Psihološko savjetovanje

Studiranje je doba novih zahtjeva, prilagodbi, izazova i kao takvo može biti puno stresnih perioda. Kako biste ih što lakše svladali Ured za karijerno savjetovanje i podršku studentima svim studentima pruža mogućnost psihološkog savjetovanja. U tijeku savjetovanja:

·         zajedno radimo na najboljim načinima za nošenje s teškoćama

·         radimo na identificiranju odmažućih obrazaca ponašanja, mišljenja i osjećanja i usvajanju novih obrazaca i vještina

·         povećavamo razumijevanje sebe, drugih i okolnosti i sagledavamo ih iz nove perspektive.

Cilj nam je pružiti podršku u svladavanju akademskih izazova, ali i osobnih teškoća. Nerazriješeni problemi u privatnom životu nerijetko se reflektiraju na teškoće u učenju kroz nedostatak koncentracije, fokusa i ustrajnosti. Najčešći razlozi zbog kojim se studenti javljaju na psihološko savjetovanje su:

·         Stres

·         Trema pred izlazak na ispit

·         Strah od javnog nastupa, izlaganja seminara, prezentacija

·         Slab uspjeh na studiju

·         Rad na komunikacijskim vještinama

·         Nemotiviranost za učenje, studij

·         Česta zabrinutost, napetost, anksioznost

·         Nisko samopouzdanje, loše navike

·         Obeshrabrenost, bezvoljnost, potištenost, osjećaj usamljenosti, depresivnost

·         Problemu o odnosima s drugima (obitelj, prijatelji, partner/ica)

·         Jednostavno potreba za razgovorom

No, sve više ljudi dolazi na savjetovanje ili psihoterapiju ne samo zbog trenutnih životnih teškoća, već zbog želje za osobnim rastom i razvojem želeći unaprijediti svoje potencijale i povećati kvalitetu svog života.

Kao što je važno brinuti o svom fizičkom zdravlju, važno je brinuti i o mentalnom zdravlju. A u tome ne trebate biti sami. Traženje podrške nije znak slabosti, već hrabrosti u suočavanju s teškoćama.

Savjetovanje se provodi u živo u Uredu za karijerno savjetovanje i podršku studentima ili online, poštujući načelo povjerljivosti. Termin možete zatražiti putem e-maila karijere.podrska(at)vuka.hr , telefona (047 843 572) ili dolaskom u Ured (soba 220).