Novost

Studenti Odjela lovstva i zaštite prirode Martina Zorić, Marin Kolić i Dominik Spevec sudjelovali su u projektu sadnje Šume hrvatsko-turskog prijateljstva na području Petrove gore.

10.09.2019 08:09 Novosti

Studenti Odjela lovstva i zaštite prirode Martina Zorić, Marin Kolić i Dominik Spevec sudjelovali su u projektu sadnje Šume hrvatsko-turskog prijateljstva na području Petrove gore.

Turska agencija za suradnju TIKA je inicirala suradnju s Hrvatskim šumama d.o. putem koje bi se zasadila „Šuma hrvatsko - turskog prijateljstva“ u sklopu aktivnosti TIKA-e kroz Program razmjene iskustava. Dana 6. rujna 2019. godine na Petrovoj gori, području šumarije Topusko, gospodarskoj jedinici Petrova gora-Bublen unatoč lošoj vremenskoj prognozi okupio se veći broj sudionika koji su simbolično posadili sadnice hrasta kitnjaka. Kao zanimljivost je istaknuta činjenica da hrvatski i turski jezik imaju vrlo sličnu riječ za kesten (/kestane/), koji je česta vrsta na području Petrove gore, ali ugrožena mnogim štetnicima te je poželjna promocija njegove važnosti u šumskim sastojinama. U tu svrhu je posađeno je i nekoliko sadnica kestena. Isto vrijedi i za stablo duda (turski /dut/) koje nije šumska vrsta, ali će simbolično posađena sadnica u budućnosti biti hrana pticama ornitološkog parka, kao i cjelokupnom životinjskom svijetu Petrove gore.

Predložena suradnja se uklapa u aktivnosti koje Hrvatske šume d.o.o. provode s ciljem promocije šumarstva, bolje komunikacije s javnošću i međunarodne suradnje kao temelja za nove mogućnosti i napredak na tom polju. Ova akcija je prvi korak u razvijanju suradnje između Hrvatskih šuma d. o. o. i predstavnika Republike Turske u Hrvatskoj na promicanju svijesti o važnosti zaštite šuma i okoliša. Sudionici su studenti iz Turske, učenici Šumarske škole u Karlovcu, predstavnici Turskog Veleposlanstva i TIKA-e, predstavnici Hrvatskih šuma, Veleučilišta u Karlovcu, općina Topusko i Vojnić. Na mjestu sadnje će se postaviti info ploča s podacima o suradnji, osnovnim funkcijama šuma i šumarstvu. Tekst info ploče:
/Sadnjom Šume hrvatsko-turskog prijateljstva, 6.rujna 2019. godine, napravljen je prvi korak u razvijanju suradnje između Hrvatskih šuma d.o.o. i Turske agencije za suradnju i koordinaciju - TIKA na promicanju svijesti o važnosti zaštite šuma, prirode i okoliša. Želja je istaknuti važnost zajedništva svih država u nastojanju da se očuvaju šume te pokazati da Hrvatska i Turska dijele stavove o važnosti prirodnih šuma./
/U gospodarenju šumama najvažniji cilj je podržavati prirodni ciklus i prirodno pomlađivanje, po potrebi i uz pomoć stručnih zahvata i sadnjom sadnica poželjnih vrsta. Tako su ovdje posađene, uz sadnice hrasta kitnjaka i kestena, i sadnice duda za koje stablo, zanimljivo, Hrvatska i Turska imaju isti naziv. Zasađene će biljke pridonijeti dendrološkoj raznolikosti šuma Petrove gore, dok će njihovi plodovi biti hrana mnogim šumskih stanovnicima./


Najnovije obavijesti