Novost

Veleučilište primljeno u članstvo UHPA-e

06.03.2020 11:09 Novosti

Veleučilište u Karlovcu je dana 17.02.2020. godine primljeno u pridruženo članstvo Udruge hrvatskih putničkih agencija.
Članstvo u Udruzi Veleučilištu pruža brojne prednosti kao što je razmjena znanja iz strukovne i poslovne prakse sa ostalim članicama, pristup korisnim informacijama, sudjelovanje na seminarima i radionicama iz područja turizma te umrežavanje sa turističkim agencijama i drugim dionicima turističke industrije.
Više informacija dostupno je na http://www.uhpa.hr/


Najnovije obavijesti