Novost

Vježba spašavanje ozlijeđenog radnika sa građevinske skele

21.06.2019 08:40 Novosti

U glavnoj zgradi VUKa održana je 18.06.2019. vatrogasna vježba u organizaciji Javne vatrogasne postrojbe Karlovac. Scenarij i tema vježbe bila je Spašavanje ozlijeđenog radnika sa građevinske skele na prostoru van dosega auto ljestve. U vježbi je sudjelovalo 10 vatrogasaca od kojih su tri studenti stručnog studija Sigurnost i zaštite smjer Zaštita od požara. Također, vježba je služila za prezentaciju novih tehnika i sprava za rad na siguran način na visini – primjeni u vatrogastvu. (foto materijal – D. Stošić)