Novost

PREPORUKE VELEUČILIŠTA U KARLOVCU ZA ORGANIZACIJU SIGURNOG RADA I PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19 za period nakon 11. svibnja 2020.

15.05.2020 08:00 Novosti

Klasa: 602-01/20-01/412

Ur. broj: 2133-61-01-20-01

Karlovac, 11.5.2020.

 

Temeljem čl. 94. Statuta Veleučilišta u Karlovcu, u vezi s Zaključkom Vlade RH od 23. travnja 2020. (NN 50/2020) i Preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za visoka učilišta od 8. svibnja 2020., dekanica dr.sc. Nina Popović, prof.v.š., donosi

PREPORUKE VELEUČILIŠTA U KARLOVCU ZA ORGANIZACIJU SIGURNOG RADA I PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA TIJEKOM EPIDEMIJE COVID-19 za period nakon 11. svibnja 2020.

Preporuke su namijenjene studentima, nastavnicima i zaposlenicima Veleučilišta u Karlovcu (u daljnjem tekstu: Veleučilišta), a sukladno  Zaključku Vlade RH od 23. travnja 2020. (NN 50/2020) i Preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za visoka učilišta od 8. svibnja 2020. https://www.koronavirus.hr/preporuke-za-visoka-ucilista/584.

Opće preporuke  

Sve aktivnosti nastave uključujući odvijanje nastave, polaganje ispita i administrativne poslove (prijavljivanje ispita, upis godine, mirovanje studentskih prava i sl.), koliko je god moguće neophodno je i nadalje provoditi sredstvima komunikacije na daljinu, te izbjegavati susrete uživo, a pogotovo grupiranja studenata i/ili nastavnika. Posebno se preporučuje ostanak kod kuće i nastava na daljinu za studente, nastavnike i zaposlenike s kroničnim bolestima kao i onih čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju kronične bolesti ili su starije životne dobi.

Organizacija dijelova nastave ili ispita te drugih studentskih obaveza koje se nikako ne mogu provesti na daljinu

Od ponedjeljka 18.5.2020. godine na Veleučilištu će započeti provedba laboratorijskih vježbi i terenske nastave.

Nastavne aktivnosti u prostorijama Veleučilišta koje se ne mogu odvijati na daljinu, odvijat će se prema prilagođenom rasporedu i u točno utvrđenim prostorima za pojedinu nastavnu aktivnost, odnosno grupu studenata.

Potreban (neizbježan) boravak na Veleučilištu organiziran je na način da se osigura u što većoj mjeri socijalno distanciranje (fizička udaljenost) i pojačana higijena ruku i prostora:

 • kod ulaska u objekte treba redovito koristiti postojeće dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku na ulazima u zgrade i na još nekoliko lako dostupnih mjesta,
 • kod kretanja po objektima te boravka u objektima potrebno je držati razmak od najmanje 2 metra u odnosu na druge osobe,
 • prostor u kojem se boravi (provodi dio nastave i/ili izvršenja studentskih obveza) treba biti što veći i prozračan te u istom prostoru ne smije boraviti više od 10 osoba u isto vrijeme,
 • boravak skupina se ne smije preklapati,
 • prije ulaska sljedeće skupine prostor se mora prozračiti i dezinficirati,
 • treba provoditi pojačanu higijenu i provjetravanje prostora,
 • treba izbjegavati korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja,
 • nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod studenta i nastavnika nije nužno, ali se preporučuje; prednost se daje učestalom pranju ruku vodom i sapunom te dezinfekciji ruku u odnosu na nošenje rukavica,
 • svi sudionici nastave i drugih studentskih obaveza trebaju potpisati Izjavu o zdravstvenom stanju (IZJAVA O ZDRAVSTVENOM STANJU) u vrijeme održavanja nastavne aktivnosti, koja ujedno služi i kao evidencija prisutnih sudionika nastavne aktivnosti.

Rad knjižnice

 • Rad knjižnice potrebno je organizirati uz maksimalno izbjegavanje socijalnih kontakata, a ulaske korisnika u knjižnicu organizirati prema dnevnom rasporedu, uz prethodnu najavu i dodjelu termina kad god je to moguće. Na rad knjižnice primjenjuju se posebne preporuke (Preporuke za rad knjižnice)


Pojačana osobna higijena studenata i nastavnika

 • izbjegavati dodirivanje usta, nosa, očiju i lica,
 • redovito i pravilno prati ruke prije ulaska u svoju skupinu,
 • kod pranja ruku pridržavajte se uputa za pravilno pranje ruku
 • nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku neophodno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja treba baciti u koš za otpad s poklopcem,
 • kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke,
 • pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba,
 • izbjegavati dijeljenje čaša, šalica, posuđa, alata i sl. s drugim osobama.
 • kod tjelesne aktivnosti izbjegavati aktivnosti koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje kao i brzo trčanje i druge oblike brzog kretanja studenata. Ako se takve aktivnosti ne mogu izbjeći, neophodno je povećati razmak između studenata tako da razmak bude što veći, a svakako veći od 2 m,
 • za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti primjenjuju se pojačane mjere dezinfekcije i čišćenja te posebne preporuke za rad spremačica (Protokol za čišćenje i održavanje učionica prije i nakon nastave)

 

Obveza mjerenja temperature (prema Protokolu postupanja prilikom ulaska u prostore Veleučilišta)

Zaposlenici Veleučilišta u Karlovcu koji su raspoređeni na obavljanje radnih obveza u prostorijama Veleučilišta u Karlovcu dužni su prilikom dolaska i odlaska s posla izvršiti mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerima koji će biti postavljeni na ulazu u objekte.

Studentima će temperatura biti mjerena prije započinjanja i napuštanja nastavnih aktivnosti te ulaska ili izlaska iz poslovnih prostorija Veleučilišta.

U slučaju pojave simptoma ili znakova bolesti

Pozivaju se sve osobe koje imaju simptome i znakove respiratorne bolesti ili upalnog stanja (povišena tjelesna temperatura, kašalj, zaduha), bilo kakvu osobnu sumnju na zaraženost SARS-CoV-2 virusom, izloženost kontaktu s osobama oboljelima od COVID-19 ili izrečenu mjeru samoizolacije da ne koriste vanjske ili unutarnje prostore Veleučilišta u Karlovcu.

U slučaju pojave simptoma ili znakova respiratorne bolesti ili infekcije, svi su zaposlenici i studenti dužni odmah napustiti prostore Veleučilišta, javiti se nadležnom specijalistu obiteljske medicine i o događaju izvijestiti nadređenu osobu. U slučaju saznanja o mogućoj prijetnji zarazom, potencijalnom izvoru infekcije, svaki zaposlenik i student dužan je obavijestiti nadređenu osobu.

Obveza provođenja drugih mjera

Provođenje svih naprijed navedenih preporuka ne isključuje obavezu provođenja drugih preporuka Stožera civilne zaštite RH sukladno uputama ovisnim o daljnjem razvoju  epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj.

 

  Dekanica:

dr. sc. Nina Popović, prof.v.š.

 

 


Najnovije obavijesti