Novost

Rezultati ispita iz VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA I EKONOMIKE ZAŠTITE održanog 26.09.2018. i 27.09.2018.

27.09.2018 13:00 Sigurnost (Spec.)-Rezultati ispita

Pismeni dio ispita iz Vanjskotrgovinskog poslovanja položili su:

1. 0618613111
2. 0618616123

Pismeni dio iz kolegija Ekonomika zaštite položio je:

1. 0420417004
2. 0420417023

Usmeni dio ispita održat će se u petak, 28. rujna 2018. u 10 00  sati.