Novost

Zakasnina za prekoračenje roka posude

29.10.2018 09:55 Knjiznica

Zakasnina za prekoračenje roka posude do 30 dana naplaćuje se 0,50 kn po danu za svaku posuđenu knjigu.

 Zakasnina za prekoračenje roka posudbe u trajanju duljem od 30 dana naplaćuje se :

  • 1-3 mj. kašnjenja u iznosu od  30,00 kn
  • 3-6 mj. kašnjenja u iznosu  od 50,00 kn
  • 6-9 mj. kašnjenja u iznosu  od 80,00 kn
  • 9 i više mj. kašnjenja u iznosu  od 100,00 kn za svaku posuđenu knjigu.