Novost

Studentski posjet povodom Dana otvorenih vrata Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije

21.05.2019 15:29 Novosti

Povodom Dana otvorenih vrata Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije 17.05.2019. godine studenti stručnog studija Ugostiteljstva, u pratnji viših predavačica Tihane Cegur Radović, univ.spec.oec, te Andreje Primužak, dipl.oec., te stručnog studija Prehrambene tehnologije u pratnji asistentice Elizabete Kralj, mag.ing.bioproc., posjetili su Razvojnu agenciju Karlovačke županije i pri tome se pobliže upoznali s njihovim aktivnostima i projektima. Prilikom predstavljanja poseban naglasak bio je na pripremi i izradi projektne dokumentacije za projekt Regionalnih centara kompetencija (RCK) u strukovnom obrazovanju. Projektom su planirani Centri kompetencija u tri podsektora: strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo te podsektor ugostiteljstva i turizma koji će biti lokalizirani u zgradi Oružane . Također je istaknuto kako će se u potkrovlju nalaziti i prostori Veleučilišta u Karlovcu te da će biti primjer vertikalne prohodnosti strukovnog obrazovanja u Karlovačkoj županiji, a uređenjem objekta Oružane i veliki korak ka revitalizaciji Karlovačke zvijezde.