 17.09., 15:00
Organizacija poslovnih sustava(Kirin)  27.06., 15:00 11.07., 15:00 29.08., 15:00 12.09., 15:00
Zaštita u prometu i transp. (Peternel)  26.06., 14:00 10.07., 14:00 27.08., 14:00 10.09., 14:00
Zapaljive i eksplozivne tvari (Matusinović) 27.06., 14:00 11.07., 14:00 04.09., 14:00 18.09., 14:00
Izvori požarne opasnosti (Kirin)  27.06., 15:00 11.07., 15:00 29.08., 15:00 12.09., 15:00
Toksikologija (Žunić)  27.06., 17:00 11.07., 17:00 27.08., 17:00 12.09., 17:00
Radno pravo i upravni postupak(Pešutić)  27.06., 16:00 11.07., 16:00 05.09., 16:00 19.09., 16:00
Sigurnost u primjeni elektr. energije (Ožanić)  26.06., 17:00 10.07., 17:00 03.09., 17:00 17.09., 17:00
Osiguranje i reosiguranje (Klasić)  28.06., 16:00 12.07., 16:00 30.08., 16:00 13.09., 16:00
Procesi gorenja i gašenja (Peternel) 26.06., 14:00 10.07., 14:00 27.08., 14:00 10.09., 14:00
Stručna praksa (Kirin S.) 26.06., 14:00 10.07., 14:00 28.08., 14:00 11.09., 14:00