Podrška u učenju

Jeste li se upitali možete li učiti brže i pamtiti duže? Kvalitetne tehnike i strategije učenja te organiziranja vremena štede vrijeme i daju bolji rezultat na ispitima. Naučeno gradivo duže ostaje u pamćenju, a razumijevanje gradiva je veće.

Uz bolje tehnike učenja i bolje upravljanje vlastitim vremenom, važno je i znati se nositi s vlastitim „unutarnjim saboterima“ zbog kojih često dolazi do odugovlačenja s učenjem, pada motivacije ili blokirajuće treme pred ispit. 

Trening u efikasnim strategijama učenja provodi se:

·         individualno (na vašim udžbenicima, skriptama i ostalim materijalima)

·         putem radionica s manjim brojem studenata.

Radionice obuhvaćaju sljedeće teme:

·         Kako pripremiti mozak na nove informacije

·         Što mozgu treba da bi brže učio (brain-friendly učenje)

·         Metoda učenja u 4 koraka

·         Izrada sažetaka gradiva

·         Što su mnemotehnike ili tehnike zapamćivanja

·         Kradljivci vremena i kako što bolje organizirati vrijeme

·         Izrada dugoročnih i kratkoročnih planova učenja

·         Postavljanje ciljeva u učenju

·         Odugovlačenje s učenjem, samosabotiranje u učenju  i što s time

·         Kako utjecati na motivaciju u učenju

Radionice su organizirane u 3 modula u trajanju od 1,5 sati.

Broj polaznika 10 – 12.

Termin za individualno savjetovanje o strategijama učenja i polaganja ispita zatražite putem e-maila karijere.podrska(at)vuka.hr , telefona (047 843 572) ili dolaskom u Ured (soba 220).